Ekonomi,Marxism

Marxisters skuldekonomin

22 Mar , 2017  

Hur ser den marxistiska analysen av dagens skuldtyngda ekonomi ut. Förstår de vad som händer och hur systemet som orsakar det fungerar? På två av de mest inflytelserika marxist-leninistiska bloggarna i Norden, Jinge och Steigen har publiserats en och samma analys av Michael Roberts. Översatt till respektive lands språk. Jinge ger följande omdöme av artikeln:

Denna intressanta artikel av den marxistiska ekonomen Michael Roberts om världsekonomin väcker frågan om det finns någon annan utväg en socialism?

Hur ser analysen ut som pekar på socialismens nödvändighet? Att marxister är för socialism är ju inget drakarna offrar löpet för. Med socialism i marxistisk mening menas en total omvandling av samhället, från fri företagsamhet och privat ägande av produktionsmedlen, till en centraliserad ekonomi med planhushållning och kollektivt ägande. Hittills har den politiska formen varit en öppen ”klassdiktatur” signerat ”proletariatet”. Metoden för dess genomförande har varit kriget, inbördeskriget, revolutionen. Vad krävs av en analys som rättfärdigar inbördeskrig och revolution? More…

Ekonomi

Varthän Ingves?

19 Mar , 2017  

Två år har gått sedan räntan spräckte nollinjen, och genom riksbanksbeslutet den femtonde februari påbörjas det tredje året med minusränta, nu oförändrat -0.5%. Samtidigt har storbankerna gjort rekordvinster båda 2015 -16. Hur är det möjligt? Förklaringen är att minusräntan inte gäller bankernas utlåning utan deras upplåning från riksbanken. Pengar som bankerna behöver för kraven på kapitaltäckning och då kunderna väljer kontanter. Att räntan är låg har bankerna utnyttjat till egen fördel genom att öka bankens marginaler från 0,2 % 2009 till 1,6% 2016. Staten ger nu dessutom bankerna betalt för att de stärker sina möjligheter att att öka utlåning. Stefan Ingves har vidtagit extrema åtgärder för att öka utlåning i ett läge då den privata skuldsättningen redan är extremt hög.  More…

Ekonomi,Klyvnades tid

Nya Tider: Banker och invandring.

16 Mar , 2017  

Att Nya Tider är motståndare till massinvandringen är knappast någon hemlighet. Då det gäller invandringens koppling till ekonomiska drivkrafter råder däremot stor förvirring vilket blir tydligt redan i debattinläggets bildtext. Från Karl-Ove Arnstbergs debattinlägg ”Pengar som inte finns”(endast prenumeranter).

Bankerna håller igång migrationsapparaten genom att låna ut pengar till företag som verka  inom migrationssektorn. Pengar som skapas ”ur luft”……. Varje invandrad individ representerar således en summa pengar som inte finns. Fotot är taget på Sergels Torg i centrala Stockholm, en sommardag då det var 25 grader i skuggan.

Det olyckliga i texten är att den försöker sammanväva två problem till ett sammanhängande komplex.
Frågorna hänger inte samman på ett sätt att massinvandringen avstannar genom en penningreform, eller att den ekonomiska instabiliteten går in i jämvikt bara vi får stopp på invandringen. Dessa ”massutmaningar” kräver helt skilda politiska program för att hanteras. More…

Ekonomi

Årets bankbok!!

11 Mar , 2017  

Andreas Cervenkas senaste bok ”Vad gör en Bank” beskriver enkelt och slående hur banker fungerar, hur deras chefer utnyttjar sin ställning för personlig vinning. Han ställer politiker, rättsväsende och myndigheter till svars för att inte göra sitt jobb utan låter banker dra över landet som en svärm råttor. Han beskriver hur det politiska systemet är sammanflätat med banker och finanssystem. Vi får en aning om hur illa medierna sköter sitt uppdrag att granska vårt största samhällsproblem riggat av en samling bedragare. Men framförallt får vi en lösning på problemen. Andreas Cervenka beskriv enkelt hur bankerna borde fungera för att vi skulle slippa ett nytt finansiellt sammanbrott, slippa få vår realekonomi krossad under de skulder som bankerna skapat med uppblåsta fastighetsvärden som säkerhet. Trots allvaret och djupet i budskapet, trots den svarta vrede som vibrerar mellan raderna är det tätt mellan skratten och Cervenkas halsbrytande jämförelser. Andreas ironier är som luften i en sufflé, som sockerlagen på brylén .  More…

Ekonomi

Nya Tider om pengar

11 Mar , 2017  

nyatider

Nya tider har ett debattinlägg om ”Pengar som inte finns”. Det är en talande rubrik för det är precis vad författaren Arnstberg menar. Han är inte ensam om uppfattningen att de digitala kontomedlen som bankerna skapar varje gång någon tar ett lån, bankkortspengarna, inte är pengar. Arnstberg kallar dem ”tryckpressfinansierad valuta”, andra namn med samma budskap är Kontokludd och Digitalt Konfetti. Artikeln drivs av en befogad oro över de privata bankernas kontanthantering, deras kontroll över penningskapandet, och den enorma skuldsättning det leder till. Oron över skuldsättningen delas av många, inte minst på grund av hur den driver upp priserna på våra bostäder. Ja skulderna och bostadspriserna förutsätter båda varandra och bildar ett pyramidspel som kommer att falla samman om inte skulderna avskrivs, genom politiska beslut eller genom tillväxt och inflation. För en långsiktigt stabil lösning måste penningsystemet ändras. Det är alltså ett angeläget ämne som författaren tar upp. More…

Ekonomi

Pensioner: Arbete eller Kapital?

10 Mar , 2017  

Vi har lärt oss att tro att fonder är synonymt med pensioner. Vi fick till och med ett pensionssystem 2000 där vi som individer släpades fram till guldkalven för att bli fondspekulanter. För mig var det ett absurt system. Jag hade tidigt gjort valet att inte göra mig till en del av kapitalisternas livsföring och svälja deras ideologi och syn på ekonomi. När så PPM-systemet sjösattes på hösten 2000 föreslog jag en manifestation: en tunna skulle ställas upp i Brunnsparken i Göteborg, där de som kände behov kunde hålla dess eld levande genom att mata den med sitt Orange Kuvert. More…

Ekonomi,Politik

Sommarpratare Bertil Hult

6 Mar , 2017  

Bertil Hult är en totalt okänd person i min värld och jag undrar varför. Kanske för att han som företagare är ett hatobjekt i den värld som var min, och kanske därför att han som företagare stämmer illa med denna världs föreställning om hur företagare ser ut. Bertil Hult har därmed inte blivit ett älskat hatobjekt i våra medier. Bertil Hult är dyslektiker som byggt upp ett världsomspännande företag i utbildning, EF Education First är dess namn idag men startade som Europeiska Ferieskolorna. Om det var Bertil Hults ferieskola jag själv deltog i några veckor i Brighton 1966 är jag inte helt på det klara med, men ett effektiv sätt att lära sig Engelska, det var det, att man bodde inackorderad i familjer, gjorde dessutom mötet med det engelska lite mer närgånget. För alla mina läsare om ni inte redan lyssnat på hans ”sommarprat” så ligger det inte mer än ett klick bort. Bertils ”Sommarprat”   More…

Klyvnades tid

Den judiska konspirationen?

5 Mar , 2017  

Hitlers gjorde den judiska världskonspirationen till en av grundpelarna för sin antisemitism. Den andra var föreställningen om att det Tyska folket var överlägset andra folk och att judarna var en icke-ras.  Iden om att det finns överlägsna raser saknar idag förankring, den har genom förintelsens erfarenheter gjorts obsolet. Teorin om den judiska världskonspirationen är av segare virke och har i skuggan av globalisering och finanskriser blivit allt populärare som en tankefigur för att beskriva det geopolitiska spelet. Existerar en judisk världskonspiration? Går den att bevisa eller motbevisa? Vilka politiska konsekvenser skulle den i så fall få? More…

Klyvnades tid

Gör om Gör RÄTT!!

3 Mar , 2017  

För många i Sverige är Afghanistan en historia om solidaritet. Det började efter Sovjets inmarsch och ockupation 1979. Svenska Afghanistankommittén bildades för att att bedriva stödarbete för ett land och folk under ockupation. Pengar samlades in tidningar trycktes och spreds på gator och torg. Böcker skrevs. En hjälporganisation för sjukvård och utbildning byggdes upp för att verka i Afghanistan. Ingen av oss som då använde vår fritid för att upprätthålla denna livlina av solidaritet kunde då ens i den vildaste fantasi föreställa oss att femton år senare skulle Svenska soldater vara inblandade i militärs strider i tolv år under förevändning att driva krig mot terrorism. Så förskingrades två årtionden av antiimperialistiskt solidaritetsarbete för Stormaktssveriges behov att få träna sin nyligen införda yrkesarmé. Idag presenterade regeringen genom sin utredare Tone Tingsgård(S) resultatet av den kostsamma insatsen.  More…

Marxism

Stollar spekulerar

2 Mar , 2017  

Marcus & Marcolm är en blogg som seglat upp på den marxistiska vänsterns virala arena. Marcus Allard från Örebro och barnbarn till fd riksdagens talman Henry Allard och startare av det lokalpolitiska Örebropartiet. Malcom Kyeyune fd. distriktsordförande för ung vänster i Uppsala numer aktiv i Folket i Bild. De två aktivisterna har det gemensam att de uteslutits ur Vänsterpartiet och eller deras ungdomsförbund på grund av stöd till den våldsromantiska organisationen Revolutionär Front. Ämnet för denna artikel är en kritik av deras poddprogram som länkas ovan, där ett samtal om invandring och assimilering förs. More…