Klyvnades tid

Covidåret 2020

31 dec , 2020  

Under 2020 har vi dagligen matats med statistik om Coronasmitta och Coviddöden i dess spår. Varje dag placerar medierna den lieförsedda benhögen bakom miljontals ensamma själar. Är syftet att sprid rädsla? Två omständigheter pekar tydligt i den riktningen. För det första har mediernas agerande tidigare alltid vägletts av försiktighet, av att undvika sprida rädsla. Eftersom rädslan inte ger någon bot eller lindring, utan tvärt om. För det andra så saknas vetenskapligt underlag för det mesta av de nyheter som medierna sprider. Testmetoden PCR är enligt dess upptäckare  – Kary Mullis – inte användbar på infektionssjukdomar. Om de dagliga noteringar på smittspridning och Covidoffer kan vi vara säker på en sak. De stämmer inte. Om panikreaktionen haft något stöd i dödlighet kan vi däremot avgöra genom att summera den totala dödligheten vid årets slut. För 2020 har det bara varit avlidna med Covid som räknats. Ett normalår ser benhögens offer radikalt annorlunda ut.

I Sverige dör varje år drygt 90 tusen personer. Cirka 52 tusen av hjärt- och kärlsjukdomar. 21tusen av cancer. 12 tusen är relaterat till rökning, till alkohol över 2.000. Under vinterhalvåret tar influensan 2-3 tusen. För egen hand valde 1269 att lämna livets stig 2019, två-tredjedelar var män.

En stilla undran: är det bara Covid som räknas i mediernas och politikernas värld, var har SCB:s redovisningar över mortalitet per år tagit vägen. Näst lägst var dödligheten 2020(jan – okt) med 0,89 procent under de senaste 32 åren. Bara 2019 var lägre med 0,86 procent av befolkningen. Är det för att dessa perspektiv dämpar kraven på nedstängning som de är frånvarande i medierna?

Om det händelsevis är någon som valt att inte förstå vad jag vill säga. Från  Läkartidningen:

I februari–mars 2018 dog 17 774 personer i Sverige. Under samma period 2020 dog 1 687 färre, men med daglig rapportering av antal döda i covid-19. Rapporteringen har fortsatt, trots att Sverige sedan mitten av juni inte har någon överdödlighet jämfört med 2015–2019!

För er som fortfarande lever under benhögens fasansfulla skugga gissar jag att det är Sveriges höga dödstal som spökar. Drygt 8000 mot Norge och Finlands knappa 500. Vad beror denna stora skillnad på? Kan allt förklaras med smittspridning? Statistiska Centralbyråns statistik över dödlighet talar för att det finns andra orsaker. En pandemi med 8000 offer skulle oundvikligen få ett kraftigt genomslag i den sammanlagda mortaliteten för 2020. Alltså måste det finnas oklarheter med de 8000 som påstås bero på Covid. För det första så finns stora osäkerheter i mätningarna. Testet, rt-PCR är inte avsett för infektioner enligt uppfinnaren Kary Mullis. Folkhälsomyndigheten medger själv att testet inte duger till att spåra smitta. PCR har dessutom visat sig vara otillförlitligt. Resultaten tål inte att upprepas på ett säkert sätt. Vad som döljer sig bakom de 8000 vet vi alltså inte. Eftersom ingen dödlighet för vanlig influensa rapporterats för 2020 så finns är de 2000-3000 som årligen avlider infångade under Covid. Fördelningen av de registrerade dryga 8000 Covidoffren efter ålder.

 

Enligt Wikipedia så  är 90 procent av offren för Covid över 70 år. 70 procent är över 80 år. Endast 1 procent är under 50 år.  Hur stor andel av de 8000 dog med och inte av Covid får vi nog aldrig veta givet ovissheten i testmetoder.

Det enda sakligt giltiga skälet för att stänga ned ekonomin är att bristen på vårdplatser är så alarmerande att även en liten ytterligare belastning av Covid ställer till med ohanterliga problem. På den gränsen har vi balanserat länge och den beror på en radikal bantning av vår sjukvård  ner till dagsläget där Sverige är sämst i Europa. På detta finns också en bild:

Här sviker politikerna varje dag. Vården, livsmedelsverket, mediernas och politikern stänger effektivt en andra dörr, att stärka invånarnas hälsa inte minst deras immunförsvar.   Det är politikerna som i årtionden har lagat så att massvaccinering skall framstå som det enda alternativet till nedstängning av samhället. Där har vi slaveriet, så överger vi det dyrbaraste vi har våra kroppars integritet, dess motståndsminne, nödvändigt för att ta oss vidare på livets stig.

Med början i slutet av 1800-talet utvecklades vacciner mot en rad sjukdomar: TBC, mjältbrand, difteri, stelkramp. De var alla orsakade av levande organismer, med sin egen energiomsättning. Det var dessa “bakteriers” gifter som gjorde oss sjuka och som vaccinerna genom att efterlikna gjorde vårt immunförsvar förberedd att ta hand om.

Då det gäller virus är situationen en annan. Virus har ingen egen energi, kan inte producera gifter som skadar vår kropp. Polioviruset för att ta ett väl känt exempel är ett tarmvirus som de flesta människor bär på. Bara en procent av de infekterade drabbas av förlamning. Vidare är det känt att samma virus har orsakat olika sjukdomar, olika sorters virus har lett till samma slags sjukdom.Det finns inget tydligt orsakssamband mellan virus och sjukdom.

Vad skall vi lära av detta förskräckliga år? För vi önskar väl inte en återupprepning under 2021. Skall vi fortsättningsvis låta oss drivas av rädsla? Att kontrollera befolkningen med terror är en metod som används i diktaturer. Men Sverige är ingen diktatur.  Visserligen har regeringen verkat verkat för att stänga ner Swebbtv för deras kritik av klimatpolitiken: oroväckande och värd alla kritik men det är ännu inte diktatur. Själv tror jag helt enkelt att det är många som välkomnar nedstängningen. För dem för vilket det är samma sak som den omställning av ekonomin de kämpat för i årtionden. De som likt Greta Thunberg drivs av klimaträdslan, som tror att klimatet förändras av människan och att det kommer att leda till en katastrof inom de närmsta 10 åren. Stämmer detta är det en undergångsideologi som driver utvecklingen och Corona har dykt upp som ett lämpligt verktyg. Skall dessa herrar och damer tillåtas att gå löst på ytterligare ett år?
admin@klyvnandenstid.se
Evert Larsson

För övrigt…..

Angående Asiaten oktober 1957 skriver Vårdfokus:
Den 29 oktober 1957 meddelade dn att asiaten hade nått sin kulmen i Stockholm med över 90 000 sjuka, mot 300000 i hela landet. Men av tidningsskriverierna att döma var det värsta som hände att spårvagnarna gick färre turer i Stockholm eftersom så många av konduktörerna låg hemma och kurerade sig.

Läkartidningen:
I februari–mars 2018 dog 17 774 personer i Sverige. Under samma period 2020 dog 1 687 färre, men med daglig rapportering av antal döda i covid-19. Rapporteringen har fortsatt, trots att Sverige sedan mitten av juni inte har någon överdödlighet jämfört med 2015–2019! Vissa har slutat säga »till följd av covid-19« och övergått till »med covid-19«. Med en medianålder för de som dött på 84 år, de flesta med andra sjukdomar, kan man utgå ifrån att covid-19 i många fall endast har varit en bidragande dödsorsak. En analys i Östergötland visade att endast 15 procent av dödsfall med covid-19 utanför sjukhus kunde anses vara direkt orsakade av covid-19 [1]. Att antalet döda i juli 2020 i Sverige enligt SCB är lägre än genomsnittet för juli 2015–2019 talar för att en del av de som dog i våras med covid-19 annars utan covid-19 skulle ha dött i juli.

Tabell
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.1


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *