Bankelite

Ekonomi

Bankerna är falskmyntare

7 mar , 2014  

Banknäring är falskmyntare!
Falskmyntning har under nästan uteslutande handlat om att förfalska, mynt och sedlar. Mynten genom att trixa med vikter och halter av den ingående ädla metallen. Sedlar genom tryckning av egna “sedlar”. Så förfalskarens arbetsverktyg är här sedelpressen. Förvisso äger detta historisk relevans, men idag en marginalföreteelse av småskurkar som häckar i mörka källare och sedan genom en bilturne försöker testa sina små “mästerverk” av 1000-lappar hos livsmedelsbutiker och bensinstationer. Det verkliga bedrägeriet är av helt andra dimensioner, och finns förklarat på baksidan av ett mindre lyckat försök till sedelförfalskning.

Sedel500SvartVitVågrätt

Denna sedel är lika äkta som de pengar bankerna skapar. Den är falsk.
Bankerna falskmyntar idag 97% av de pengar vi behöver för att ekonomin skall fungera?

 -STOPP, att förtala är kriminellt, försök inte förstöra förtroendet för våra pengar, det är brottsligt!!!!

Det är riktigt, förtal är brottsligt, men det är inte brottsligt att påtala bedrägeri och förfalskning.

-Ingen skulle kunna komma undan med ett bedrägeri så stort.

Bedrägeriet sitter i systemet. Så länge som våra pengar var sedlar och mynt så fungerade det. Så är det inte längre, 96% av pengarna är digitala och skapas av bankerna då någon tar ett lån.

-Bankerna skapar inte pengar det gör riksbanken, bankerna lånar ut det andra har sparat.

Den sagan har bankekonomer berättat under årtionden, men även de tvingas i allt högre grad att berätta hur det egentligen går till. 97% av våra pengar är digitala och skapas bara då privatpersoner, företag och stat behöver pengar och för den skull är beredd att skuldsätt sig, att ta ett lån. Det är skuldhandlingen som är den verkliga värdehandlingen och med den som säkerhet skapar bankerna helt nya pengar. Du får betala ränta på pengar som du själv ställer säkerheten för.

-Detta kan inte vara sant, att hela ekonomin vilar på  bedrägeri, det är stolligheter, det är orimligt.

Du har all anledning att vara upprörd för det är faktiskt så här det ligger till. Banker gör mångmiljardvinster men ger inget tillbaka. Men det verkligt allvarliga är de samhällsekonomiska effekterna av systemet. Genom att pengarna skapas som skuld måste någon skuldsätta sig för att pengar skall finnas i tillräckligt stor mängd. När lånen återbetalas måste ständigt nya företag och personer skuldsätta sig, eftersom de digitala pengarna försvinner då de betalas tillbaka. Men eftersom räntor också betalas försvinner alltid mer pengar än de som betalades ut. Därför måste företag och privatpersoner ständigt ta upp nya lån för att tillräckligt med pengar skall skapas.

Idag ser vi tydligt hur detta system håller på att förlama hela det ekonomiska livet. Trots låga räntor vill inte privatpersoner ta nya lån på grund av rädslan för räntehöjningar och mycket högt värderade fastigheter. Detta är grundorsaken till att ekonomin har kört fast. Det är orsak till arbetslöshet och nedskärningar inom offentlig verksamhet.

-Du menar alltså att de ekonomiska åtstramningarna inom vård, skola, omsorg, den höga arbetslösheten mm skulle kunna åtgärdas om även de digitala pengarna skapades av riksbanken på samma sätt som sedlarna.

Ja, just så!! Det skulle innebära helt nya möjligheter för hur ekonomin skulle kunna styras. Dessutom skulle bankerna kunna vara kvar som idag och då fungera som de gamla sparbankerna och som folk i allmänhet tror att banker fungerar. Staten skulle göra sig skulderfri. 

Gör själv dina förfalskade sedlar, ladda ner följande 2 filer och tryck dina egna förfalskade sedlar, med text på baksidan. Formatet är liggande A4 med tre stående sedlar. Filformat är .doc. SedleTextsidan, Sedelsidan.Textsidan består av tre kolumner, kontrollera att texten ligger placerad rätt, en hel text per kolumn. Sedlarna på sedelsidan kan också behöva justeras in, de skall fylla upp hela A4-sidans längd.

Lycka till med ditt sedelförfalskande.

 


3 Responses

 1. 16 aug | skriver:

  […] Bankerna är falskmyntare […]

 2. Tore B. Krudtaa skriver:

  Viktig informasjon dette her. Har selv skrevet et relatert tema, og det paradoks at rikspressen i Norge aldri nevner verdens største økonomiske bedrageri gjennom historien, med ett eneste ord. I følge det jeg har funnet ut foregår dette bedraget på to nivåer. Det ene er når bankene lager penger med sikkerhet i låntakers underskrift, og det andre er at nasjoner låner seg til fant i private banker.

  Nasjoner burde trykke pengene selv, og så låne disse rentefritt ut til ulike prosjekter som bygging og vedlikehold av vei, sykehus, skoler, infrastruktur for jernbane, strøm- og vann-nett osv. Her har jeg skrevet litt om dette, og lagt ut relevant informasjon, bl.a. med dokumentarfilmen The Secret of Oz og foredraget Second Look at the Federal Reserve av Edward Griffin:

  MED NYTT SYN PÅ ØKONOMIEN:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/okonomiske-muligheter/231-med-nytt-syn-pa-okonomien

 3. Evert Larsson skriver:

  Tack för din kommentar och roligt att du hittat till klyvnadens tid.

  Du sätter fingret på centrala följder av vårt monetära system, hur det bygger upp privat och offentlig skuldsättning, ett tredje är dess undergrävande av samhällsekonomin och skapande av de skuldbubblor som hotar våra samhällens realekonomier.

  Jag besökte din hemsida och fick samma rysning av välbehag då jag hörde de underbara tonerna från filmen, The Secret of OZ. Först gången jag såg den var för c:a 4 år sedan och jag förstod snabbat att detta var mycket viktigt. Därefter engagerade jag mig för att få JAK-banken att arbeta för monetär reform. Vad det ledde till finns beskrivet på Klyvnandenstid.se https://klyvnadenstid.se/2015/12/jak-ett-avsked/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *