Klyvnades tid

Demokrati(DÖ)d till 2022?

21 jan , 2018  

När kommer Sveriges väljarkår inse: att regeringen efter september 2018 redan är utsedd. Detta är den avgörande frågan inför årets val. Kommer det att ske före eller efter valdagen, om inte före är regeringsfrågan redan avgjord. Det handlar om partistrategernas intriger för att fortsätta massinvandringspolitiken under julhelgen 2014, och dess resultat, Decemberöverenskommelsen(DÖ). Överenskommelsens stora problem för DÖ-partierna har sedan dess varit att hålla liv i en skendemokrati, att få folk att tro att  DÖ-partierna bryr sig om vad väljarna tycker, att den politiska kampen om regeringsmakten är på allvar, att röstresultatet har betydelse för vem som kommer att sitta i regeringen. Varför detta APspel? För att massinvandringen skall fortsätta och partieledarskapen skall hålla sina löften till varandra om att fixa det.

Formellt har Sara Skyttendal svalt DÖ med en klunk champagne i oktober 2015. Men då Kindberg Bathra förklarade att DÖ var död så slingrade hon partiet bort från ett stämmobeslut som möjligen kunnat gjort skillnad. Åtminstone ställa till en del tumult bland DÖ-partiernas ledare. Nej allt var ett spel för gallerierna och medierna spelade med, så lever nu DÖ  i all högönsklig välmåga, vilket har konfirmerats i riksdagsbeslut ett antal gånger. Från GP med anledning av budgetomröstningar 2016 november.

I onsdags hölls budgetdebatt med efterföljande omröstning i riksdagen. I slutvoteringen röstade Sverigedemokraterna på Moderaternas budgetproposition. Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lade ner sina röster. Gud förbjude att en borgerlig budget skulle röstas igenom.

Sedan “DÖ-döden” har riksdagen röstat dels om statsbudget för 2016, dels om vårbudget i juni 2016, dels om statsbudget 2017, dels om vårdbudget i juni 2017, dels om statsbudget för 2018. Alla gånger har Alliansen agerat i överensstämmelse med DÖ och därigenom låtit sittande rödgröna regering vid varje tillfälle få sin vilja fram, och regeringskriser och nyvalshot har hållits stången.

Att det är DÖ som styr kan också avläsas ur det aktuella politiska spelet. Formellt så innebär DÖ att största blocket skall regera med minoritetsblockets passiva stöd. Skulle något av blocken mot all förmodan erövra majoritet så blir DÖ ointressant. Dess uppgift är ju att blockera SD:s vågmästarroll vilket då inte är aktuellt. Möjligheten att formera riksdagsmajoriteter bortom SD har blivit allt mindre i takt med att stödet till SD ökat.

Det har varit relativt jämt mellan blocken under den senaste tiden, och vilket block som kommer att vara störst har mindre betydelse, eftersom DÖ-partierna har intagit de positioner som krävs för att upprätthålla överenskommelsen. Och överenskommelsen förutsätter ett regeringsskifte 2018, att alliansens kryperi för den rödgröna regeringen skall belönas.

Den politiska alliansen DÖ bygger på är att hålla SD bort från inflytande så att massinvandringen kan fortsätta. Trohet har samtliga DÖ-partier levererat i form av hatiska besvärjelser, och har så skapat politiska förväntningar bland medlemmar och väljare att inte “inte vika sig för SD“.

Danne Norling har beskrivit hur maktskiftet kommer att gå till under hösten 2018:

Inom två veckor efter riksdagen återsamling efter sommaren ska numera en obligatorisk förtroendeomröstning om den sittande statsministern Löfven hållas. Då får han en majoritet av samtliga riksdagsledamöter emot sig och måste avgå. Det spelar ingen roll om Alliansen eller de rödgröna är större eftersom även SD har deklarerat att de ska rösta emot Löfven.

I partiledardebatten i onsdags deklarerade centerledaren Annie Lööf för första gången tydligt att det skulle bildas en alliansregering även om Alliansen var mindre än de rödgröna. Hon menade att den i så fall skulle söka stöd över blockgränsen. Det var nu socialdemokraternas tur att ge stöd på liknande sätt som Alliansen gett stöd åt Löfven, menade hon. (Den analogin haltar väl betänkligt?)

Man behöver dock inte anföra moraliska resonemang för att kunna se att Löfven inte har några egentliga alternativ. Skulle han fälla en alliansregering med hjälp av SD skulle han själv behöva ta över regeringsmakten. Och då måste han förhandla med SD om ett regeringsprogram för att de ska lägga ned rösterna i förtroendeomröstningen som följer. Detta scenario har Löfven kategoriskt avvisat.

Av allt att döma är Löfven körd i september oavsett hur utfallet blir för de båda blocken i relation till varandra.

Finns då något som kan kullkasta DÖ-planerna? Finns några svaga länkar som kan angripas? Det är rimligen vad en demokratisk opposition borde sysselsätta sig med. Vad anser de socialdemokratiska väljarna om detta upplägg, för att inte tala om den kader som skall stå för valets fotarbete. Stora valmaskiner ställs i marschordning men bara som ett enda stort spektakel, en politisk teater, som aldrig kommer att kröna en S-märkt statsminister. 

Vilka stämningar kommer att breda ut sig bland Alliansens fotfolk. De skall nu skörda frukterna av att under en mandatperiod lagt sig platt inför Miljöpartiets och Vänsterpartiets genomslag i politiken. Inte på grund av en ärlig politisk strid, utan genom dolda uppgörelser på högsta nivå som endast kommer att fungera så länge som medierna lyckas med illusionsnumret att beskriva en påklädd kejsare. Det är ett politiskt spel för att trixa bort motståndet mot massinvandring. Är det verkligen vad dess väljare eftersträvar.

Vari består då Kejsarens kläder? Att dölja att det under klädet skulle stå en Jimmie Åkesson. Så länge partierna kan skrämma varandra med att ta stöd av SD så kan den DÖ-riggade politiska föreställningen fortsätta. Det är bara väljarna som kan befria de politiska partierna från denna teater och det är att göra precis det som DÖ är konstruerat att förhindra. Rösta på det enda parti som tagit  som sin uppgift att stoppa massinvandringen.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


7 Responses

 1. Johan Sandwall skriver:

  Min lilla fundering rörande framtida regering. Det är finansoligarkin/bankerna som skapar de pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken.
  Göran Persson bjöds in till Bilderberggruppen. Sedan blev han statsminister. Rheinfelt blev också inbjuden och sedan blev han statsminister. Samma gäller Löfvén. Senast i juni blev Annie lööv inbjuden. Mitt tips: Annie blir den statsminister vi får i september. Den sovande befolkningen får vad den förtjänar. Samhällsbygge och förvaltning bygger på förtroende, men då systemet per definition skapar klyftor och ekonomisk implosion så sjunker förtroendet för vår politiska adel. Då blir det kontroll som gäller, vilket blir tydligare och tydligare i dessa ödesmättade tider

  • Evert Larsson skriver:

   “Finansoligarkin/bankerna som skapar de pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken.” Inte ovanligt att bankfolk snackar marxska, det gör ju till och med Soros. Som väl har historievetenskapen lite större synfält och större fantasi. Nej allt handlar om det folk lyckas pressa in under pannloben, plånböcker eller bankkonton kan inte tala eller skriva, är inget handlande subjekt. Det som föregår handlandet är de strukturer som finns etablerade i hjärnans neuroner, i den lilla i känslor i storhjärnan finns den intellektuella energin.

   Så styrs länder genom lagstiftning och byråkrati. Det är bankerna som är beroende av politikerna, och det hänger på oss vanliga medborgare att se till att de agerar enligt allmänhetens intressen. Bankerna kan inte tillsätta statsministern men de kan bjuda in de som de vill påverka. Vem kommer Bilderbergergruppen att bjuda in sommaren 2018? Inte svårt att gissa eller hur. Med våra fyraåriga valperioder har de några chanser att träffa rätt.

   Kristersson kommer att stå som statsminister och han kommer därför att bli kontaktad av Bildt eller Wallenberg. Jag tror inte du kommer att hålla emot.

  • Birgitta Palén skriver:

   Absolut en korrekt analys! Håller med till fullo om detta fasansfulla framtidsscenario! Men VAD kan “den lille” GÖRA MOT dessa supermäktiga globala krafter? Befarar det är kört. Personligen förlitar jag mig numer på ett Guds ingripande. I syfte “rädda människan från sig själv”! Tror verkligen vi lever i den profeterade Ändens tid!

 2. Evert Larsson skriver:

  P1 gör vad de förmår för att blanda bort korten kring DÖmokratin. V har haft kongress i helgen så medierna har därför förärat V lite av sitt mediala ljus. Den kvinnlig Silverstein kåserar över deras politiska roll.

  Det gäller att förmedla någon slags logisk trovärdighet utan att behöva nämna DÖ och det politiska spel som följt i dess spår. Att V fått ett så stort inflytande under mandatperioden förklaras med att Löfven behövt deras röster i riksdagen. Vilket inte är sant. Under hela mandatperioden har Alliansen vikt ner sig och avstått från att ställa egna förslag till omröstning, för att inte riskera att SD skulle rösta på dem och fälla regeringen.

  Anledningen till att V ingår i regeringsunderlaget beror på att Annie Lööf krävt det. Varför?

  Anledningarna är inte minst: dels gillar Annie Jonas, dels behöver hon den röda färg som Jonas kan förse regeringen med för att ha något att opponera och polarisera mot.

 3. Sven Samuelson skriver:

  Blanda bara inte in Rothschild i World New Order Det är blåljug utan dess like och jag har fakta mot sådant

  • Evert Larsson skriver:

   New World Order är ett mångtydigt begrepp, det spretar åt många håll beroende vem som har ordet. När det kopplas samman med globalisering så finns nog plats även för en Rotskild och hans aktivist i comand Soros. Vill du friskriva Rothschild från alla politiska ambitioner så är jag glad att får höra dina argument med referenser så att dina kort kan synas.

  • Evert Larsson skriver:

   Jag är ingen anhängare av att använda syndabockar. Ofta är det just det det kokar ner till då enskilda personer pekas ut som orsak till politisk och sociala problem. Detta gör mig intresserad av alla slags invändningar mot konspirationsteorier.. Det gäller även bankirer och det gäller naturligtvis oavsett deras bakgrund. Så har du tid och viljan så är du välkommen med dina synpunkter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *