Ekonomi,Politik

Keen on Cash?

23 feb , 2021  

Söndagen den  21 februari så ordnade föreningen Positiva Pengar ett webinar för att diskutera banker och penningsystem med den internationellt kände ekonomen Steve Keen. Keen blev internationellt uppmärksammad för sina varningar att den privata skuldsättningen skulle leda till en internationell finanskris. 2007-8 besannades hans analyser.  På detta nätmöte hoppas jag att få tillfälle att resa frågan om vikten av att försvara våra kontanter. Det är ett brådskande ärende eftersom starka ekonomiska intressen och politiska krafter förbereder ett avgörande slag mot användning av kontanterna i Sverige redan 2023. Trots att Sverige är det land i Europa där användningen av sedlar och mynt minskat mest, så finns ingen reaktion på detta hos Positiva Pengar(PP). Detta är märkligt eftersom kontanter har de egenskaper som PP kämpar för. Kontanter är skapade av riksbanken och inte som de digitala krediterna med privata skuldsättning som en förutsättning. Kan detta vara möjligt? För er som tvivlar: gå in på deras hemsida, Positiva Pengar, och kontrollera. Inte en enda artikel diskuterar vikten av att försvara kontanterna, inga analyser, inga aktioner, inga möten eller händelser som uppmärksammar besökarna på frågan om kontanternas hotade ställning. Så ser det ut på den svenska grenen av en rörelse som är internationella med den engelska Positiv Money som moderrörelse. Det var nyfikna studenter som började  undersöka hur banker och penningskapandet verkligen fungerade. Vad de kom fram till var chockerande, så deras budskap stämplades som foliehattars fria fantasier av akademier och det politisk-ekonomiska etablissemanget. En av de få ekonomer som gick mot strömmen var Steven Keen.

Vilken är då Steven Keens syn på kontanter. En föraning kan vi få genom att besöka Positiv Moneys hemsida. Trots  att kontanterna inte är lika akut utrotningshotade i England så har moderrörelsen tagit upp bankernas attack på kontanter i hundratals  artiklar. En från sommaren 2018 tar upp resultatet av en kampanj de drivit. Artikeln handlar om hur de tvingat bankerna på reträtt i deras planer att minska antalet uttagsautomater:

This week, we scored a significant victory in the fight to protect the UK’s access to cash. The Link scheme has cancelled planned cuts to the “interchange” fee which banks pay towards the cost of running the UK’s network of cash machines.

As our recent report ‘The Future of Cash’ explains, cash is relied upon by over two million people in the UK, and used regularly by millions more. Most people get hold of cash via ATMs, and a Positive Money poll found that 77% of Britons view access to a free-to-use ATM as essential to their lives.

Kontantanvändningen i Sverige är skrämmande låg. 2019 använde 15% a hushållen kontanter, motsvarande för Danmark var 23%, UK 34%, Holland 45%, Belgium63%, Frankrike 68%, Irland 79%, Tyskland 80%,  Portugal 81%, Italien 86%, Spanien 87%, Grekland 88%. Detta är siffror som gör anhängare av ett kontantlöst samhälle väldigt optimistiske om vad de kan ställa till med i Sverige. Regeringen tillsatte i december 2020 Anna Kindberg Batra som särskild utredare för att klargöra statens roll på betalmarknaden.  Direktivets positiva inställning till digitaliseringen tyder på en vilja från regeringen att Sverige skall ställa upp som en storskalig test för ett kontantlöst samhälle.

En person som definitivt inte delar bankernas optimism i att sänka kontanterna är Anders Sydborg. Som en del av världseliten inom motorsport vet han vad som krävs för att vinna ett race. Bankerna har anledning att se upp. I en intervju med Nya Tider säger han att jag vet att de(bankerna) inte kommer att lyckas. På ett halvår har hans FB-grupp gått från noll till 140 tusen medlemmar. Tusentals ger varje vecka järnet för att sprida gruppens budskap om att kontanterna behövs. Affärer och restauranger övertalas att  åter acceptera sedlar och mynt som betalningsmedel. Facebook-Gruppen Bojkotta kontantfria ffärer och restauranger sätter som mål att växa till en halv miljon under året.  På deras hemsida kan flygblad och  reklamprylar köpas, där överskottet går till att utveckla verksamheten.

Under Positiva Pengars webinar ställde jag en fråga i chaten som inte besvarades. Jag undrade vad Steve Keen ansåg om vikten av att försvara kontanterna. Den frågan hoppas jag kan besvaras i uppföljningar som utlovats och förhoppningsvis redan planeras på Postiva Pengar. Här avslutar jag med en länk till Steve Keens inspelning av Positiva Pengars webinar. Men frågan som återstår att få besvarad: Gillar Positiva Pengar kontanter?

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.