BlågulTonCarlLarsson

Politik

Vakna svenska folk, Vakna

12 feb , 2014  

Vakna Sverige, Vakna.
Ert land, Sverige, håller på att tas från er. Det som generationer före byggt upp säljs nu ut till internationellt kapital i en rasande fart. Det gäller alla våra gemensamma resurser det gäller naturtillgångar som mark och mineraler, men det gäller också vårt samhälles institutioner. Kommunikationer, energiresurser, ja hela den offentliga sektorn säljs ut för att göras till handelsvaror för internationellt riskkapital.

Men för att lyckas med med detta måste vänligt inställda förändringsagenter som arbetar för den globala agendan bryta upp det regelverk som är ryggraden i den suveräna staten Sverige. Sverige som vi fortfarande stavar med stor bokstav, och vars minne vi firar med vår flagga en dag om året. För att lyckas med denna förändring krävs att våra demokratiska institutioner försvagas och dess makt läggs i andra händer, det är vad EU i grunden handlar om.

Genom att ställa den svenska livsmedelsproduktionen under internationell kontroll och utsätta vårt jordbruk för den internationella spekulationsekonomin, görs allt större delar av vårt jordbruk olönsamm och läggs ned. Ett beröva ett land dess försörjningsbas är ett effektivt sätt att blottlägga landet för yttre hot och intressen. Förr kallades detta landsförädiskt, idag tävlar riksdagspartierna i grenen men kallar den frihandel och den globala ekonomins tillväxt och välsignelser.

Men att utifrån, utan våld erövra ett fritt folks skapelse går inte utan att dess inre motståndskraft bryts upp genom att ställa grupp mot grupp, för att skapa politisk splittring och sönderfall. Fattiga invandrar är per definition inget hot, men de kan användas som en bricka i detta spel. En tandläkare med stark brytning fick idag tala ut i Ring P1. Hans budskap sammanfaller med dessa raders rubrik. Han talade om att svenska fattigpensionärer inte beviljas nya löständer när de behöver förnyas, men att det för en invandrare per automatik gavs fri tandvård för likande ärenden.

Sverige kan inte vara lika tillgänglig för alla jordens behövande, Sverige är exklusivt till för svenskar, för de som föddes här, som kommit hit och gjort denna del av jorden till sin boplats. Sverige är inte till för alla som står utanför, även om de fördrivits till krigsflyktingar av de som driver de postkoloniala krigen, och därmed själva är offer för samma krafter som är ute efter den svenska skalpen.

FlaggaÖgaSchweiz folk har med hjälp av sina demokratiska institutioner visat sin vilja att hävda sin rätta att sig själv styra, att efter eget huvud reglera sitt lands in och utvandring. Detta beslut nagelfars nu i de svenska medierna för att vara invandrarfientligt, och EU:s politiker deklarera högljutt att de kommer att göra allt för att sabotera resultatet av folkomröstningen. Vi svenskar kan i de kommande valen visa att även vi anser vårt land värt att försvar.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *