Politik,Vänstern

Jan Guillou och Moder Svea

10 nov , 2014  

Jan Guillou(JG) har gett sig in i striden mellan Nalin Pekgul och Kaplan om islamism och integrationen.
JG har ett CV då det gäller frågor om invandring, integration och rasism som råder amatörer som jag  att inte blanda sig i.
JG har inte saknat mod att angripa etablissemangets korrekta ståndpunkter fint förpackade i liberal vänsterretorik. 80-talets granskning av Zigenarfrågan, Så var Jan Guillou en gång i tiden en frispråkig kritiker av den svenska invandringspolitiken.

Från en artikel i Dagens Nyheter av Christina Kellberg från den 20:e september 1992:

Här, i bensinbomberna mot flyktingförläggningarna, gömmer sig den största och viktigaste frågan för framtiden, den största journalistiska och politiska uppgiften i vår tid, anser han.
– Hur ska vi integrera en miljon svartskallar i vårt land? Om vi inte tar itu med dom frågorna lämnar vi fältet fritt för Bert Karlssons och Ian Wachtmeisters fördomsfulla argumentation.
– Svenska journalister har tigit om dom problem som invandringen innebär. Vi har haft ett slags leninistisk inställning att dom obildade massorna inte mår bra av och inte rätt kan tolka negativa nyheter. Och på samma leninistiska sätt har vi valt att lyfta fram det goda exemplet, peka på lysande invandrare som gör bra saker. Båda sätten blir rekyler och riskerar att öka rasismen, menar Guillou.

 

Men, som sagt, det har hänt något inte bar med JG, utan med hela det svenska kulturella och politiska klimatet då det gäller feminism, rasism, normpolitik och inte minst då det gäller relationen  till Islam. Bland stora delar av vänstern har radikal Islamism blivit en fråga så minerad att man för säkerhets skull håller tyst.
Kaplan är inte den förste att utpekas som islamist från en erövrad position i den svenska politikens mitt. Under flera år pågick en strid mellan Centerpartiet och ordföranden i Sveriges muslimska förbund,  Mahmoud Aldebe(MA). Frågan gällde en lista av krav som MA ställt till de politiska partierna gällande muslimers rättigheter i Sverige.
MA:s krav:

“Muslimska minoriteten kritiserar den snäva definitionen av religion som ligger till grund för den svenska religionsfrihetslagstiftningen. Det behövs särlagstiftning när det gäller godkännande av muslimska minoriteten. Med ett sådant godkännande kan vi begära rättelse av svenska familjerätten för att anpassa den islam.”

 

Kraven som framförts har sammanfattats:

 

En moské i varje stad eller kommun.
Moskébyggen borde finansieras med räntefria lån som alternativ till villkorat bidrag från utlandet. Kommunerna borde ta på sig ansvaret att gå i borg för räntefria lånen eller låna ut pengar räntefritt till moskébyggen för kommunens muslimska invånare.
Att integrera islam i svenska skolor.
Det innebär att man lyfter hemspråket och religionen i schemat som ett vanligt ämne, där muslimska barn får möjlighet till undervisning i homogena grupper i eget hemspråk och egen religion i de kommunala skolorna. Imamer och hemspråkslärare borde få status som ordinarie lärare i ämnet hemspråk och religion.
Alla kommuner borde ordna en kväll i veckan som ska vara en kvinnokväll respektive männens kväll i gym och simhallen.
Att riksdagen stiftar en lag som ger svenska muslimer rätt att vara lediga under de islamiska högtiderna Eid al fitr och Eid al Adha är krav från alla muslimer. För nuvarande är det omöjligt att ta ledigt från arbeten för att fira högtiden tillsammans med familjen.
Muslimer kräver att regeringen ska undersöka möjligheten till en särlagstiftning är möjlig och hur detta i fall ska motiveras utifrån existerande lagstiftning i religionsfrihetslagen.
Muslimer kräver alltså en lagstiftad positiv särbehandling av i detta fall en religiös minoritet för att befrämja dess status och skydda den mot majoritetssamhället.
Två timmars ledighet för fredagsbön, mellan kl.12- kl.14 under vintertiden och mellan kl.13-kl.15´sommartiden. Fredagsbönen är en obligatorisk bön som måste utföras kollektivt i moskén.
Att bidraga till att muslimerna och judarna får dispens eller särlagstiftning för att utföra den islamiska och judiska slakten.
Muslimer kräver att församlingsförbundet i svenska kyrkan i samarbete med landets kommuner ska reservera begravningsplatser i alla kommuner som har muslimska invånare.
Att starta Imamutbildning vid svenska universiteten och högskolor är ett krav från landets muslimer.
MA:s försök att bli nominerad till Centerpartiets Stockholmslista misslyckades, hans kandidatur röstades ner på ett livligt och välbesökt möte.

Elisabeth Thand Ringqvist reagerade med en insändare i Expressen som får stå för en av de röster som satte stopp för MA.


Aldebes extremism har tagit sig flera uttryck. 2003 vädjade han om resning för de två farbröder som mördade Pela Atroshi. I brevet till justitieministern hävdade han att domen var resultatet av politiska, polisiära och massmediala konspirationer. Han menade också att ett syfte med processen var att uppmuntra invandrarflickor att revoltera mot familjens traditioner och religionens värderingar. Exemplen visar knappast på en ambition att åstadkomma försoning och samling, utan snarare på ett självpåtaget utanförskap och krav på respekt för extremism.
Mahmoud Aldebe är radikal islamist och lierar sig med de mest fundamentalistiska grupper vi har i Sverige. Det råder inget tvivel om att radikala islamister vill ta makt med andra medel än de demokratiska – där allas fria och likvärdiga röst är grundläggande.
En islamist som inte ens omfamnar det grundläggande axiomet att FN:s mänskliga fri- och rättigheter ska gälla alla och alltid, kan inte kalla sig centerpartist. De liberala värderingar som partiet vilar på har inget gemensamt med det som Aldebe står för.

Det finns inga spår av att JG engagerat sig eller  kommenterat denna konflikt. Den under dessa strider synnerligen aktive Mohammed Omar gjorde en intervju med MA där MO:s egen syn på konflikten och den muslimska rörelsens agenda kan utläsas.


MO: Den 1 april skickade du ett brev till de svenska riksdagspartierna i vilket du lade fram muslimernas önskemål inom olika områden. Jag har läst brevet och tycker att förslagen var fullkomligt vettiga och representativa för hur den muslimska allmänheten tänker och känner. Men medierna piskade upp en hätsk stämning. Vad är din analys av reaktionerna?

………

MO: I brevet påvisar du behovet av islamiska skolor. Många muslimska barn mår dåligt i de kommunala skolorna. Lärarna har, liksom de flesta svenskar, en negativ attityd till islam, vilket påverkar barnens situation. För muslimer är det oacceptabelt att blanda flickor och pojkar vid simundervisning och gymnastik eftersom vi betraktar blygsamheten som en dygd. Hur går etableringen av islamiska skolor?

Det muslimska samhället består idag av en inte obetydlig minoritet om c:a en halv miljon. De kommer från ett stort antal  länder och kulturer varför religionen blir den sammanhållande länken, precis som i mellersta östern där Islam under de senaste årtiondena tagit en alltmer dominerande plats. Detta i kontrast till den tid från vilken JG har sina politiska rötter, då det var den marxistiska nationalismen som var den ideologi varur det palestinska motståndet mot Israelisk ockupation hämtade sin inspiration.

Följande samtal från 2009-12-02. mellan radiolyssnare och Jan Guillou kan summariskt gen en förställning om hur JG uppfattar religionen Islam som övertagit rollen som motor för arabiskt motstånd i kampen mot Israels ockupation av Palestina.

Abdulkadir: hej jag som muslim undrar, är jag hot om jag är stark troende.???

Jan Guillou: Självklart inte. Det är inte tron som skapar hot utan det är politiken.

Är svaret ett uttryck för ett självbedrägeri, att ”starkt troende” muslimer idag skulle var av den sort som flydde undan Khomeinis Iran på 80-talet? Ett önsketänkande, eller bara ett försök att driva politik, tro sig kunna omvända den korantroende muslimen till en ”moderat” uttolkare.

Gurra: Vilket är det bästa sättet att förklara för kompisar att muslimer är olika precis som alla andra, och att de är min kompisar som har fördomar som inte är sanna.
Jan Guillou: Exempelvis genom att påpeka, att alla Iranier som finns i Sverige flydde från ett religiöst förtryck och att de alltså är mycket mera mot religiös fundamentalist än vad svenskar i allmänhet är, och den överväldigande majoriteten av de människor i Sverige som kallas muslimer är inte mer religiöst troende än svenskar i gemen.

JG lever kvar i sitt eget 1970-tal vars syn också gjorde situationen i Iran under 80-talet begriplig. Den Mojahiddin som slogs mot de nya Muslimska lederna som tog makten efter Shahen var till stora delar Leninläsande kommunister. Väl i Sverige anpassade de sig väl i det svenska samhället som varken  var mer eller mindre rasistiskt än idag. Känner personligen familjer med kurdisk nationalitet från min tid i Göteborg med vilka min familj brukade umgås. Vi turades om att äta söndagsmiddagar i varandras hem och sällskap. Ingen av dessa invandrande vänner skulle komma på iden att låta vår vänskap störas av religiösa bordsregler.

Alltsedan 911 är situationen en helt annan, muslimer av idag vårdar sina religiösa traditioner. Religionen är en del av identitet och liv, de är bokstyrda av korantolkande imamer och äldste. Att ställas inför denna förändring är en kulturkrock som skakade om mig rejält, jag vill inte acceptera att Halal skulle stå mellan mig och invandrar som så väl behövde alla kontakter de kunde få bland den svenska befolkningen.

Mina kontakter med invandrare från det islamska kulturområdet har på senare tid varit av mestadels annat slag. Vid ett tillfälle blev vi sittande på min veranda varvid samtalet styrdes in på mat, specifikt traditioner kring fårrätter. Jag gick då in och hämtade vårt torkade lammkött tillsammans med knivar och underlägg. Jag var nyfiken på vad de skulle tycka då jag bjöd de fyra besökarna, att smaka. En tystnadens villrådighet bredde ut sig. När jag insisterade, förklarade en av männen att de inte kunde tillmötesgå min inbjudan. Troligen såg de min besvikelse varför de ivrigt förklarade att jag och min familj var välkommen till deras hem där de skulle bjuda mig på  sina mattraditioner.

Att det aldrig blivit nått återbesök hoppas jag att det är mig förlåtet. Faktum år att jag blev både illa  berörd och vid eftertanke ganska upprörd. Efteråt drog jag mig till minnes en radioföljetong från mellankrigstidens England i en gruvstad där bokens huvudpersoner bodde på en gata, där judar befolkade den ena sidan av gatan och engelsmän den andra. Av religiösa skäl besökte de aldrig varandra, eller delade varandras bröd. Det var separata samhällen och kulturer. Vad dessa religiösa regler ställt till med i relationerna mellan judar och respektive lands befolkning känner vi till alltför väl. Trots orsaker i religiösa regler, har skulden för de rasistiskt färgade konflikter det lett till under århundraden fördelats mycket ojämnt. Åligger det inte de religiösa ledarna av alla religioner att lösa dessa frågor på ett sätt att det inte hindrar naturliga kontakter över religions och kulturgränser.

I och med denna tillbaka blick är vi då fram i nutid och den pågående konflikten mellan Nalin Pekgul och Kaplan.

JAN GUILLOU skriver:


Desto märkligare då att den nye bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) anklagas lite här och var för att hysa terroristsympatier, dubbel hemlig agenda och vara för mjuk mot islamistisk terrorism. Hans förmenta förgripligheter bestod ju bara i att påpeka det vi alla kan se. En starkt bidragande orsak till att unga svenskar med muslimskt ursprung vill ut och kriga för något de tror är islam är just detta utanförskap, denna ständiga påminnelse om att vara en lägre sorts medborgare, rentav fiende och fara för omgivningen. Det är dessa unga män som väljs ut till särskilda identitetskontroller i tunnelbanan, inte vi vita. Det är de som inte får arbete på grund av sitt namn och sin hårfärg, det är de som hänvisas till de sämsta skolorna, det är de som har minst hopp inför framtiden. Det är de som inte är ­lika inför lagen, tvärtom finns det särskilda nystiftade terrorlagar för just dem. Och för deras skull har Sverige fördubblat sin säkerhetspolis sedan slutet på kalla kriget.

Man kan anta att förklaringen har sina rötter såväl i marxistisk filosofi som liberalism. Det är här alltid människan och individens ekonomiska och samhälleliga förhållanden som bestämmer hennes tänkande och agerande. Den bortser från att invandrarna från de olika muslimska länderna och kulturerna redan är försedda med ett huvud med tydliga värderingar och åsikter om hur deras värld bör se ut. Ovan bevisade  JG själv med vilken kraft  gamla föreställningar och ideologier håller sig vid liv, trots att de är förlegade och inte längre överensstämmer med verkligheten. Att invandrare skulle ändra sin religiösa uppfattning på grund av ”rasism”, och dålig behandling är mycket långsökt. En religiös övertygelse byggs upp på ett helt annat sätt, genom positiva förebilder genom starka religiösa rörelser, väckelserna känner vi till från vår egen kultur. När väl de religiösa föreställningarna finns på plats kan de triggas genom yttre påverkan, men först då i en omfattning som kan ha betydelse.

Detta handlar om en tillämpning om de generella  rörelselagarna för alla företeelser, om de inre orsakernas prioritet före den yttre påverkan. Kanske borde JG hämta lite vägledningen i sin ungdoms dialektiska materialism.

Ett bärande tema, gående som en röd tråd genom artikeln är det svenska samhällets fientlighet mot muslimer, dess “rasism”. Det är dels erfarenheter från tullkontroller, och dels från Säpo. Eftersom jag själv har samma personliga erfarenheter som JG vad gäller båda dessa företeelser och varken är palestinier, kurd  eller muslim har jag svårt att dra de generella slutsatser som JG gör.  Att Säpo hade kontroll på vänstergrupper  var under 70-talet lite av ett politiskt kvitto på en ”korrekt” politisk linje. Lustigt nog överlät man så åt Säpo att bestämma vad som var sant och falskt i politiskt hänseende.  Att en hel yrkeskår nästintill en hel nation skulle hysa rasistiska antipatier är inte trovärdigt och vrider därmed också över till att bli rasistiskt färgade omdömen om svenskar i allmänhet och ordningsmaktens brister i synnerhet. Denna påstådda rasism stämmer också dåligt med det faktum att Sverige är det största mottagarlandet av flyktingar i Europa.

Vid möten mellan människor från olika kulturer finns risker för konflikter även om ingen iögonfallande bristsituation föreligger. Nu är inte boende i Sverige så lyckligt lottade att så är fallet. De människor som genom arbetslöshet, otrygga anställningar och offentliga nedskärningar fått ta huvudbördan av bristerna kläms nu hårt. Att det är denna grupp som står får en stor del av kraven på en förändring av invandringspolitiken står klart i alla undersökningar. Är dessa medborgare för den skull rasister? De som påstår att SD:s valframgångar är ett tecken på rasism måste rimligen se det så.

JG gjorde 2009 ett stort upplagt reportage i Aftonbladet där han friade SD från rasiststämpeln. En kort tid därefter skärpte SD sin kritik av den muslimska invandringen, vilket fick JG att åter sätta rasiststämpeln på SD. Det är uppenbart att JG är känslig för yttre förändringar  och har förmåga att korrigera sin syn därefter. Men tydligen bara om det inte leder till en problematisering av de egna hjärtefrågorna dvs.  det som har anknytning till palestiniernas kamp för befrielse.

Att kritisera andra är ofta lätt och det finns alltid möjligheter att driva kritik, som man ”kokar soppa på en spik”. Ett klargörande om min egen syn på hur en generell politik för att komma tillrätta med vårt lands stora problem till en inte obetydlig del orsakad av de stora invandringen i kombination med bristande omhändertagande och integration är därför på sin plats.

Det stora problemet som driver flyktingströmmar och fördriver folk från sina hem är de krig som alltsedan 2001 11/9 härjat i mellersta östern. Det har rört sig om angreppskrig från USA och västalliansen. Dessa krig har förts direkt i Afghanistan, Irak och Libyen och genom ombud i Syrien. Sverige har varit delaktiga i krigförande både i Afghanistan och Libyen och stött kriget i Irak och destabiliseringen av Syrien. Ett viktigt politiskt verktyg för att driva folkopinion har varit den form av feminism, ockupations och krigsfeminism, som stött dessa krig på grund av kvinnors situation i dessa länder. Det är dessa krig som driver flyktingar till Sverige. Ett förbehållslöst stopp för USA och västvärldens krigspolitik är den viktigaste förändringen som måste till för att Sverige åter skall kunna klara av sin del av flyktingmottagandet, utan att en drastisk förändring av vår invandringspolitik måste till. Så länge som ingen ändring och  tillnyktring sker vad gäller Västvärldens självbild och rätt att agera världspolis kommer dessa krig att fortsätta.  Kvar återstår då att efter förmåga söka reda upp situationen i vårt eget land.

Inget land kan ensamt klara av att ta hand om de fördrivningar av folk som krigen skapar, att försöka kommer bara leda till att vårt eget land faller samman vilket inte kommer att glädja någon, annat än den internationella bankplutokratin med dess svans av  krigsanstiftare och profitörer. Genom att värna Sveriges enhet och sammanhållning kan vi däremot som en fungerande stat göra stora insatser för människor i nödsituationer där sådan uppkommer.

För att skapa förutsättningar för en fortsatt invandringspolitik av det slag som vi nu för med i storleksordningen 100 tusen invandrade per år från de krigshärjade länderna krävs stor politisk enhet. Denna eftersträvade enhet kan endast nås om kostnaderna delas lika, om de klyftor som arbetslöshet och otrygga anställningar skapar, minimeras drastiskt. De politiska verktygen för att åstadkomma detta finns, men kräver att den politiska eliten är beredd att frånta bankerna deras kontroll över Sveriges valuta, att våra betalningsmedel, pengarna nationaliseras. Idag finns inget politiskt stöd för detta varför endast återstår en justering av den förda invandringspolitiken. Sveriges flyktningmotagande måste drastiskt minskas om det inte skall leda till ett sönderfall av Sverige.

Motsättningarna mellan Kaplan, Jan Giullou och  Nalin Pekgul gäller inte frågan om invandring utan hur de muslimska invandrarna skall tas emot för att integreras i det Svenska samhället för att undvika en religös klyvnad och bildande av könsdelade samhällern i våra invadrartäta förorter. Nalin Pekgul anser också att detta är det enda sättet att stoppa rekryteringen till krigen i Mellersta östern. Frågan gäller hur de flyktingar som kommer hit skall behandlas, hur de skall integreras, eller, utan att det sägs, desintegreras i parallella samhällen.

Det är Nalin Pekgul som dragit igång diskussionen och är drivande i denna strid, det är hennes analys som satt frågan på den politiska dagordningen, låt oss därför ta dela av hennes analys av Mehmet Kaplan.

Nalin Pekguls anklagelser mot Kaplan är sakliga, principiella och tydliga, och på denna grund formulerat som en anklagelse om att Kaplan har en dold agenda, han döljer sina syften talar med ”kluven tunga”. Det som gjort att hon gått ut öppet är de stora resurser som Kaplan nu för tillgång till som bostadsminister. “Det är en katastrof om de används till att bygga upp separata samhällen”. Nalin är stridslysten och engagerad. “Jag vet att denna strid kan kosta mig vad som helst, men jag är beredd att ta den”.

Nalin Pekgul:

Kaplan menar att det är islamofobin som gör att folk åker till ISIS. Han säger att moskéerna behöver pengar. Då tänkte jag, skall han sitta på departement med många miljoner och sitta och ge pengar till sina kompisar här ute i förorterna så är det bara helt kört.

Den dolda agendan är att han inte talar om exakt vad han står, jag menar att det är exakt så, han är mycket trevlig och står upp för Miljöpartiets åsikter och allt det här, tills han skaffar sig makten. Hans dolda agenda är att han vill ha parallella samhällen. Han vill inte ha samhällen där män och kvinnor lever tillsammans, han vill ha religiösa friskolor, och det är det han som drivit i Miljöpartiet, vilket han kampanjade enormt för redan på 90-talet. Han skulle nog vilja ha religiösa vårdcentraler. Han vill ha parallella samhällen, det är det jag menar med dold agenda. Han säger inte rent ut från börja i det här, han skaffar sig en ställning och sedan skulle han sitta på sina pengar. Och tycka att det är självklart att det är moskéerna som skall  sköta dom här föreningarna, hans islamistiska föreningar i Tensta, är inte detta en dold agenda.

Kaplan borde istället för att kräva civila samhällen, så skulle han kräva vad vi behöver och det är rejäla bra skolor, förskolor, mindre barn i förskolegrupper, mindre barn i klasserna ordentligt stöd  till vårdcentralerna, bra kommunikationer det är sånt som behövs i Tensta. Det är inte mer pengar till projektmänniskor. Han måste tala om hur viktigt det är att ha ett integrerat samhälle, att han tar ställning i egenskap av företrädare för miljöpartiet så skulle han säga att det inte är ok, här sitter vi inte i separata samhällen.

Istället för att attackera mig för att jag inte stödjer kvinnor som går i slöja, måste Kaplan, han har aldrig aldrig med ett ord sagt att han fördömer trakasserier mot kvinnor i förorterna. Han har aldrig fördömt de som vill förbjuda musik, han  har aldrig fördömt det. Och inte nog med det så ställer han sig på deras sida och försöker och minska och lura det  svenska samhället. Om inte detta är en dold agenda så vet inte jag vad det är.

Nu finns det organisationer  som Islamiska förbundet, Muslimska rådet, föreningarna och moskéerna som talar om hur sårade dom skall bli, jag tror inte folk bryr sig så mycket, men så talar dom om för dom att dom borde bli sårad över det här som händer och det är skillnaden mot tidigare. Det som skrämmer mig är att denna diskussion pågår ständigt i den muslimska värden.(det är inget speciellt för Sverige)

Det är ju inget vettigt om Islams toleranta historia som de här ungarna får lära dig. Tänk att du växer upp i Tensta, så får du höra dels Sverigedemokrater, som säger till dig: Ni har en otäck religion, självmordsbombare, djurplågare, kvinnomisshandlare, ni vet inte vad yttrandefrihet är, hela tiden denna bild., och så kommer de här Islamisterna som på sätt och vis bekräftar den här bilden, med att kvinnor och män skall sitta separata.

Här skall man inte säga nått kritisk om religionen, och här skall det vara skilda skolor och vårdcentraler och allt det här. Då har du två val att göra som muslim, antingen vill du inte ha med det att göra, helt förnekar sin muslimska identitet. Eller så följer du efter. Och detta skrämmer mig med hans ännu mer pengar till dessa föreningar., moskéerna och organisationerna. Den här intoleranta bilden av Islam får stöd bland de här unga människorna, det är inte den toleranta delen av islam.

Det kan jag säga ärligt Det finns två Sverige ett Sverige för dom, för Maria Wetterstrand och Per Wirten och alla dom här, det är deras Sverige där skall dom ha allt, och så finns ett Sverige här där dom struntar i det. Från börja  sa dom att det var ett marginellt problem, det var några stycken, men nu är det inte det, det gäller alla förorter runt om i Sverige, hur skall man hantera det? Vi är två Sverige, och hur tror du att de här flickorna här bryr sig om vad dom beslutar vad dom pratar om, dom pratar inte om deras värld, det är därför det blir så viktigt när jag lyfter upp den här frågan. Det som berör mig är när den elvaåriga flickan faktiskt upplever att det finns någon som pratar om henne.

Ju fler Sverigedemokrater dess fler kommer att gå över till fundamentalisterna, de är så beroende av varandra. SD utnyttjar det muslimska hotet, titta vad de ställer för krav på samhället, titta de vill förstöra vårt Sverige, allt det här. Och då är det folk som på riktigt är oroliga, vad är det här för någonting, alltså man skiljer inte på fundamentalister och muslimer, som man gör då det gäller kristna. Jehovas vittnen, och Livets ord är ju inte som vanliga kristna, men det finns inte då det gäller Islam, OK dom är otäcka, det gör att ännu fler dras till Sverigedemokraterna. Vilket gör att då kan fundamentalisterna säga titta, då kan ju Kaplan få rätt, titta hur Islamofobiskt det här samhället är. 13 % röstade på Sverigedemokraterna dom hatar oss för att vi är muslimer, allt det här bara för att vi är muslimer, då drar de med sig ännu fler ungdomar. Plus då det finns ju en diskriminering, det finns en misstänksamhet mot unga muslimer.

Det är inte lätt att vara en ung muslimsk kille idag. När dom känner av det dåliga bemötandet, minsta grej, och så finns fundamentalisterna som är beredda att tala om vad hemskt det här samhället är, det stämmer ju, jag blev ju bemött på det här sättet, jag blev behandlad på det här sättet. Jag kom till Arlanda där jag fick stå i en annan kö för att jag hade mörkt hår. Partiernas oförmåga att våga ta upp de här frågorna, att våga ta avstånd från Sverigedemokraterna det gör man för det sitter i ryggmärgen. Men deras oförmåga deras okunskap  att göra samma avståndstagande med fundamentalisterna.

Vad beror det på att det åker folk ner till IS för att kriga?

Det förvånar inte mig, men det som är så fruktansvärt när man ser de rapporter man får. Det är att dom som kommer från Europa, märk väl, det är de som är de grymmaste i de här kriget, det chockerar mig lite grand att dom killarna som är här, av dom rapporter man får, det är dom som är de grymmaste dom värsta i hur man halshugger folk, i sitt barbari så är ändå Europas ungar som är fruktansvärda.

Vad beror det på tror du?

 

Nej jag vet inte, jag är så en suck, det är så Europa, nazism, kommunism, islamism allt, den Europeiska formen är så extrem

Är du rädd för vad som skall hända då några av dem återvänder till Sverige?

Ja gud ja, det är jag verkligen, det är hemskt, man vill inte ens tänka på det. Stackars familjerna. För det är också en viktig fråga, ingen pratar med dom här familjerna, vars barn dras ifrån dom. Att komma tillbaks, en del kommer att vara helt förstörda för all framtid. Tänk de här flickorna som hamnar i dom här bordellerna heller vad det nu är. Om dom överlever vilket liv har de då framför sig, och killarna kommer att vara förstörda för resten av livet, men de kan också vara  ett farligt hot. Jag hoppas verkligen att säkerhetspolisen har koll på dom.

Kaplans kritik har varit att det funnits för mycket kontroll och granskning mot just muslimer hur ser du på det?

Jag skulle vilja säga precis tvärt om, precis tvärt om. Det skulle behöva vara mycket mer kontroll av dom här. Jag vet  att han skrev sin debattartikel och jag var redan då väldigt tveksam till den artikeln. Jag träffar inte muslimer varje dag som skriker tvärt om, dom jag träffar säger säkerhetspolisen gör ingenting. Dom säger hela tiden dom duger inte till någonting dom gör ingenting. Annars skulle inte våra ungar åka iväg. Det Kaplan pratar om , återigen vad är det för syfte han har. Den krets v kompisar han har tycker att det är besvärande att de säkert granskas i sina jobb. Dom organisationer som bygger upp så mycket hat vill inte ha någon kontroll.

I kölvattnet på Nalins angrepp på Kaplan har en livlig diskussion utvecklats, mycket har handlat om orsakerna till varför unga muslimer åker och krigar för ISIS. Eftersom Kaplan inte är den tydligaste och samtidigt glider på formuleringarna så kommer här istället svenska kommentarer till Kaplans förmån.

Gösta Hultin skriver:

“Kaplan har aldrig försvarat politiskt våld. Därför är han inte ”islamist.” Att beskriva Ship to Gaza med sina många judiska fredsaktivister som ”antisemitisk” är befängt. Påståendet att Kaplan som minister har en hemlig agenda är obehagligt. Liknande beskyllningar användes på 30-talet mot judiska politiker och i 50-talets USA av McCarthy.

Personligen tycker jag att det är bra att en ny bostadsminister själv bor i miljonprogrammet. Att han som bostadsminister kan göra något åt hemfridsbrott i form av hemlig rumsavlyssning, en lag som Alliansen ville permanenta, eller som IT-minister kan röja upp i massavlyssnings- och datalagringsmissbruk, är kanske att hoppas för mycket.
Det är främst krigen mot Afghanistan, Irak, Tjetjenien och Palestina som skapat terrorism där. Det ”krig mot terrorismen” som USA startade efter den 11 september 2001 har raserat den humanitära folkrätten. Angreppen på Afghanistan och Irak stred mot FN-stadgan, som rundades med advokatyr. Guantanamo är en större skamfläck ju längre det får existera. Ingen människa får gripas godtyckligt och frihetsberövas i åratal utan rättegång. Det fastslogs redan i Magna Charta 1215. Charta 2008 har sina rötter i denna rättssäkerhetens grundbult.

Gösta Hultin väljer att bemöta en högerbloggare, Johan Lundberg, i sin polemik till Kaplans försvar  vilket ger ett rent formellt utrymme för att inte  bemöta Nalin Pekgul mycket  konkreta kritik av Kaplan, istället avfärdar han dom svepande med ”obehaglig” och en osaklig och befängd jämförelse med MaCarthyism.
Genom Gösta Hultin kommer dock de verkliga orsakerna till den Islamska radikaliseringen upp, de nykoloniala krigen som US- bedrivit sedan 911. Så visst finns ett ansvar från västvärlden till den ökande  fundamentalismen inom islam. Ett mycket stort ansvar, men detta ansvar sträcker sig mycket längre än så, det handlar om  den hegemonism som väst upprätthållit genom ”sin kulturs överlägsenhet” genom  kolonialism, nykolonialism och globalisering, och fortfarande i allra högsta grad driver.
Men att som Kaplan dra ut detta till att på samma sätt även gälla muslimers behandling i Sverige, är att gå mycket långt efter vatten när det finns så nära och med samma etikett.

Märkligt i sammanhanget är Vänsterns hantering av den sakliga kritik som riktats mot Kaplan. Tystnad råder, heller möjligtvis som  hos Jinge en retoriskt ställt påstående, en tassande fråga:

”Mehmet Kaplans lösning på problemet är att moskéerna i Europa måste få pengar från staten för att motarbeta rekryteringen till IS.”

I den lilla värld som Stockholms allmän- och kulturvänster utgör är vänskapsbanden inte obetydliga, och här har Kaplan verkat under decennier, så är både Kaplan  och Gösta Hultin initiativtagare till Charta 2008 som 2010 reste kraftfulla invändningar mot Säpos kartläggning av misstänkta militanta islamister. Kaplans knytning till vänster går framförallt genom Palestinafrågan men här rör det sig knappast om personliga band det handlar om en anknytning till de generationer av vänster som alltsedan studentrevolt fått sin politiska skolning i antiimperialism i allmänhet och i Palestinafrågan i synnerhet. Det är framförallt de ideologiska banden i antiimperialism och marxism som gör uppslutning kring Kaplan begriplig.

Men vad har då Marxism med fundamentalistisk islamism att göra? Förbindelsen ligger i den antiimperialistiska kampens utveckling, dess historia. När marxismen misslyckades i sitt ledarskap av det Palestinska folkets kamp mot den Israeliska ockupationen och drevs ut i terrorism under 70-talet för att därefter stagnera och isoleras, tog islam vid som sammanhållande energi för motståndet mot Israel och USA.
Marxisterna blev fråntagna ledartröjan vars nya bärare nu fick överta deras sympatier.
Ut med  Kaplan in med Nalin Pekgul


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *