Gertrud5

Ekonomi

Brev till Gertrud

1 dec , 2013  

Mitt brev till Gertrud.
Diskussionen om orsakerna till den pågående skuld och finanskrisen pågår idag framförallt bland bloggar på nätet. Diskussioner, det är i de flesta fall en överdrift eftersom mainstream ekonomer och marxister hittills valt strategin att förtiga. Att undvika diskussion är ett effektivt sätt att bromsa den kollektiva kunskapsutvecklingen. På Grus&Gulds insändaresida (JAK:s medlemstidning) har redaktionen nu börjat med att förtala budbärare till monetär reform genom namngivning. Hur detta går till och vikten av att det bemöts hoppas jag detta öppna brev till signaturen Gertrud skall visa.

Jag blev till en början glatt överraskad då jag såg ett svar på min insändare i förra numret av Grus&Guld, men efter att ha ögnat genom dina rader Gertrud, förmörkades ljuset av ett  smutsgrått dis. Jag har nu läst dina rader ett försvarligt antal gånger för att försöka förstå vad som rör sig i ditt huvud. Jag kan inte säga att jag kommit till någon klarhet. Innan jag går vidare med att försöka förstå så kommer här först ditt svar på min insändare och därefter en länk till min insändare.

Gertrud:s insändare i Grus och Guld:
“Varning för osakliga påhopp.
Efter att ha läst åsiktsinlägget på sidan 19 i Grus och Guld nr 4 lyssnade jag på reprisen av sommarprogrammet med David Sachs, som det hänvisas till i texten. Han pratade inte om vad vår nuvarande ekonomiska kris skulle bero på och inte om den kapitalistiska vetenskapen. Istället pratade han om sin och sin familjs historia och företagshistoria, entreprenörskap, om sin tro på marknadsekonomi, om hur hans första it-företag blev förödande beroende av finansmarknaden. Han talade om sin tro på Europa och om främlingsfientlighet.

Själv tror jag orsaken till främlingsfientlighet är ekonomiska och social misär. Orsaken är inte nationalstaten eller EU, utan ett samhälle där hätskhet och aggressivitet odlas.

Jag sparar i JAK för ett säkert sparande i dess turbulenta ekonomiska tider och vill vara med i ett arbete för en bra ekonomi för alla, som tar hänsyn till våra begränsade ekonomiska resurser. Men jag tror inte att det kommer att gå bra om JAK inte arbetar pragmatiskt utan får in medlemmar som inte har klart för sig allas lika värde och därmed ger grund för osakliga påhopp på den, de eller det som de uppfattar som orsaken till allt ont.”

Det är denna artikel (också insändare  införd i Grus & Guld) som föranlett Gertrud att skriva sin insändare.

I insändaren finns en länk till Daniel Sachs sommarprogram. 16 minuter och ca 55 sekunder in i programmet gör Daniel sin beskrivning av krisens orsaker, verkningar, hur den skall hanteras. Här kommer en egen utskrift av avsnittet som pågår i c:a 2 minuter.

“I Västvärlden upplever vi sviterna av att vi levt över våra tillgångar under 20-30 år, skulderna är höga, arbetslösheten också. Klyftorna är stora och tyvärr ökande. i ett samhälle där stora grupper hamnar utanför där den unga generationen för första gången på över hundra år inte tror att de kommer att få det bättre än sina föräldrar blir sammanhållningen allt bräckligare. Vi måste förstå att det är allvar när det brinner bilar också i Stockholms förorter och segregationen och ojämlikhet hotar det öppna samhället. Det här är för stora frågor att lösas av politiken ensam och vi som är aktiva i näringslivet och tror på kraften i marknadsekonomin måste delta i och förändra samhället och även kapitalismen inifrån. Kasta sten i glashus kanske ni tänker. Men för mig kommer alltid den sten som kastas inifrån glashuset att vara både viktigare och modigare än de som kommer utifrån. Det är dags att kasta sten i glashus.”

Gertrud du säger att mitt citat av Daniel Sachs(DS) är ett “osakligt påhopp” och att han inte diskuterar vår nuvarande ekonomiska kris

Det är upp till var och en att bedöma vad DS här pratar om, men om jag förstått saken rätt så handlar ovanstående del av DS sommarprogram inte om hans familje- och företagarhistoria.

På dessa två minuter lyckas DS med att ge sin syn på varför vi har ekonomisk kris, han beskriver allvaret i situationen och dessutom säger han att det är företagarna, finanseliten, de som sitter “inuti glashuset” som är de som är bäst på att lösa situationen.

Vad den lösningen kommer att bestå i utvecklar han inte men eftersom han anser att det beror på att vi levt över våra tillgångar lär väl justeringarna i finanssystemet bli marginella. Det lutar mer åt åtstramningar och det som det Grekiska folket får utstå.

Eftersom det står utom allt rimligt tvivel att DS diskuterar finans och skuldkris och att mitt citat av DS inte är osakligt faller bördan av osaklighet på dina egna fötter.

Att osaklighet kan bidra till att odla hätskhet är nog en rimlig ståndpunkt, nu kan jag trösta dig med att du inte lyckats i mitt fall. Men du har placerat ett problem i mitt knä som handlar om frågan om skälet till detta huvudlösa angrepp på min insändare. Den saknar ju själv allt det som skulle kunna förknippas med hätskhet. Det är ett lugnt resonerande om än inte invändningsfritt. Det finns ju här mycket att diskutera, som sambandet skuld slöseri. Vems skuld, vems slöseri och vems är ansvaret? Men att diskutera skuld kanske inte passar sig i en banktidning, den lever ju på skuld om än inte slöseri i JAK:s fall.

Du har ju mycket lite av sakliga invändningar till min insändare men att du inte håller med är uppenbart. Du skriver om mina “osakliga påhopp på den, de eller det som de (vilket väl måste vara jag) uppfattar som roten till allt ont.”

Att påstå sig ha en lösning på finanskrisen, vilket ju inte löser ALLA problem, är ändå mycket stort. Så är det utan tvekan och det irriterar dig tydligen. Det är lustigt hur olika man reagerar? När jag första gången tog del av information som lyckades bryta sig genom mitt motstånd, försatte det mig i ett euforiskt tillstånd som varade i månader. Som tur var plockades jag av och till ner från mina molnvandringar. Frågor och tvivel, och nytt sökande ledde till insikter som har lett mig till ett helt nytt sätt att se på ekonomi och penningsystem.

Det är irriterande med folk som tror sig veta, åtminstone om man tvingas vara i deras närhet, det förstår jag, men min odrägliga person känner ju inte du? Det måste handla om din syn på frågan om hur krisen skall lösas, eller att någon tror sig ha en lösning över huvud taget?

Du kanske inte vill ha någon lösning på krisen, du kanske tycker det är bra att hela systemet faller samman i en enda stor smäll eller i ett utdraget lidande, ett konsumtionssamhällets totala sammanbrott, en lösning på alla klimat och miljöproblem.

Som sagt att ha en lösning på den ekonomiska krisen är inte populärt. Bankerna och de 1%en gillar det inte av ganska rundhänta skäl, vem vill bli av med bästa kassakon bara för att några reformatorer av banksystemet har börjat komma i svängning tack vare en skuldmättnadskris.

Har du kanske en akademisk karriär att försvara, då förstår jag också, då är det verkligen inte roligt med monetär reform. Tänk att ha legat 5 år på universitet för alla poängen till nationalekonom, ekonomerna som löser nationens problem. Och nu har vi 6 år av nationens ekonomiska kräftgång och snart finns inga mer räntor att sänka. Det är naturligtvis inte roligt att lyssna till någon besserwisser som tror sig ordna upp ekonomin efter att ha set en video på nätet, det är inte roligt, man kan bli hätsk för mindre.

Monetär reform är ett riktigt ångestpiller, på något sätt borde det kunna förbjudas, som ett hälsoproblem kanske, livmedelsverket kan fixa en rekommendation, det skulle åtminstone vara en tröst.

racist1Gertrud, jag vet ju inte vem du är, och jag tror inte du kommer att ge dig till känna och ta en strid för dina åsikter, därför tvingas jag spåna på detta sätt för att få ett grepp på dig, så jag kan befria dig från dina demoner. Att du råkat ut för något riktigt illa det talar din insändare för. Det är inte bara osakligheten i din jakt på osaklighet som kan tolkas som en slags mental dissonans, än värr är kopplingen till främlingsfientlighet. Att peka ut någon som främlingsfientlig, och till och med använda kodorden för utpekande av rasister “alla mänskor lika värde” visar att du inte drar dig för att använda dig av de starkaste medlen för åsiktskontroll, mobbing och social utstötning, .

Ditt namn kanske kan vara en ledtråd. Gertrud är ett tyskt namn sammansatt av spjut och kraft. Jag har således all anledning att se upp, mitt eget namn gör mig till mål för din godhets avsikter.

För att detta samband skall få någon mening i den moderna värld vi lever i, få något slag av politisk representation gäller det att ha den politiska kartan uppdaterad vad gäller monetär reform. Var finns någon politisk åsiktsriktning som är motståndare till monetär reform och för den skull använder sig av namngivande? Finns det någon ideologi där det anses att angrepp på finansindustrin i sig är rasistiskt? Finns en sådan riktning kan du vara en av dess utövare.

Pragmatism menar du att jag saknar, men på vilket sätt har då jag ställts på prov rörande viljan till att tänja på principer. Har du rest något förslag som satt egenskapen på prov. Låt säga att du ställt Posetiv Money’s nya initiativ i motsättning till JAK:s nuvarande inställning till monetär reform, om så hade det åtminstone funnits något att hänga upp dina angrepp på, nu är det bara tomma tunnor.

Människors lika värde har blivit ett av vårt samhälles viktigaste värdering och politiska markör. Det är en värdering som de allra flesta bekänner sig till, även om tolkningen av vad det innebär skiftar och konstigt vore allt annat. Idag används det framför allt för att driva frågor kring köns- sex- ras- tillhörighet medan frågor om sociala och ekonomiska aspekter på frågan om människors lika värde hålls på armslängds avstånd av ekonomiska intressen, politiker och medier som har makt att påverka den politiska dagordningen.

Globaliseringen av ekonomin och den åtföljande nyliberala synen på politik och ekonomi är orsaken till denna omdefiniering av de sociala strävandena. Att det skyddar de allra rikaste och framförallt varit ett skydda för de stora kapitalintressena är tydligt.

Konsekvenserna är att de ekonomiska och sociala klyftorna har ökat dramatiskt under de senaste 30-40:åren. Efter den senaste finanskrisen har denna utvecklingen accelererat.  Den politiska kampen om att ge kropp åt “människors lika värde” kommer därför att bli allt viktigare, speciellt för de grupper som i allt större skaror dras ut mot samhällets periferi.

Gertrud du använder “människors lika värde” för att misstänkliggöra mig som genom monetär reform angriper den ekonomiska orättvisan, vi är oavsett om vi inser det eller inte, på var sin sida, i ovan beskrivna politiska kraftfält.

Var JAK och Grus&Guld kommer att ställa sig i denna strid är långt ifrån given, motståndet mot monetär reform och vurmandet för identitetsfrågor är illavarslande.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *