Folkstyret

Känslor eller sakargument.

16 aug , 2017  

I Ring P1 förs en diskussion om godhet och känslor, kontra logik och att argumentera i sak. Orsaken till diskussionen är en opposition till hur de dominerande medierna skildrar Sverige. Allt fler känner en olust inför den känslosamhet varmed medierna försöker få oss att acceptera utvecklingen. Det finns en rad missförstånd att reda ut.

Kort sagt är det så att den som är saklig alltid vinner diskussionen. De som inte är det går ofta till personangrepp, skambelägger med stämplar som rasist och islamofob, det samlar den egna hejarklacken till en mobb men bryter ingen ny mark. Att hävda att diskussionen måste vara saklig handlar inte om att känslor kopplas bort hos den som diskuterar, det handlar om att inte mötas på ett känslomässigt plan, det handlar om att inte exponera sitt eget känsloliv. Det handlar om att att komma överens om hur den värld vi lever i ser ut och vad vi vill göra med den. Det handlar om ett nödvändigt samtal i sak.

En debattör tar som argument att Stalin och Hitler minsann var psykopater, och det var deras avsaknad av känslor som satt Europa i krigets förgörande eld. Det som kännetecknar en psykopat är hans förmåga att manipulera känslor, inte att han inte förstår sig på känslors betydelse. Det som kännetecknade Stalins och Hitlers rörelser var en dogmatisk tilltro till den egna godheten, i ena fallet en klassgodhet och i det andra en rasgodhet. Utan denna godhetssida skulle de aldrig ha blivit de massrörelser de blev. Att de samtidigt använde våld för att skrämma till lydnad förenar dem också. Att skapa fruktan med våld handlar också om att få direkt makt över känslorna. De förenades också båda i den allians som startade andra världskriget med angrepp på de stater som låg som ett band mellan de två totalitära stormakterna.

Alla som vill starta krig måste motivera sina geopolitiska planer med att klä dem i godhetens fjädrar, det är en nödvändighet och till sin hjälp har de medierna. För att lyckas med detta använder de alltid känsloargument. Kriget mot Irak och Libyen föregicks av en Hollywooddramaturgi där deras ledare gjordes till demoner och tyranner. Samma sak sker idag gentemot Syriens Al Assad och Rysslands Putin. Innan krigsplanerna var dessa ledare personer USA:s ledare haft personliga relationer till och samarbetat med i årtionden. Public Service bidrog till krig genom att sprida känsloargument också genom att göra krigen till en fråga om demokrati och social frigörelse. Kriget mot Afghanistan förgicks av en internationella kampanj för kvinnans frigörelse. Kvinnans frigörelse var i Väst godhetsargumentet för att angripa en suverän stat. Vad som övrigt gällde var att då sak diskuterades så användes lögner, Afghanistan påstods var inblandat i terrorangreppet mot skyskraporna i New York.

När vi idag oroas för faran om världskrig är det viktigt att hålla detta i minnet. Det behövs massrörelser i godhet för att undergräva motståndet mot krig. Vad finns det för massrörelser i politisk godhet idag som kan manipuleras till desperata känslostormar. Tänk efter, kanske kommer du att bli förvånad. Att kvinnans frigörelse kan användas vet vi redan. Klimatfrågan är en fråga som också har potentialen att starta ett världskrig. Uppgiften att “rädda planeten” kommer av många anses som en heroisk handling. Kommer det att bli tillräckligt många?

Politisk propaganda handlar alltid om att använda känslor, det handlar om att gå förbi förstånd och logik och nå just känslorna eftersom de motiverar handling, och kan endast tillfredsställas genom handling. När så inte sker skapar det ångest hos de som påverkats. Det är ingen tillfällighet att vi idag har en diskussion om klimatångest.

Ett av de effektivaste sättet att nå människor känslor är att använda en bild av ett mänskligt ansikte. Se på företagens marknadsföring i annonser. Bilderna skapar samhörighet, identifikation, det är ett sätt att till produkterna vidhäfta ett mervärde som inte har något med produkten att göra. Det är enbart manipulativt och borde förbjudas på grund av vilka konsekvenser det får för synen på vad en människa är. Hur skulle det kunna vara annorlunda då vi ständigt matas med retuscherade stereotyper. Rena epidemier i att omforma ansikten och kroppar blir följden, speciellt utsatta är ungdomar, ja till och med barn.

Public Service använder samma metoder i sin journalistik i frågan om massimmigrationen. Istället för att vi får de politiska problemen presenterade så används en invandrare eller en person som verkar för fri invandring eller liknande. Det skapar identifikation med en person och dess problem men döljer konsekvenserna som drabbar betydligt fler. Det handlar inte bara om känslomässig manipulation, fakta döljs i språkdräkt och den politiserade presentationen.

De “ensamkommande barnen” är inte barn, förekommer det barn vid de pågående demonstrationerna så är det de ensamkommandes egna barn. De “ensamkommande barnen” ljuger systematiskt om sin ålder för att få de fördelar som svenska lag ger alla under 18 år. Public Service påstår att det handlar om flyktingar. De som vandrade genom Europa under 2015 är inte flyktingar enligt de internationella överenskommelser vi har. Genom att ändå beskriva dem som flyktingar försöker Public Service bedra Sveriges folk och lura på dem att acceptera ett folkutbyte som den politiska eliten anser att ett mångkulturellt samhälle kräver.

Hur skall denna utveckling kunna brytas? Politiker och medier är uppenbart inte intresserade, så hos dem har vi inget att vänta. DÖ-överenskommelsen efter valet visar att de är beredda att vidta de överenskommelser som krävs för att ställa folkvalda utan inflytande. Att SD som åtminstone i ord visat att de står för att bevara vårt Sverige skulle få egen majoritet är helt uteslutet. Nära åttio procent av journalisterna är hopplöst felrepresenterade och förmår inte bära upp sin roll som journalister i en demokrati, de agerar som aktivister för sina och DÖ-partiernas strävanden.  Lösningen är en folkrörelse för en folkomröstning om flyktinginvandring. Vi behöver ett 20-årigt totalstopp för att kunna reda ut den oreda massinvandringen ställt till med.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *