Hälsa

Rök och speglar kring cancer.

7 jan , 2018  

Sambandet lungcancer rökning är en väl etablerad sanning. Och utan tvekan, röker du idag så ökar risken för att du skall få cancer av något slag. Sambandet hälsa och INTE röka har blivit en grundmurad sanning stående över allt annat. På bara några årtionden har rökning rökts ut ur alla offentliga rum. Från att ha varit det sociala kittet har rökning blivit smått asocialt. Så akta dig, tro inte att det går att imponera med att stå och fingra på ett paket Camel eller Gauloises.  Ingen vidare raggningsritual.. Men för den omutlige sanningssökaren lite information som inte kommer att göra tobaksindustrin besviken.Med ett ärende för rökningens upprättelse gäller det att ha torrt under. Cancer kan orsakas av andra miljöstörningar och det är forskning från elektromagnetisk strålning som får dela på ansvaret för den ökade förekomsten. Det handlar seriös forskning, men mörklagd på grund av att måltavlan är så mycket mycket mäktigare än tobaksindustrin. För att mota all galen rökpropaganda som kan tänkas frodas i detta avslöjandes andliga bakvatten, några rader om hur det ligger till:

Varannan rökare dör i förtid. I genomsnitt förkortar rökning livet med tio år för män och elva år för kvinnor. Rökning har generellt sett minskat i samhället på senare år. Undantaget är unga kvinnor, där har vi tyvärr inte kunnat se någon minskning.

Hans Gilljam, professor vid Karolinska Institutet och ordförande i Läkare mot Tobak.

 

Vi börjar med en bild, en skärmdump från Örjan Hallbergs: Innan Bubblan Brister….

Den streckade ytan är antalet rökare i Sverige, den blå grafen beskriver dödligheten i cancer som ökade dramatiskt 1955. Då händer något som åtminstone inte hänger samman med antalet rökare.

Det lidande som är diagrammets verklighetsbakgrund får mig att minnas hur döden en sommardag kom på besök. Det är tidigt 1970-tal. Jag sitter på köksstolens rygg, fötter på sitsen, armbågar vilande mot knä och den svarta Pentaxens optik riktad mot min granne. Hon är i medelålder och tydligt märkt av sin sjukdom som fått henne att gå runt och ta avsked av sina grannar. Hon knackade objuden på och anslöt till eftermiddagskaffets trevnad, men plockade inte fram sina maskulina Bill-cigaretter, signalen för självständighet, för yrkesliv och tre barn med far som nu berövades sin mor. Hur länge varade vår avskedssamvaro, hur föll sig orden?  Som livet självt, väl passerat, som ett ögonblick, kvar är saknadens demon där tom kyla tar minnenas plats.

Orsaken till vår grannes tidiga bortgång vet jag att vi tänkte en och annan tanke om. Naturligtvis var Bill-cigaretterna den rykande pistolen. Vad diagrammets underliggande verklighet talar för är att, till 80 procents sannolikhet var det inte det röda paketet Bill som var dödens redskap.

Det handlar inte bara om lungcancer. Än tydligare blir graferna för malignt melanom, hudcancer. Det är i dubbel bemärkelse ingen solskenshistoria. Dels är det inte solen som är orsaken, dels är det en historia av lidande vars orsaker myndigheter mörkar.

Bildresultat för malignt melanom Örjan Hallberg

1955 startade FM-sändningarna. Istället för att informera om orsakssambanden mörkas sakförhållanden och därmed möjligheterna att minska skadeverkningarna av FM-sändarna. Istället drivs kampanjer om att smeta in kroppen med solskyddskrämer vilket försämrar vårt immunförsvar ytterligare genom att D-vitamin produktionen hämmas.

Vad kan göras för att minska exponeringen mot den strålning som FM-sändarna exponerar oss med under dygnets 24 timmar, även då vi sover alltså. Det är då som FM-strålningen gör mest skada, dels är immunförsvaret verksamt med att städa upp i våra celler. Störs den verksamheten ökar risken att mutationer lämnas kvar i cellerna vilket kan leda till att cancer utvecklas, risken ökar. FM-strålningen stör melatoninproduktionen. Störningen blir störst om man sover liggande utsträck i strålningsriktningen. Vrider vi oss istället 90 grader och sover med sidan mot strålningsriktningen minskar upptagningen av strålningens energier markant. Alla borde ta reda på var den starkaste FM-sändaren ligger och se till att man inte ligger med fötter eller huvud mot strålningskällan. Enkla åtgärder som skulle rädda liv.

Hur allt detta fungera finns lätt tillgängligt på nätet. Örjan Hallberg är nyckeln till viktig forskning i frågan.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 

Relaterad bild

Has a broad and deep knowledge within quality- and environmental issues, especially regarding electronic components. During recent years he has done research regarding possible connections between public health and exposure to radio frequent electromagnetic radiation. He is known to easily cooperate and is able to share his knowledge. Has given numerous presentations at international conferences and published well over 50 papers in scientific journals.

Pentaxens optik


4 Responses

 1. Josef Boberg skriver:

  Tänkvärt blogginlägg, verkligen…

 2. Kgb35 skriver:

  Oj det låter illa.

  Det skulle vara intressant med en karta med sändare överklagad med var cancerfall bodde.

  När kom TV? Där satt man framför en elektronkanon.

 3. Evert Larsson skriver:

  Rapporter om ökningarna av cancer är alarmerande:
  Från Nya Dagbladet:

  Antalet människor som drabbas av cancer i huvud- och halsområdet ökar kraftigt i Sverige, enligt Socialstyrelsens nya cancerstatistik. Cancer i sköldkörtel och i munnen hör till de cancerformer som ökar mest. Men även hypofystumörer ökar mycket. Bland män i åldern 50-79 år ökar även den elakartade formen av hjärntumör, gliom grad 3-4, tydligt.

  Ökningen av dessa cancerformer kan befaras vara en konsekvens av strålning från mobiltelefoner som exponerar huvud- och halsområdet mest vid användning mot huvudet. Ökningen har sammanfallit tidsmässigt med den kraftigt ökande användningen.

  Sköldkörtelcancer, cancer i munnen, svalget och på tungan samt hypofyscancer hör till de cancerformer som ökar mycket under senare tid enligt cancerregistrets senaste statistik. Men även aggressiv, elakartad hjärntumör gliom grad 3-4 ökar.

  I den åldersgrupp där de förmodat längsta mobilanvändarna finns, åldersgruppen 50-79 år, ses en tydligare ökning bland män av den elakartade hjärntumören gliom grad 3-4. I denna grupp finns många som började använda mobilen för drygt 25 år sedan, dvs tidigt 1990-tal. De var då mellan 25 och 55 år.

  Omedelbara åtgärder behövs
  Sammanfattningsvis visar den senaste cancerstatistiken att cancer i huvud- och halsområdet ökar kraftigt och oroväckande samt har sammanfallit tidsmässigt med den ökade användningen av mobiltelefoner. Forskningen har visat att mobilstrålning kan orsaka och främja tumörer, skada cellers DNA, orsaka oxidativ stress, samt öka förekomsten av hjärntumörer, gliom, bland mobiltelefonanvändare.

  Ledande cancerexperter, såväl från Sverige som internationellt, anser mot bakgrund av de ökande vetenskapliga beläggen att mobilstrålning bör betraktas som cancerogen för människa, i högsta cancerklassen enligt IARC, grupp 1. I samma grupp finns tobak, asbest och dioxin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *