Postmarxism

Människan enligt marxismen

22 dec , 2019  

Här följer en diskussion hämtad från Facebook. Trådtexten var denna och adresserad till mig utan att nämna mitt namn.

Funderar på detta med normalfördelng, även kallad Gauss´ kurva. På vilket sätt motsäger den Marx eller marxismen? Det finns de som anser det.

 

Att människans egenskaper är fördelade enligt en normalfördelning är viktigt att förstå.

Det är viktigt för individen i sina möte med andra. Det är viktigt för alla som arbetar med människor. En lärare behöver känna till det för att inse att inte alla har egenskaper att lära sig allt. Vi är inte oskrivna blad som kan fyllas med godtyckligt innehåll. En del kan ha svårt med siffror, andra med stavningen. Detta är viktigt att känna till för att inte kränka eleven, utan möta problemen konstruktivt utifrån elevens egenskaper, självinsikt och förväntningar .

Figuren bestå av en normalfördelningskurva för män och en för kvinnor. Den uppmätta egenskapen är IQ. Av den kan man utläsa att det finns fler manliga genier än kvinnliga. Den röda pilen. Graferna till vänster om den gröna linjen visar också att det finns fler män med lågt IQ. Det genomsnittliga värdet för könen är lika

Att vi till egenskaper är normalfördelade har också betydelse för hur vi borde organisera oss i samhället. Den stora massan kring 1-2 standrardavvikelser utgör mellan 65 till 95 procent av befolkningen. Här hittar vi det arbetsamma folket som försöker lära sig ett yrke och bidra till samhället genom sitt arbete, den tysta majoriteten, som inte sticker ut men gör sin “plikt”. Jag har svårt att hitta ett bättre argument för demokratin, en man en röst och hemliga fria val, än i det faktum hur det mänskliga kollektivet till egenskaper formerar sig normalfördelat. Utan en man en röst skulle det vara de begåvade, de få genierna, uti normalfördelningens högra svans som genom sin tillgång till forskning och medier skulle få all makten, vilket med största sannolikhet skulle leda till ännu större ekonomiska klyftor.
Här börjar tråd diskussionen:

Evert Larsson

Just det, jag anser det. Idag vet vi mer om människan än vad Marx och hans samtid gjorde. Marx var i och för sig inte främmande för att tala om människans egenskaper, dvs tala om människan i biologiska termer. Dagens nyfascister brukar med gillande citera Marx då han använder en rasistisk retorik mot sina politiska motståndare.

Men Marx efterföljare som Mao ansåg att barnet var ett oskrivet blad. Marxist-leninisterna bildade ideologisk allians med liberaler på denna fråga, speciellt genom efterkrigstidens behaviorism.

Hur skall vänstern effektivt kunna bekämpa ojämlikhet om de inte tar hänsyn till att människans egenskaper är ojämlikt fördelade. Psykologiska mätningar har visat att c:a 10% av en representativ grupp människor saknar de intellektuella egenskaper som krävs för att klara ett arbete så som ekonomin är organiserad idag. Hur ekonomin skall organiseras så att så många som möjligt kan vara en del i arbetsgemenskapen borde vara vänsterns främsta uppgift. Just för att den uppgiften är så svår, och ingen annan verkar bryr sig.

Segersten
Det är väl en viktig uppgift för framtidens socialister. Tror inte andra partier bryr sig. Marx och Mao har berett vägen.
Segersten
Evert, är du inte anhängare av att mindre begåvade ska hjälpas av de något mer begåvade. Gäller både praktiskt, intellektuellt och konstnärligt. Att vi ska gå in för samhällen som fungerar så.
Evert Larsson
Det låter ju vackert att mer begåvade skall hjälpa de mindre. Men däri ligger en ganska brutal och personlig dominans.Vägen måste vara att man inser att skillnaderna är på riktigt, och man skall inte plåga sådana som “inte kan” med sin “lärdom”. Därför måste samhället organiseras så att så många som möjligt kan hitta sin plats där hon får utlopp för sina egenskaper. Det finns ingen större välsignelse för någon än att kunna försörja sig i ett fritt samhälle.
Segersten
Du menar ett kapitalistiskt samhälle. Håller du inte med om att det är ett orättvist samhälle. Konstigt att du verkar gilla kristendomen. Många kristna har försökt rätta till genom välgörenhet. Inte alla kristna – tvärtom har biskopar och kristna furstar och kungar fört krig som kostat många människor med annan religion livet. Svenska kungar fick helgongloria för slaktandet av hedningar, som i verkligen var kristna men ortodoxa i öster och katoliker i Polen och Tyskland. Nej, kristendomen kan inte skönmålas.
Evert Larsson
Kapitalism kan man bekämpa, och är inte lika med fri företagsamhet och privat ägande. Det där har ju till och med de flesta marxister insett men tydligen inte du. Alternativen har visat sig vara så mycket värre än de samhällen som den västerländska civilisationen skapat. Hur skall man mäta rättvisa? För det första lika möjligheter att förverkliga sina mål utifrån de egenskaper man har. För det behövs ett system som inte beskattar arbete under existensminimum utan i övrigt lägger skatt på kapital och exploatering av naturresurser och lyxkonsumtion.Din marxism gör att du saknar förmåga att förstå krigens orsaker. De är förbundna med människan som en kollektiv varelse, därför måste alla mänskliga kollektiv bereda sig på att försvara sig.Jag förstår att det är Tyska Orden som du angriper. Men jag undrar om du verkligen har kunskaper för att göra det
Segersten
Tyska Orden – nej jag syftar på svenska kristna kungar som Erik den helige och Gustav II Adolf. Och förstår inte krigens orsaker? Kollektiv? Av människor – ja. Som både ställer till krig och försvarar människor mot krig? Var finns då förklaringen?
Segersten
Har själv varit religiös. I två korta omgångar – 7-8 år när jag satt vakt hos min hjärnblödningsdrabbade farmor och när jag blev konfirmerad. Min farfar som dog innan jag föddes var baptist och skräddare, liksom min far.
Evert Larsson
Vilka startade andra världskriget för att ta ett exempel? Jo Hitler och Stalin. Hur verkligheten såg ut runt Erik den helige känner jag tyvärr inte till, men här ett försök till avmystifiering. Religionskrigen under 15-16 hundratalen kan bara förstås som en följd av den religiösa extremism och polarisering som blommade ut till följd av reformationen som satte sinnena i brand i de människor som biologiskt var rustade att svänga i enlighet med dess budskap. Religionen har en central roll men det var som alltid människor som valde och planerade för krig.
Solstråle
Evert Larsson Beträffande Stalin protesterar jag mot din beskrivning som en av de två som startade 2 världskriget. Detta trots att jag inte alls tror på någon idealistisk historieskrivning. Ingen sida har haft råd med att följa vackra principer in absurdum. Verkligheten sätter sådan principfasthet på plats. Förspelet till 2 världskriget bestod av ett lurpasande på varandra för att få “någon annan ” att ta smällarna. I detta spel utmärkte sig särskilt USA som långivare till tysk återupprustning. Frankrike och UK som uppmuntrare av Hitler att gå österut mot Sovjet. Dom lurade sig själva. Rena turen att dom överlevde 2 världskrigets inledning. Först efter Sovjets indragande och USA:s ekonomisk/industriella hjälp (som UK fick betala dyrt för) och Jugoslaviens motstånd som fördröjde invaderandet av Sovjet, var UK på säkra sidan.
Evert Larsson
Solstrålet.USA:s president Roosevelt hade den utrikespolitiska kursen klar från mitten av 30-talet och den hade Hitler som huvudfiende. Roosevelt var vänster och omgav sig med öppna såväl sam hemliga(läs spioner) marxister, i flera falla också organiserade kommunister. Vänsterns beskrivning av det politiska läget under 1930-talet är ofta osakligt, ren propaganda för att blåsa upp det fascistiska hotet, det gäller även Sverige. De vänsterliberala hade ett starkt grepp om medierna, inte minst gäller det filmindustrin. Stalin placerades flera gånger på Times första sida, och kallades med smeknamnet onkel Joe.

Det fanns även personer backade med stora förmögenheter som stödde Hitler, som familjerna Ford och Buch. Men de var inte i majoritet. Den omfattande överföring av teknik och stöd från USA tillföll Sovjet. Roosevelts politiska visioner var ingalunda att Hitler skulle vara en del av den nya världsordning som han planerade. Däremot gavs Stalin stort utrymme att agera trots hans pakt med Hitler.

Vad USA och Sovjet stod för då har vi ett facit i det kalla krigets efterkrigstid. Vi har det i Sovjets och USA:s framflyttade positioner.

Evert Larsson
Solstråle Då det gäller England & Frankrike så kännetecknas deras agerande av obeslutsamhet. Frankrike var så splittrat att de trots militär överlägsenhet i pansar inte förmådde försvara sig. En orsak var den starka pacifistiska opinionen som hyllade överenskommelsen i München trots att deras högsta militära ledare skämdes över den. Mycket handlade denna politiska förlamning om en backlash från den första världskriget och den orättvisa freden som Frankrike dikterade i Versailles. Varken England eller Frankrike kan beskrivas som en enda stor konspiration riktad mot Sovjet. Deras eftergiftspolitik bottnar i helt andra känslor och politiska strömningar. Varken England eller Frankrike var diktaturer med den politiska rörelsefrihet som det innebär.
Segersten
Jaha, trettioåriga kriget i Tyskland 1618-48 berodde på reformationen! Och Hitler och Stalin var lika stora kålsupare. Du, Evert, ansluter dig helt till nuvarande EU:s barocka historieförfalskning – OK du var lite före. Anser väl du dig kanske som föregångare. Men startade inte Hitler med tyska och förbundna länders arméer på 4 miljoner trupper världshistoriens största här angreppet i juni 1941 på Sovjetunionen, som hade slutit en icke-angreppspakt med honom 1939. Men blev slagna efter nära 4 år. Sovjetunionen under Stalin som ledare räddade Europa från nazismens terrorvälde. Fick offra 26 miljoner av sina egna invånare.
Evert Larsson
Segersten Stalin var en listig dj***l…..
Han visste hur han skulle agera för att få igång kriget, som var metoden att nå socialism när proletariatet svikit. Marx gjorde ju ingen skillnad på krig och revolution så det var bara att köra på. Denna inriktning på krig gjorde att han inte kunde chansa, han såg till att Hitler verkligen anföll Polen genom att lova att inte bråka utan att istället dela krigsbyte. Att detta krig skulle kosta tiotals miljoner Sovjetmedborgares liv det struntade han i.
Samma sak hände inför 1941. Stalin önskade krig med Hitler men ville inte anfalla själv, eftersom han visste om den politiska kostnaden en angripare fick betala. Det gällde alltså att locka Hitler till att slå till. Och det gjorde han genom att provocera med en kontinuerlig ökning av trupper i koncentration längs gränsen mot Tyskland. Somliga hävdar att Stalin önskade anfalla men det var Stalin Alldeles för listig för. Och på höjden av sitt storhetsvansinne så var det inte svårt att få den gamle korpralen att anfalla.
Segersten
Vilken löjlig historiebeskrivning! Hur kan du själv tro på det? Att personer du hatar sitter och smider listiga planer. Satt Mao och planerade den kinesisiska revolutionen när största delen av Kina var ockuperat av japanska trupper?
Evert Larsson
Segersten Jag förstår att du ogillar min analys och därmed också att du intet annat förmår än att kalla den “löjlig”.
Men den håller för en logisk och psykologisk granskning. Den förklarar bättre än de flesta teorier jag sett. Den drar de stora linjerna på ett begripligt sätt, så att detaljerna kan fogas in. Det andra tricket du har att avfärda mina argument är att det är hat. Det kan vara hur det vill med den saken. Det är ju ganska ointressant vad jag känner. Men att du fokuserar på det måste väl betyda att just känslorna spelar en stor roll för dig. Men välkommen med sakliga invändningar, om du har några.
Avslutningen  kom att handla om andra världskriget. Det handlar också om människan, människan som kollektiv. Så här i efterhand får vi ju också tillgång till marxisternas syn på sig själva och hur de reflekterar över sin rörelses historia.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


One Response

  1. Gurra skriver:

    Intressant med Segerstens sista fråga. “Satt Mao och planerade den kinesisiska revolutionen när största delen av Kina var ockuperat av japanska trupper?”.

    Det var ju tydligen just det han gjorde. Höll tillbaka sina trupper för att regeringens skulle offras. Till och med saboterade har det ju framkommit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *