Klyvnades tid

Misstag av och om “våra afghaner”

21 feb , 2018  

Nya Kristinehamnsposten publicerade måndagen 19 februari en insändare undertecknad av “Olycklig men förhoppningsfull afghan“. Budskapet är “Ung i Sverges” och avslutas med orden “Vi uppmanar Migrationsverket och regeringen att ge oss uppehållstillstånd för att vi har rätt att leva i fred.” Följande svar har skickats in till NKP.

Att du “.. förhoppningsfulla Afghan” missuppfattat Sveriges skyldigheter är inte enbart ditt fel. Att göra ett litet land i norden till fristad för alla afghaner under 18 år, är et utslag av storhetsvansinne, och får konsekvenser. Att en så stor majoritet av er kastade era handlingar för att klara åldersgränser talar för fel i regelverken för invandring. 80% av en grupp, vilken som, kan rimligen inte vara kriminella. Oavsett så kommer felaktigt uppgiven ålder att skapa problem för alla inblandade. Att de “ensamkommande barnens” krav på att få stanna är svårt att ta på allvar beror inte minst på frånvaron av förslag på hur detta problem skall lösas.

“Allas lika värde” uppfylls för flyktingar genom asylrätten. Sveriges generösa politik betyder inte att alla som lyckats ta sig hit har rätt till en fristad. Alla har rätt till liv enligt internationell rätt. Men det är bara genom välfungerande länder som Sverige, som dessa löften kan ges ett innehåll. Inte ens  en “öppnahjärtan politik” kan ändra på detta, endast skapa falska förväntningar och 2015 års flyktingkaos.

Av flyktingaktivister kallas ni nu “våra afghaner” och ni lär er deras språk om en gränslös värld. Var det samma tal som fick fäste i era storstäder under 70-talet och öppnande upp Afghanistan för röd och blå imperialism? Om svaret är ja, har våra folk fallit offer för samma slags politiska hybris.

Det borde rimligen finnas ett pris att betala till alla de som lockades hit på falska premisser, men det är inte  att undergräva asylsystemet genom att ge amnesti åt en utvald grupp, som därmed ställer sig över “allas lika värde”.

Priset skulle däremot kunna vara ett generöst återvändandebidrag för att skapa möjligheter till återstart, till ett återtagande av ett förlorat land. Det är en öppen fråga vilket av våra länder och folk  som kommer att förbrännas i den globala brasan. “Storhetsvansinne” är hur som helst ingen lovande diagnos.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *