Klyvnades tid

Israa Schakir lämnar SSU.

4 jul , 2017  

Att ta ställning för Syriens regering som under 18 år varit dess folks erkända representanten leder idag till att man måste lämna SSU. Att Stefan Löfven besöker den andra parten i konflikten, Saudiarabien, är däremot helt i sin ordning, åtminstone i SSUarnas förståelse av världen. Det är dock inte den enda viktiga frågan där Israa Shakir har modet att stå upp för sina åsikter. I sin syn på integration talar hon tydligt om vikten att ta personligt ansvar för sin utveckling i sitt nya land.

Innan vi går vidare låt oss återknyta till en diskussion som fördes för knappt ett år sedan på Kristinehamns lokaltidning NKP.  Allt hade sin början i den stenkastning som ägde rum mot polis i central Kristinehamn.Ur Klyvnadenstids svar till Israa Shakir.

Israa Shakir har satt ord på sin oro över ett hårdnande politiskt klimat. Jag tror också att det är viktigt att olika syn på vad som händer med vårt samhälle kommer fram. På några få årtionden har Sverige blivit mångkulturellt. Det är den största förändringen som hänt under överskådlig tid. Det är denna mångfald som nu ställer till det, och som du reagerar mot. Samtidigt är du för att Sverige skall fortsätta en ”generös invandringspolitik”. ”Allas lika värde” står alla för, samtidigt menar du att ”jag som invandrare, har mer rätt att säga vem som är rasist”. Vad skall du med den fördelen till? Använder du det som ett politiskt medel för att få svenskar att flytta på sig?  Det är ju också så den har använts för att stoppa kritik mot massinvandring. Du efterlyste en lite tuffare attityd, jag tror också att luften behöver rensas.

Sedan dess har Israas Shakir tagit ställning mot USA-alliansens krigföring mot sitt fosterland Syrien, vilket satt trycksvärta inte endast i lokalpressen.  På Israa Shakirs Facebooksida fanns följande att läsa:

Jag stöder #Alassad!!
Den dagen ni slutar läsa Aftonbladetoch inte faller svagt för den västerländska mediapropagandan, då kommer jag att ta en dikussion med er ♥

Ställningstagandet ledde till en krock med det socialdemokratiska partiet där hon tjänat som förtroendevald inom SSU. Israa tvingades att ta bort uttalandena. Någon lösning på konflikten fanns inte i de principfastas led. SSU-Värmland gav inga möjligheter för en person som anser att Alassad är det minst dåliga alternativet i Syrienkonflikten. Att följden blir att man stöder den av USA och Saudi stödda terrorismen tycks vara ett mindre problem för dagens SSU:are. Ur ett pressmeddelande förklarar Alexander Paulsson:

SSU kommer alltid att hylla frihetskampen i världens förtryckta länder. Frågan om den internationella solidariteten har alltid varit viktigt, inte minst för vår tids generation av SSU:are.

Vi beklagar att många blivit upprörda över det uttalande från en förtroendevald person i SSU Värmland om att ta ställning för Syriens president. Regimen i Syrien begår folkmordsbrott och förtrycker yttrandefriheten. En sådan regim kommer SSU aldrig att ta ställning för och vi tar starkt avstånd från den förtroendevaldas uttalande.

Vad slags politisk oenighet som kan bli föremål för uteslutning i SSU är onekligen en intressant fråga. Inte minst med tanke på socialdemokratins intima förbindelser med grenar av Islamska Brödraskapet i Sverige. Muslimska flyktingar från ett förhållandevis moderat land gör sig alltså inte besvär inom Socialdemokratin. När kommer stöd till saudiskt finansierade moskéer leda till uteslutning? Det finns tydligen andra som inte tagit striden lika skarpt och därför är kvar inom SSU. Det gäller möjligen  Chadi Toprak som är ordförande i SSU Hagfors. Med anledning av en resa till Syrien och planerna på att vid hemkomsten berätta om sin resa säger han: Jag tror det kommer att bli “överraskande” och att “allt som sägs i media kanske inte är sant”. Det råder en hård politisk disciplin bland de röda och det gäller att inte snubbla över bokstäverna om man vill hålla sig kvar i det regeringsbärande partiets ungdomsförbund. En sökning på nätet gör SSU näst intill ett parti utan egenskaper, och väldigt tunt med åsikter. En manifestation mot kriget i Syrien är vad man orkar profilera sig för. Det är Aleppo som håller på att befrias från IS som SSU finner oroande. Inget sägs naturligtvis i klartext, det skulle vara allt för avslöjande. De blivande partimedlemmarna lär sig det politiska hantverket i det de suger i sig budskapet.

Kriget och dödandet i Syrien måste få ett slut. SSU vill uppmärksamma det våld och mänskliga lidande som sker framför våra ögon. Världssamfundet måste agera och stoppa våldet.

Världssamfundet är inget annat än en omskrivning för den USA-ledda alliansen som genom angreppskrig destabiliserat Mellanöstern i årtionden. I kontrast till konfliktens verkliga innehåll står SSU:s krav på en USA-ledd fred med stöd av IS.  Att denna brist på sanningslidelse och radikalitet tär på de ungas politiska engagemang är inte svårt att förstå.

Frågan om invandring och integration är om möjligt även bland ungdomen en ännu hetare fråga i Sveriges idag. Förhoppningsvis når Israa Shakirs erfarenheter även in i socialdemokratin trots att hon inte längre tillhör deras krets. Det skulle sannerligen behövas. Från Israa Shakirs FB-vägg:

Det viktigaste i integrationen är inte ordets mening, utan vad det innehåller och vad det kräver för att integrationen ska bli av. Att komma hit och lära sig språket är plikt nummer 1, om man vill bli inkluderad i samhället.
Men integrationen blir aldrig lyckad om inte vi som kommit hit gör det av eget intiativ.
Det är sant att det inte bara handlar om att lära sig språket eller så, men samtidigt måste man lära sig att följa landets lagar, förstå hur svenskar tänker i si och så, förstå hur statssystemet går till och knäcka den dolda koden i samhället om varför folk tänker som de tänker och gör som de gör.
Sker inte dessa ovannämnda punkter, då har man inte försökt med att integrera sig.
Att en svensk ska komma och “integreras med mig” är helt omöjligt, om det är bara svensken som integrerar sig och inte jag…
Att Stefan Löfven erbjuder jobb och bostad som integrationsmedel är ju för att de två sakerna är de enda som politiker kan erbjuda, för som jag nämnde tidigare, INGEN kan integrera någon annan eller integreras med. Man kan bara integrera sig själv, och detta är de nyinflyttades ansvar!!!
Svenska samhället ger många rättigheter, och bara några få krav:
– Att lära sig språket
– Att utbilda sig, eller försöka komma in i arbetslivet för att inkluderas i samhället och bygga det svenska sociala nätverket
– Att följa lagar
3 krav. Är man inte inkluderad i samhället då har man misslyckat med dessa tre krav. En svensk kan inte göra något åt det!

Tänk om Sverige hade en regering som hade förståndet att agera i enlighet med detta budskap. Som likt Israa ser sig som en vuxen ansvarstagande människa vars framtid främst beror på egna egenskaper och eget arbete. Som inte ursäktar alla misslyckande med strukturell rasism och socioekonomiska förhållanden.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson 

 

 


3 Responses

 1. sakoarrak@gmail.com skriver:

  Tycker det vare n lysande beskrivning av Israas Shakir Och vår rödgröna regering följer slaviskt USA diktat likt en lyd stat . Kaj Bengtsson

 2. Leif Wannberg skriver:

  Haha.

  Konspirationsteorier är varje okunning människas dygd.

  Om man förstår hur politik bedrivs så yttrar man inte politiska åsikter som förbundets medlemmar inte håller med om.

  • Evert Larsson skriver:

   När ett ungdomsförbund intar ståndpunkter som uppenbart strider mot små nationers suveränitet och säkerhet så uppstår vridna situationer. Förre eller senare uppkommer situationer med konflikter och splittring som blir mycket besvärande. Att kalla det ljus som riktas mot den politiska byken för konspirationer lär inte ändra på sak.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *