OM

14 jan , 2021  

En ungdom på knappa 70 år, det är jag under 2021 års första dag, då jag skriver denna presentation. Att jag lutar mig mot en lie är ingen tillkämpad kliché, som då Jan Guillou viftar med sin kniv. Lien är mitt arbetsredskap. Orvet tillverkar jag själv, och kunskapen att använda lien är i högsta grad min egen erövring. Vilket haft sitt pris. Folk, främst män har svårt för att inta elevens position då det gäller skärande verktyg, det må gälla knivar, stämjärn, yxor eller liar. Här vilar allt på en mycket smal egg.

Klyvnadens tid handlar inte främst om verktyg med klyvande egenskap, men väl om ordet, pennan, analysen för att bidra till att klyva verkligheten i lämpliga storheter för att bli begriplig. 2020 har därför handlat om vad Coronapandemin verkligen är. Klyvnadens tids främsta bidrag är dock dess analys av marxismen, vår tids mest inflytelserika ideologi. Vad gäller politiskt inflytande är marxismen elefanten i rummet. Därför har den fått sin egen meny på klyvnadens tid.

Mina kunskaper i marxism är inte enbart av det bokliga slaget, även om det för mig också börjar där. Femton-tjugo år inom det som slarvigt brukar benämnas 68-rörelsen ger erfarenheter, en känsla för ideologin som inga bokliga studier kan ersätta. Jag välkomnar alla som vill bidra till förståelsen av marxismen alla hydror, till  klyvnadens tids kommentars-fält.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *