Politik

Weimar, Kappkupp och storstrejk

21 Dec , 2015  

Weimarrepubliken var den löftesrika parlamentariska formeln för ett nytt demokratiskt Tyskland, att det var många som inte var med på noterna vet vi. Redan under sitt första år utsattes republiken, buren som den var av krigströtthet och 1918 års revolution, för en dödlig attack. Wolfgang Kapp marscherade med fem tusen ”Freikorps” mot Berlin för att göra upp med demokratin och återupprätta Habsburgsmonarkin.

Vilka politiska möjligheter till försvar för republiken detta angrepp i sin förlängning genom storstrejken gav, är något som alla fiender till republiken omsorgsfullt har låtit mörklägga More…

Politik

Unghögern

26 Nov , 2015  

När jag blev förfrågad att skriva en artikel om Östen Kjellmans bok Unghögern tyckte jag att det var en rolig och bra idé. Jag har haft tillfälle att ångra mig ett flertal gånger sedan dess. Jag förstår mig helt enkelt inte på denna bok, vad den har skrivits för, helt enkelt vad meningen är med den. More…

Krig&Fred

Jag är Syrien

18 Nov , 2015  

Den politiska exploateringen av terrorattacken i Paris intensifieras i samma takt som de polisiära insatserna mot terroristerna och deras celler fortsätter. För tillfället är det de stora polisinsatserna i StDennies som tar upp rapporteringen. Det gäller jakten på den som nu anses vara hjärnan bakom attacken. Abdelhamid Abaaoud(AA), 28, är en belgare är bosatt i Brysselförorten Molenbeek. More…

Krig&Fred

Fredens dödgrävare

9 Jul , 2015  

Allvarligt talat, fredens dödgrävare, Lena Andersson

Elitens kreatörer ges makt att tala om de förstår att på rätt sätt använda sin begåvning. Sluta därför aldrig att ifrågasätta de Orwellianska nyspråkligheter varmed de söker ta din verklighet ifrån dig. Så har rasbegreppet, och svensk nationell tillhörighet klassats som rasism, nu är det Lena Andersson som är på krigsstigen och finner ordet fred allt för provocerande och i relativismens namn dags att avveckla. Fred finns ju egentligen inte, är hennes bidrag till att rätta vårt seende efter den verklighet som de styrande har att erbjuda. More…

Arbetet,Ekonomi,Marxism

Arbetslinjen!

16 Maj , 2015  

Arbetets värde frihet och rätt till ansvar angrips såväl ekonomiskt som politiskt och ideologiskt. Detta är alls ingen nyhet, den nyliberal offensiven startade redan på 70-talet och har alltsedan dess bara intensifierats i hastighet och omfattning. Arbetet har inte varit så tillbakapressat på generationer. Ändå är det nästintill tyst till försvar för arbetets värde och gemenskap. Vänstern har ersatt arbetet som samlande kollektiv till förmån för klass och klasskamp. Miljörörelsen har aldrig förstått vilken betydelse kampen mellan arbete och kapital har för samhällsutvecklingen. Att arbetets andel av produktionen ständigt minska under denna period leder på sin höjd till förströdda jäspningar. More…

Arbetet,Ekonomi,Politik

Arbete åt Alla

6 Maj , 2015  

Arbetslösheten  är idag  8,4 %, vilket gör 429 tusen arbetslösa. Bland de unga är arbetslösheten procentuellt sett högre. Väljer man ett sätt att beräkna som gör siffran jämförbara med den totala arbetslösheten så ligger den på c:a 12 % eller i antal personer 133 tusen i årsgrupperna 14- 24 år.

Arbetslöshet är det arbetande folkets största problem detta gäller både individen och kollektivet. För individen är det en ren katastrof. Det är att utestängas från sina livsmöjligheter att genom sina förmågor, sitt arbete, få tjäna till sin egen försörjning, få möjlighet att växa och förverkliga sig själv. Genom arbetet blir individen en del av kollektivet, skapar förbindelsen och samhörigheten med alla andra som bidrar till samhällets utveckling. More…

Ekonomi,Marxism

Marxismen på bedrägeriets värdelinje

25 Apr , 2015  

Marx är den ledande ideologen inom vänstern, han bildar skola för en rad olika riktningar, inom akademier, samhällsvetenskap såväl som i det politiska livet. Under årtionden som gått har en rad olika skolor och traditioner utvecklats, så marxismen är idag ett ymnigt träd av stammar och grenar. Det som framförallt föranleder intresset för Marxismen i denna artikel är Marx’s betydelse för den politiskt organiserade vänstern.

Kajsa ”Ekis” Ekman(KEE) är en av ”vänsterns” mer lästa ekonomijournalister. Det är ett kapitalistiskt system i kris som är föremål för hennes bevakning, det må gälla Greklandskrisen eller det överexponerade banksystemet. Sina teoretiska verktyg hämtar KEE företrädesvis från marxistiskt influerade ekonomer. I en på TED spridd video i ämnet Kapitalismen ger KEE sin syn på hur systemet fungerar, så långt det nu låter sig göras på knappa femton minuter. Den största hedersbetygelse som kan ges är att ta hennes ord på allvar, försöka förstå vad det är hon säger. More…

Krig&Fred,Politik

Vem är ”Charlie”

15 Jan , 2015  

I och med hyllningarna till skyddet för yttrandefrihet och demokrati som följt i spåren efter det terroristiska dådet i Paris skulle man kunna tro att yttrandefriheten stod starkare än någonsin. More…

Politik,Vänstern

Kan “Vänstern” älska Sverige?

10 Sep , 2014  

 

Kan “Vänstern” älska sitt Sverige?

Känslor diskuteras alltmer i negativa termer, och för att skruva upp det riktigt verkar bara hat finnas kvar i känsloregistret. Mot detta står, det måste erkännas, ett behov att i alla konflikter och i allt förfall som kännetecknar vår tid göra generella deklarationerna om universell kärlek. Så även här har vi fått den ultimata polariseringen, som rimligtvis inte ökar förståelsen, samtalet är skiktat. Är det vår brist på verkligt inflytande och demokrati och den därur växande frustrationen som lett till denna klyvnad. More…

Klyvnades tid

Ur Klyvnadens tid

24 Sep , 2013   Video

Ur klyvnandens tid
Ivar-Los sekel var 1900-talet  Med honom delade jag detta sekels sista hälft och denna dikts optimism.

I vårt nya sekel finns varken Ivar-Lo eller hans optimism och framtidstro, men väl insikten att vi även nu lever i en klyvnadens tid, i en tid av omprövningar och förändringar.

More…