Ekonomi

Nya Tider om pengar

11 Mar , 2017  

nyatider

Nya tider har ett debattinlägg om ”Pengar som inte finns”. Det är en talande rubrik för det är precis vad författaren Arnstberg menar. Han är inte ensam om uppfattningen att de digitala kontomedlen som bankerna skapar varje gång någon tar ett lån, bankkortspengarna, inte är pengar. Arnstberg kallar dem ”tryckpressfinansierad valuta”, andra namn med samma budskap är Kontokludd och Digitalt Konfetti. Artikeln drivs av en befogad oro över de privata bankernas kontanthantering, deras kontroll över penningskapandet, och den enorma skuldsättning det leder till. Oron över skuldsättningen delas av många, inte minst på grund av hur den driver upp priserna på våra bostäder. Ja skulderna och bostadspriserna förutsätter båda varandra och bildar ett pyramidspel som kommer att falla samman om inte skulderna avskrivs, genom politiska beslut eller genom tillväxt och inflation. För en långsiktigt stabil lösning måste penningsystemet ändras. Det är alltså ett angeläget ämne som författaren tar upp. More…

Ekonomi

Pensioner: Arbete eller Kapital?

10 Mar , 2017  

Vi har lärt oss att tro att fonder är synonymt med pensioner. Vi fick till och med ett pensionssystem 2000 där vi som individer släpades fram till guldkalven för att bli fondspekulanter. För mig var det ett absurt system. Jag hade tidigt gjort valet att inte göra mig till en del av kapitalisternas livsföring och svälja deras ideologi och syn på ekonomi. När så PPM-systemet sjösattes på hösten 2000 föreslog jag en manifestation: en tunna skulle ställas upp i Brunnsparken i Göteborg, där de som kände behov kunde hålla dess eld levande genom att mata den med sitt Orange Kuvert. More…

Ekonomi,Politik

Sommarpratare Bertil Hult

6 Mar , 2017  

Bertil Hult är en totalt okänd person i min värld och jag undrar varför. Kanske för att han som företagare är ett hatobjekt i den värld som var min, och kanske därför att han som företagare stämmer illa med denna världs föreställning om hur företagare ser ut. Bertil Hult har därmed inte blivit ett älskat hatobjekt i våra medier. Bertil Hult är dyslektiker som byggt upp ett världsomspännande företag i utbildning, EF Education First är dess namn idag men startade som Europeiska Ferieskolorna. Om det var Bertil Hults ferieskola jag själv deltog i några veckor i Brighton 1966 är jag inte helt på det klara med, men ett effektiv sätt att lära sig Engelska, det var det, att man bodde inackorderad i familjer, gjorde dessutom mötet med det engelska lite mer närgånget. För alla mina läsare om ni inte redan lyssnat på hans ”sommarprat” så ligger det inte mer än ett klick bort. Bertils ”Sommarprat”   More…

Klyvnades tid

Den judiska konspirationen?

5 Mar , 2017  

Hitlers gjorde den judiska världskonspirationen till en av grundpelarna för sin antisemitism. Den andra var föreställningen om att det Tyska folket var överlägset andra folk och att judarna var en icke-ras.  Iden om att det finns överlägsna raser saknar idag förankring, den har genom förintelsens erfarenheter gjorts obsolet. Teorin om den judiska världskonspirationen är av segare virke och har i skuggan av globalisering och finanskriser blivit allt populärare som en tankefigur för att beskriva det geopolitiska spelet. Existerar en judisk världskonspiration? Går den att bevisa eller motbevisa? Vilka politiska konsekvenser skulle den i så fall få? More…

Klyvnades tid

Gör om Gör RÄTT!!

3 Mar , 2017  

För många i Sverige är Afghanistan en historia om solidaritet. Det började efter Sovjets inmarsch och ockupation 1979. Svenska Afghanistankommittén bildades för att att bedriva stödarbete för ett land och folk under ockupation. Pengar samlades in tidningar trycktes och spreds på gator och torg. Böcker skrevs. En hjälporganisation för sjukvård och utbildning byggdes upp för att verka i Afghanistan. Ingen av oss som då använde vår fritid för att upprätthålla denna livlina av solidaritet kunde då ens i den vildaste fantasi föreställa oss att femton år senare skulle Svenska soldater vara inblandade i militärs strider i tolv år under förevändning att driva krig mot terrorism. Så förskingrades två årtionden av antiimperialistiskt solidaritetsarbete för Stormaktssveriges behov att få träna sin nyligen införda yrkesarmé. Idag presenterade regeringen genom sin utredare Tone Tingsgård(S) resultatet av den kostsamma insatsen.  More…

Marxism

Stollar spekulerar

2 Mar , 2017  

Marcus & Marcolm är en blogg som seglat upp på den marxistiska vänsterns virala arena. Marcus Allard från Örebro och barnbarn till fd riksdagens talman Henry Allard och startare av det lokalpolitiska Örebropartiet. Malcom Kyeyune fd. distriktsordförande för ung vänster i Uppsala numer aktiv i Folket i Bild. De två aktivisterna har det gemensam att de uteslutits ur Vänsterpartiet och eller deras ungdomsförbund på grund av stöd till den våldsromantiska organisationen Revolutionär Front. Ämnet för denna artikel är en kritik av deras poddprogram som länkas ovan, där ett samtal om invandring och assimilering förs. More…

Klyvnades tid

Tino Sanandaji.

27 Feb , 2017  

Det är svårt att hitta en lämplig rubrik på denna kommentar till en längre intervju i Expressen med Tino Sanandaji. När jag skummade ner genom textflödet och grundstötte på den ena fördomen och självgodheten efter den andra fick jag nog. Mot detta måste någon reagera. Här slog det helt slint. Sanandaji:

De kräver invandrare på någon sorts förödmjukande tacksamhet och tror till exempel att det är tack vare dem som jag och många andra har utbildat oss. Det är det naturligtvis inte, det är tack vare oss själva. Vi hade gjort det även i våra hemländer.

Att visa tacksamhet är förödmjukande för TS.
Så ser vi det inte i Sverige, det är en del av vår kultur och vi försöker också visa det även om det är på vårt återhållsamma sätt. Om jag valde att flytta till exempelvis Island, som är det land som närmast faller i min tanke så skulle jag vara väldigt tacksam till dess folk om de sade ja. Vad ligger det förödmjukande i detta. Hade Sverige några skyldigheter till familjen Sanandaji som gör tacksamhet förödmjukande?  More…

Klyvnades tid

Springare på Veckans Brott.

22 Feb , 2017  

Programmet blev inte vad jag hoppats, det blev för mycket invandring och för lite organiserad och grov brottslighet, och hur man bekämpar den. Grov organiserad brottslighet handlar inte om socioekonomiska förhållanden eftersom denna ingången föga hjälper polisen i brottsbekämpning. När den organiserad brottsligheten är på plats är det inte längre möjligt att få ordning på situationen med integrationspolitik, själv brottsligheten måste angripas systematiskt och med stor kraft. Sveriges befolkning kan inte tillåta att den tar makten  över gatan.  More…

Klyvnades tid

Ingen stenkastning på våra gator

21 Feb , 2017  

Under årtionden har vänstern sysslat med verbal stenkastning, demonstrationerna har inriktats på att smäda sina motståndare inte på att angrip makten. Fienden har varit de som inte ställt upp på deras ”generösa invandringspolitik” och som inte bekämpats med argument utan genom att kallas rasister och fascister. Kampen har förts under banderollen ”Inga rasister på våra gator”. Udden har riktats mot person inte mot åsikter. Resultatet av denna politik håller nu på att slå ut i full blom. Nyligen såg sig poliser tvingade att skjuta skarpt för att varna stenkastande i Rinkeby. Det är hög tid att rulla upp denna skadliga politiska verksamhet som bokstavligen sätter förorterna i lågor. Ingen stenkastning på våra gator. More…

Klyvnades tid

Vänstern om Peter Springare.

16 Feb , 2017  

Peter Springare har gett vänstern en möjlighet att bidra till stärkande av rättssäkerhet och lag och ordning. Vad som fodras är att de tonar ner sina revolutionära lidelser. Det finns ju inget folkligt stöd för deras socialism. Eller är det så att deras känslor för revolution är så styrande att detta är omöjligt. Eftersom vänstern inte har någon organisation som kan skörda frukterna av en revolution eller av att samhället faller sönder borde deras förstånd lägg sordin på de revolutionära känslorna. Eller är det så att i vänstern samlats mänskliga egenskaper som människoflocken, som 25-100 personer behövt, men som nu då vi är organiserade i mycket större enheter, spelar oss ur händer. Eller finns i vänstern en grundläggande förstörelselust som de hjälpligt försöker dölja. Elmer Diktonius har i ”Jaguaren” gett den revolutionära lidelsen ett konstnärligt uttryck: More…