Folkstyret

Våldsbejakande extremism.

24 aug , 2017  

Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) har glädjande nog svarat på min insändare. Detta är mitt svar.

Tar man det förebyggande arbetet på allvar duger det inte med att hänvisa till att Säpo, eller någon annan för den delen, inte registrerat någon verksamhet. Problemet med våld i politik och samhälle är ju så mycket mer komplicerat än att tro att det skall gå att bekämpa per årsprognos. Ingen av de politiska miljöer som inspirerar till våld är isolerade från normal politisk verksamhet. Våldsideologin underhålls och vilar för att aktiveras när personer finns och det politiska klimatet aktiverar handling. Då det gäller höger- och vänsterextremt våld så lever de i en symbios där båda motiverar sitt våld med den andras existens och aktiviteter. Samtidigt har båda dessa politiska miljöer våldsideologier som ger legitimitet att använda våld i den politiska godhetens namn. De som bekämpar högerextremt våld tycks utgå från att det vilar på ondska medan vänsterns vilar på godhet. All politisk verksamhet vilar på en identitet av egendefinierad godhet. Agerar man enbart mot den ena siden kommer den enkelt kunna avfärdas som en partsinlaga. För trovärdigheten måste all våldsbejakande ideologi motverkas samtidigt och alltid. Det är ett förebyggande ideologiskt arbete.

Samtidigt måste alternativet till att använda våld visas med tydlighet, vilket är att lösa politiska problem med demokratiska medel, viktigaste är vår grundlags starka skydd för yttrandefrihet. Vad som saknas idag är ett hängivet försvar för dessa principer och att det gäller alla. Tyvärr är det inte bara de extrema som har betydande svårigheter att hålla sig till dessa principer det gäller även “liberaler” och allmänvänster, det gäller stora delar av den politiska och kulturella eliten. Tydligt exemplifieras detta i diskussionerna kring vilka skall komma till tals på bokmässan i Göteborg. Det är från vänstern som rösterna för begränsningar mot vad de kallar “högerextremism” ständigt dyker upp. Där inte det fria ordet får finnas bereds oundvikligen plats för våldet. Och naturligtvis gäller yttrandefriheten alla, utan undantag, ja den gäller inte minst de som förespråkar våld.

 

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *