Krig&Fred,Politik

Beredskapen ÄR……. en “Zombie”

30 sep , 2015  

Sädeskvarnen DUO med sin handdrift och funktioner för såväl mjöl som flingor och ett par säckar säd är vad som krävs för att klara överlevnaden under en tid av kris, samhällelig upplösning eller zombieattack. Genom kvarnens design kan åtminstone en förhoppning gro om att den skulle kunna tilltala någon av de som aktivt arbetat för beredskap och möjligheterna att stå ”Zombierna” emot.

Vårt samhälles långsiktiga överlevnad är bland politiker en icke fråga, till och med i Centern är frågan om vår självförsörjning hopplöst ”förlegad”, inte ens då mjölkbönder slaktas i en svindlande hastighet förmår perspektivet höjas över vad den nyliberala agendan har att leverera i ”just in time”, miljöförstörande globala försörjningslinjer, och böndernas insatser för att genom export föda denna transportapparat. Flödet av varor blir ett värde i sig, ett tecken på vår ”öppna och fria värld”, som förutsättning för vår levnad utom vår kontroll, men som vi dyrkar likt guldkalven på pidistal.

Flöde låter generöst, men inget kan vara mer flyktigt. Att både folk och myndigheter börjar reagera är inte konstigt beredskapen har nämligen privatiserats utan att Sveriges folk tillfrågats. Hur ser då situationen ut i Sverige idag, larmen har börjat duggat tätt. I Svd talar en örlogskapten klarspråk.
http://www.svd.se/dags-att-bunkra-infor-kris–det-har-jag-gjort

Dessa varningens ord är trots allt inte det normala, de flesta värjer sig mot tanken, att transportlinjerna skulle kunna kapas. Men det är framför allt inte hur maten skall komma till oss som oraor utan hur de själva skall komma till de dukade borden i främmande länder. Det finns knappast något som får en nutidsmänniska mer ur balans en en inställd utlandssemester. Själv meningen med livet är för många idag att få resa och ”uppleva”, det nya ordet för livet självt. Men sakläget förändras inte trots reseannonsernas nästan fysiska närvaro, fortfarande gäller ; för att kunna ”uppleva” behöver man maten för att leva. Att inte få resa kommer vi troligen att tvingas att utstå. Befrielse från mat är? ja, en helt annan femma, och risken för att få uppleva det är inget någon kan spela med femman om.

Därför är vår situation oroande, beredskapslagren av mat är avvecklade, det som idag finns i landet räcker får en vecka. Vår navelsträng förmedlande Sveriges näringsbehov går på främmande kölar från främmande länder, och det mesta går via Göteborg.

Det är svårt att stilla den oro som stora komplicerade system skapar, så det som inte får plats i den av politiker och medier upprättade åsiktskorridoren pyser så ut i subkulturer och skapar så sina egna rum. I Sverige har diskussionerna om krisberedskap och självförsörjning istället fått en fristad kamouflerat under hotet från Zombier. Det dödliga hot som politiker riktar mot Sveriges medborgare är så hänsynslöst att det politiska systemet inte kan hantera konflikten, de känslor och frågor det skapar trycks istället ut i det offentliga rummets nätaktivitet och alternativa medier och rörelser, där oron åtminstone får sina terapibehov tillfredsställda.

Detta stod klart för de som lyssnar till P1:s Sommar då ”lyssnarnas sommarvärld”, tog platsen inför mikrofonen. Att utses till lyssnarnas val tyder på en massiv närvaro på de digitala kommunikationsledarna. Det politiska utrymme som Zombierna skapat finns naturligtvis även i världen av levande människor och deras samverkan. Startpunkten för sommarprataren Herman Geijers engagemang var en studiecirkel under ABF:s organisatoriska vingar om Zombier och överlevnad. Tanken var en enkel liten studiecirkel. Två hundra anmälde sig!!!!!!

Innan vi går vidare i den värld där Zombierörelsen bryter intellektuellt mark för frågor om uthållighet och beredskap. För att överbrygga klyftan mellan suggestionens tankekraft och verkligheten låt oss läsa på lite om vad Zombier verkligen är och kommer ifrån.
Wikipedia berättar:

Zombie (ordet är direkt hämtat från engelska) är i främst den karibiska versionen av voodoo en människa vars sinne behärskas av en annan eller vars viljeförmåga helt försvunnit, alternativt en död människa vars kropp återfått livet enbart i så måtto att den kan röra sig och eventuellt utföra en mästares order. Det finns mycket få vetenskapliga belägg på verkliga zombier.
Trots att zombier i grunden är en relativt sällsynt avart av voodoo, har figuren i form av en människoätande odöd blivit en vanlig arketyp i skräckfilmer. Det finns en hel genre av zombiefilmer, brädspel, exempelvis Zombicide, rollspel och zombie-datorspel där spelseriernaResident Evil, Left 4 Dead och DayZ tillhör de mest kända.

Frågan om vår beredskap och självförsörjning finns även inom organisationer knutna till vårt försvar, som här Niklas Larsson Överlevnadsexpert och instruktör i Civilförsvarsförbundet som med entusiasm kommenterar Zombieöverlevarnas aktiviteter.

Men Herman går djupare med sina studier och tittar på de riktigt stora samhällsstörningarna, de som populärvetenskapligt går under namnet apokalyps. Det finns faktiskt en del forskning i området och Herman själv gjorde studiebesök i krisens Argentina 2001. Utifrån sina egna erfarenheter och studier lyfter han upp sina och andra författares erfarenheter för överlevnad.
Han menar att det ofta blir två perspektiv i förberedelserna. Den första handlar främst om utrustning, som för det mesta blir avancerad och ganska kostsam. Något som Herman precis som Civilförsvarsförbundet menar inte är det som borde vara i fokus. Det andra perspektivet är kunskapen med bas i våra grundbehov. Här är vatten ofta det stora problemet, även i det korta perspektivet som 72 timmar. Det är bra att detta lyfts upp ofta. Fick en egen fundering utifrån beräkningarna som Herman använder och började inventera min egen lägenhet. Det bör nämnas att min grundstrategi baserar sig på att jag skall åka till huset på landet vid större kriser, men mindre störningar bör man ju klara. Inventeringen visade att jag just då hade 18 liter vatten hemma fördelat på vatten, mjölk, konserver och frysen. Det är en tillräcklig grund för att inte behöva stressa i en större situation.

Oron för den brist på motståndskraft och uthållighet som kännetecknar det samhälle som den nyliberala revolutionen skapat finns även inom omställningsrörelsen. Eller rättare är kanske att säga; här finns maktens försök att kapsla in den oron i för det politiska etablissemanget ofarliga spår.

När man besöker ”Hela Sverige skall Leva” som är huvudman för den svenska delen av omställningsrörelsen finns här ingen allvarlig politisk kritik av det system som de politiska partierna skapat vad gäller vår livsmedelsförsörjning, för att ta en viktig fråga, en annan för en omställningsrörelse helt central fråga, den om svenska självförsörjning lyser fullständig med sin frånvaro. Det verkar som denna rörelse saknar egen ideologisk och politisk ryggrad hämtad ur egna erfarenheter av gräsrotsarbete. Rörelsens hemsida är en enda stor kuliss av politisk korrekthet, en politisk fasad vars syfte inte kan vara annat än att kväva allt vad en uppvaknande landsbyggd skulle kräva i levande diskussioner i praktiska såväl som politiska frågor.

Mitt sökande efter politiska avtryck för behovet av beredskap och självförsörjning blev i nedslaget på ”Helas Sverige….” en riktig besvikelse. Att folkrörelsesverige blivit så politiskt kontrollerat, det var i detta fall en stor överraskning, ett politiskt uppvaknande, är detta vad ett hjärntvättat folk kan åstadkomma?

Hela omställningsrörelsen kännetecknas av en annan allvarlig politisk brist, avsaknaden av ett nationellt perspektiv. Här finns endast det lokala förenat med det global perspektivet. Det som hittills varit och fortfarande är de viktigaste strukturerna för kollektiv organisering, de med nationell inriktning, lyser med sin frånvaro. Då det gäller livsmedelsförsörjning så är den en helt kollektiv affär i dagens av arbetsdelning styrda ekonomi, men självförsörjning kan inte vara något annat än Sveriges förmåga att föda sin befolkning. De som idag tror att de skall klara av sin överlevnad på egen hand, även om de har de materiella förutsättningarna med en egen gård, kommer att inse att deras verksamhet inte är långsiktigt hållbar.

Det är troligtvis dessa insikter som gör att Zombiöverlevarna kommer fram till andra övergripande regler för överlevnad.

Herman avslutar programmet i P1 med sina bästa tips för att överleva i en längre kris:

1. Träna, allsidigt och för uthållighet.
2. Lär känna dina grannar.
3. Lär dig arbeta i grupp.
4. Lär dig nya saker tillsammans med andra.
5. Organisera dig, gärna tillsammans med andra.

Tyvärr, ja vi är återigen tvingade att påpeka bristen av ett nationellt perspektiv och vad det i detta fall leder till. Att Zombierörelsen skulle börja oroa sig för Sveriges roll för självförsörjning är kanske lite mycket begärt när ingen annan större politisk aktör heller gör det. Att inte göra prylarna till en huvudfråga då det gäller den individuella situationen är insiktsfullt. När det gäller den kollektiva är det mer tveksamt, för det är i den materiella grunden som vår överlevnande ytterst beror och den är en fråga för hela Sverige. Det gäller såväl behovet av bredeskapslager, som inte kan lösas på något annat sätt än genom stat och kommuner. Med beredskapslager, kompletterat med ransoeringar kan vi kanske klar oss den nödvändiga tid som behövs för omställning av vår produktion, det handlar om ett år för den odlade maten och en stor del av husdjursdriften, för boskap betydligt längre.

Så borde det alltså vara, men vi vet alla att det är en dröm på samma sätt som zombierna är det, eller rättare det finns monsterliknande varelser och det är våra politiker som försatt oss i denna situation. Här har vi den verkliga världens zombier. Vad är det då som vägleder dessa ”zombier”, denna politiska klass som bitit sig fast på våra ryggar.

Denna landsförädiska verksamhet driven av den politiska klassen var i säck innan den fångades upp i deras egen påsar. Men kanske är perspektiven för stora för att den diskussionen skall få fäste i vårt offentliga rum.Här förvandlas allt till konspirationer då teorierna och analyserna inte har stöd i offenliga utredningar eller en av offenlig makt och sponsoravtal strypt akademi. I USA, rovdjurets mage, finns trots allt fortfarande ett akademiskt liv och ett civilsamhälle där sanningar formuleras och tar sig själv plats. Ekonomiprofessor Micheal Hudson verkar i denna miljö och beskriver vårt problem på följande vis.

Det handlar om att likt Carter-admiistrationen skapa en livmedelskris för att göra tredje världens länder mer beroende av USA. Tanken var att USA USA skulle ge dem mat i utbyte mot att de skulle sälja sina råvaror till amerikanska företag. Deras regeringar blev då tvungna att instalera de regeringar som vi valde, vilket skull sätta USA:s utriksedepartemet att styra länderna inte deras eget folk.
För att försvaga och tömma tredje världens länderna på sin produktivitet och sina resurser insisterade USA genom IMF och Världsbanken, att de bara skulle ges lån om de gick med på att inte föda sig själva utan göra sig beroende av amerikanskt vete

Sverige är idag en fullt utvecklad koloni med dess typiska beroende av främmande makter. I Sverige accepterades, dåldes denna utvecklng bakom exportindustrins framgångar, och nyliberal ideologi. En exportinudstir som i allt väsentligt idag är internationell.

Sveriges försvar består idag av ett antal Jas-plan som ständigt gör sig påminda genom att bädda in landsbyggden i sina ljudmattor. Dyr högteknologi och kort livslängd i krigstid, det sorglustiga är att de troligen inte kommer att lämna marken för annat än att anfall.

Återstår nu bara att lyssna till en person som haft Sveriges beredskap som arbetsfält under årtionden.

Jana Sona:

Jag skulle vilja rikta ett mycket viktigt budskap till er. Kanske det viktigaste jag någonsin skrivet här.
Under min yrkeskarriär inom offentlig och privat sektor så har jag efter mångåriga erfarenheter kommit till insikt om att Sverige är i ett mycket utsatt läge. Och när jag talar om Sverige, så menar jag oss medborgare som gjort landet till vad det är idag.
Låt mig förklara. Jag har under flera år jobbat mot MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Jag har även arbetat med företag och mot ledningsgrupper inom stora koncerner.
Vårt militära försvar genomsyrade faktiskt hela vår samhällsapparat från 40- till 90-talen. Det fanns en försvarsstruktur där varje lastbil och traktor hade en krigsplacering. Det fanns försvarsplaner för våra ställverk, järnvägsknutar, vattenverk, kraftverk, matproduktion, sjukhus mm.
När t ex bönderna mobiliserades, så ersattes de av Svenska Blå Stjärnan som skötte om djur och lantbruk.
Vi hade enorma beredskapslager av bränsle, mat, utsäde, medicin o.dyl. som borgade för att militär och civila skulle klara några månader av ofred utan att svälta.
Vi hade ett starkt svenskt Civilförsvar. Fullutrustade med brandbekämpningsutrustning, mtrl för att gräva fram bombade och raserade hus, räddningshundar som var krigsplacerade, personal för att säkra vatten, tele, avlopp, vägar, flygplatser, hamnar och järnvägar.
ALLT detta är borta idag!
Efter ett par dagar så har maten börjat ruttna i kylar och frysar. Om det sker på vintern så är lägenheter och villor utan egen uppvärmning, utkylda inom två dagar. Den mat som genomsnittsfamiljen har idag räcker mellan en till två veckor. Sedan börjar det svenska folket svälta.
Affärer plundras efter några dagar av desperata människor, mobbar och kriminella gäng. Mackar fungerar inte pg a att el saknas som kan driva dess pumpar.
Det finns idagsläget ingen som helst beredskap för katastrofer, terroristattacker, militära angrepp, epidemier, solstormar som via EMP slår ut all el och elektronik eller motsvarande.
Hela vårt samhälle som för drygt 25 år sedan var rustat upp till tänderna för att klara krislägen, är idag totalt sönderslaget.
Det finns, som jag även såg under Stormen Gudrun, ett visst antal människor som skulle kunna klara sig hyfsat i ett nödläge. Det är bönderna själva, som skulle klara sig på köttdjuren, mjölk, säd, rot- och grönsaker, jakt och fiske. För stadsborna däremot, skulle en nödsituation vara ett rent helvete.
Våra politiker och makthavare har valt att köra det här landet ner i diket och jag vill göra gällande att läget är ytterst allvarligt.
Tro mig, när det väl gäller,finns det ingen hjälp att få. Det har våra politiker och makthavare sett till genom att totalt underminera Sverige. Se till att vara förberedd samt ta hand om din familj, släkt och vänner. Ingen annan kommer att göra det. Var även beredd på att få använda våld för att skydda dig och de dina. Staten kommer inte kunna att skydda dig och din familj från våld, stöld och våldtäkter. Samhället saknar resurser och är på väg att krackelera. Folkgrupper tar över våra sommarhus utan att Polisen ingriper. Ockupanter struntar i Allemansrätten och bosätter sig i parker. Natten tillhör våldsverkarna i våra storstäder. Kvinnor och flickor antastad och våldtas i en exploderande omfattning. Våra fängelser är fulla av importerade kriminella och våldsverkare.

För politikerna talar dessa ord för döva öron, deras kurs är modern och framtidsinriktad, de är fullt upptagna att fanisera om den nya människan, skapad med data- och genteknik efter tranhumanistiska visioner. För oss återstår att försöka överleva och skrapa ihop resterna av deras fantasier när det brakar samman.

Förbered er, ta väl hand om er.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *