KristendomMidleEast

Krig&Fred,Politik

Julhälsning

24 dec , 2013  

En julhälsning
Julen är nu framföra allt annat en kristen högtid. Även om till och med namnet här i Sverige talar om en helt annat ursprung så har den Forna Seden att fira solens återkomst tagits över av kristen förkunnelse om guds sons födelse denna högtid.

En tanke av solidaritet borde därför framförallt skänkas dem vars julfirande nu hotas.

Jag tänker på de av kristen religion som förföljs till följd av den pågående politiska destabiliseringen av mellersta östern. Mönstret känns igen från Irak, där biskopar mördades och kristna fördrevs efter den amerikansk-brittiska invasionen och Saddam Husseins störtande 2003. I Irak har den kristna minoriteten minskat från 1.4 milj till en halv miljon sedan invasionen.

I Egypten hotas Kopterna som inte bara är kristna, utan också utgör landets urbefolkning. Här har sedan sommarens oroligheter kyrkor vandaliserats och kristna attackerats. Talespersoner för Muslimska brödraskapet säger att “kristna startat krig mot islam”. Anledningen är att den koptiska påven var en av dem som stod vid general al-Sisis sida när Mohammed Mursi avsattes. I svenska media visas stor förståelse för Mursis muslimska brödraska. Är det anledningen till tystnaden om dessa förföljelser.

Hårdast drabbas just nu den kristna befolkningen i Syrien som vid överfallet på Syrien 2011 utgjorde 10% av befolkningen c:a 2milj. Där flyr nu de kristna till de västra territorierna nära kusten som Assad-regimen kontrollerar. De kristna befolkningarna koncentreras i enklaver, för att kunna skydda sig bättre mot attacker. Mellanöstern håller på att bli mer homogent, och avvikare rensas bort.

Yvonne Haddad ger en kort bakgrund till de kristnas situation i mellersta östern.

En kritisk röst till ansvaret för den pågående utvecklingen i mellersta östern ger före detta kongressledamot Dennis Kucinich.

Politisk kristendom ställer också till problem som i denna video ställs under diskussion.
Denna film, 1 tim och 45 minuter, en diskussion som olyckligtvis är tabubelagd i Sverige.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *