Marxism

FOCUS på Wollter.

6 dec , 2020  

Soldat Rask har stigit av scenen. I tidskriften FOCUS så tecknar Povel Johansson, Sven Wollters partis ordförande  hans minne. Som läsare av FOCUS under hösten så har jag lärt vilket snärj det är att vara politiskt korrekt publicist men ändå relevant på Sveriges mediala scen. Som politisk redaktör jobbar Johan Hakelius efter principen att vårda relationerna med politiska personligheter, till vilka även Sven Wollter måste räknas. Så valet är i takt med tidskriftens linje. Minnet som tecknas är mer politiskt än folkligt, och ur takt med det läsande folk som har råd med en prenumeration nu när biblioteken slagit igen. En public som helst ville glömma Sven Wollters politiska pinsamheter men älskar hans gestaltningar på TV och teater. Detta är inte bara min åsikt dragen ur min postmarxistiska näsa. Jag har gjort min research på Facebook.

I 7-8 grupper har jag delat Svens Wollters försvarstal för sin politiska ståndpunkt. Så här inleds min undersökning:

En mycket välformulerad Sven Wollter förklarar varför han är kommunist. Här är hans bästa argument. Det borde också vara utgångspunkten för att göra en bedömning av Sven Wollter.
“DÄRFÖR ÄR JAG KOMMUNIST”
Sven Wollter; “Varför är du kommunist ? Jag får ofta den frågan. ‘Du som är en sån duktig skådespelare och verkar vara en hygglig människa, hur kan du vara med i det Kommunistiska Partiet?’ Ibland ställs frågan aggressivt, provocerande, liksom ‘är du inte klok i huvet, eller…?’ och då finns det inte mycket att svara annat än möjligtvis ‘om du skulle ta och nyktra till!’ Men oftast vill folk verkligen veta. Ja, påfallande ofta vill folk verkligen veta. Som om de anade att de kanske missat något. Och jag brukar svara: – ‘Det handlar i grunden om att i dagens värld av våld, grymhet, överhetens förakt, de rikas omätliga girighet, imperiets terror och det ohyggliga hot som den globala kapitalismen utgör för mänsklighetens fortlevnad på detta stackars pinade lilla klot i oändligheten, att mitt i allt detta bevara sin värdighet, sin hederlighet.
Det finns en tankemässig sida: Hur kan någon människa blunda för att det är storbolagens fria härjande överallt där det finns minsta vinst att vinna, som skapar hunger, sjukdomar och massdöd överallt på vår jord, framför allt i den fattiga världen, men inte bara där? Hur kan man se detta och inte vilja göra något åt det? Då måste vi börja med oss själva här och nu. Därför är jag kommunist. De däruppe, eliterna, har hittills inte visat vare sig vilja eller handling att göra annat än att bevara orättvisorna som de är. Och hur skulle de kunna annat? Utslagning och klassklyftor är ju själva den grundbult på vilket det kapitalistiska systemet vilar. Rättvisans absoluta motpol.
Jag är kommunist därför att jag vill försöka vara en rättvisans förkämpe. Efter bästa förmåga. Under min korta stund på jorden. Men framför allt är jag kommunist av känslomässiga skäl. Jag känner det i magen, i huden. Jag blir spyfärdig när jag upplever lögnerna och sveken från dem som tycks ha gjort till livsuppgift att framför allt annat bevara sin egen makt, sin egen plats i toppen. Men samtidigt tycker jag oändligt synd om dem när jag känner de iskalla vindarna mot min hud, när de strömmar mot mig från bonusmogulernas lufttunna salar, bombar-barbarernas uniformsstinna tempel, från alla dessa skojare och brottslingar som styr världens öden.
Jag är kommunist för jag vill känna mig som en människa. Jag är kommunist för att alla skall veta var de har mig. Jag är kommunist av solidaritet med mänskligheten och i tro på livet.”
Hur såg kommentarerna ut, finns ett mönster?
På Facebook-gruppen Jordan Peterson i Sverige finns 59 kommentarer, en handfull av dom skrivna av två personer ger Sven Wollter sitt gillande. Övriga kommentarer gör upp med Wollters kommunism, de två kommentarer som fått mest gillande:
Riktigt snömos om ni frågar mig, precis som att det är en naturlag att man inte kan vara solidarisk trots att man tror på marknadsekonomi. Kommunismen dwarfar nazismen i avseende mänskligt lidande och jag kommer inte vika en tum i min uppfattning kring den. Kommunism har aldrig fungerat och kommer aldrig att göra, det är en romantisk idé men där slutar det.
——–
Sowell har i min mening bäst fångat bristen i logik bakom vänsterperspektivet.
Vänstern är besatt av fattigdom och att analysera bakgrunden till den. Men fattigdom är inget mysterium att förstå, det är utgångsläget för hela mänskligheten. Det som kräver analyser för att förstå är förutsättningarna för välstånd, vad skapar välstånd? Dagens vänster sitter mitt i det välstånd som, den för dem, föraktfulla kapitalismen har skapat och vill rasera det system som bevisligen fungerat. Och det de förespråkar är ett system som inte bara konsekvent misslyckats utan även orsakat mänsklighetens värsta humanitära katastrofer.
Förhållandevis långa ideologiska argument i gruppen.
Nästa, en grupp som inte Wollter hade tillträde till, en grupp som inte gillar marxister.
Han glömde våldet, döden, blodet och förtrycket. Bara en vårdslöst naiv skådespelare från Sverige kan vara så bottenlöst dum i huvudet.
——–
Den ideologi han vurmade för, har bara ställt till ett helvete för folk i verkliga livet. Har inte fungerat nånstans.
——-
Det är ju just det att människor är människor kommunisterna missar. Människor är inte och kommer aldrig att bli perfekta varelser. Vi har olika, upplevda eller reella, behov, drömmar och egenheter. Kommunism liksom socialism är båda ideologier som bygger på hur någon/några önskar att människor ska fungera, inte på hur vi verkligen fungerar.
——–
Skiter i hans sjuka åsikter, han är död och borta så varför inte glömma bort honom och hans sjuka åsikter
——–
En till vänsterhycklare..
———
När man inte kan skilja på rättvist och jämlikt….
——-
Mitt i alla hans naiva påståenden finns den centrala mening som jag tror att 99% av alla svenskar håller med om;
”Jag blir spyfärdig när jag upplever lögnerna och sveken från dem som tycks ha gjort till livsuppgift att framför allt annat bevara sin egen makt, sin egen plats i toppen.”
Synd bara att kända personer som Sven Wollter inte förstår att makthungern är minst lika stor i stats- och myndighetsvärlden samt i organisationerna
———
Att anhängare till hans ideologi mördat över 100 miljoner människor under 1900-talet bekymrade aldrig herr Wollter.
———
Själv är han en svinrik kommunist. Skulle ledarna behöva leva som folket så skulle de inte vilja införa detta.
———
Och han ser inte skillnad på imperialism och kapitalism.
För övrigt är hans resonemang likt många andra ”vänstermänskor”:
Allt ont är högerns fel, allt gott är vänsterns förtjänst.
Varän det händer något ”ont” så måste det vara högerns fel. Eftersom vänstern alltid är ”goda” så måste det vara högerextremister som gör allt det ”onda” i världen.
Här fanns ingen nåd för kommunism, speciellt inte gåslevervarianten.
Den marxistiska åsiktsgemenskap som Wollter valde att kämpa för kom allt mindre att ha med arbetarklassen ett göra. Enligt marxismen var det den förtryckta klassen, den egendomslösa klassen som skulle lyfta marxisternas parti till den politiska makten. Men en sann arbetarklass identifierar sig inte som ett offer, som svaga, oförmögna att skapa sig ett liv. Arbetarklassen är den skapande klassen. Detta har jag diskuterat med en annan “partikamrat”, Torbjörn Tännsjö.  Han tillhörde ett annat parti:
I förhållande till Marx är TT generös, eftersom Marx endast i proletariatet räknade kroppsarbetare. De var de enda mervärdeskapande, det var hans analys. Det var inte den enda frågan där Marx gjorde felaktiga och extrema val. För de flesta är det självklart att vår ekonomi, beroende av långt gången arbetsdelning är otänkbar utan hjärnans medverkan. Utan hjärnarbete inget muskelarbete, och det gäller även kroppsarbetet som sådant. Kroppsarbetaren är långt ifrån huvudlös, han är istället den mest mångsidige eftersom han ofta använder stora delar av sin kropp i arbetet. När en skicklig hantverkare utför sitt arbete blir det tydligt, eller då vi väljer att se på en violinist eller en idrottsman. Men arbetet handlar även om en socialisering, en inskolning i en arbetets och ordningens kultur, som omfattar människans hela barn och ungdomstid.

När det gäller arbete måste vi vara generösa eftersom arbetet själv är vår viktigaste egenskap för skapande delaktighet och givande. Här finns ytterligare ett steg att ta bort från Marx extremism, som istället för att låta arbetet vara avgörande för sin klassindelning, väljer ägande till produktionsmedlen som avgörande skiljelinje.

Hjalmar Söderberg skriver i sin sista bok följande aforism:‘Proletariatets diktatur’, varmed menas en diktatur med proletariatet som redskap. Samtidigt kan vi från Mao tse-tungs 1930-tal – från hästens egen mun – få det bekräftat: “Proletariatet var då(den slogs för sina intressen) ännu “en klass i sig”. Men då proletariatet … var i stånd att fatta ….. sin historiska uppgift(att ledas av marxisterna för att genomföra det klasslösa samhället). Det var då som proletariatet blev “en klass för sig.” Så sammanfattas den marxistiska politiska magin innan den utsåg andra “förtryckta” grupper som redskap för sin revolution.

Gör din plikt! Kräv din rätt! Formulerar den tidiga svenska arbetarrörelsens politiska ambitioner. Först bidrar du med dina egenskaper som individ till det kollektiva bygget, vilket är grunden för att ställa de politiska kraven. Under de senaste årtiondena har genom den politiska aktivismen som Sven Wollter så väl representerar gett parollen ett annat innehåll och politisk inriktning. Det är din Plikt, att kräva din Rätt.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *