Arbetet,Ekonomi,Politik

Arbete åt Alla

6 maj , 2015  

Arbetslösheten  är idag  8,4 %, vilket gör 429 tusen arbetslösa. Bland de unga är arbetslösheten procentuellt sett högre. Väljer man ett sätt att beräkna som gör siffran jämförbara med den totala arbetslösheten så ligger den på c:a 12 % eller i antal personer 133 tusen i årsgrupperna 14- 24 år.

Arbetslöshet är det arbetande folkets största problem detta gäller både individen och kollektivet. För individen är det en ren katastrof. Det är att utestängas från sina livsmöjligheter att genom sina förmågor, sitt arbete, få tjäna till sin egen försörjning, få möjlighet att växa och förverkliga sig själv. Genom arbetet blir individen en del av kollektivet, skapar förbindelsen och samhörigheten med alla andra som bidrar till samhällets utveckling. More…

Ekonomi

Skuldavskrivning sa Bill……

2 maj , 2015  

Bilden av framtiden ger makt över människor. Därför är den mest verksamma delen i de religioner som vi hittills varit i kontakt med en mytologisk berättelse om framtiden, som sämst en självuppfyllande profetia, ja är myterna tillräckligt kraftfulla återskapar de sig in i framtiden. Katastrofen och undergången som en berättelse om framtiden har blivit en egen tankefigur som styr vår blick och våra förväntningar. Katastrofer behöver inte styrkas i argumentering och analys, de säljs ut utan stöd i verkligheten eftersom det redan finns upptrampade stigar bland hjärnans neuroner i vilken den suger sig fast. More…

Ekonomi,Marxism

Marxismen på bedrägeriets värdelinje

25 apr , 2015  

Marx är den ledande ideologen inom vänstern, han bildar skola för en rad olika riktningar, inom akademier, samhällsvetenskap såväl som i det politiska livet. Under årtionden som gått har en rad olika skolor och traditioner utvecklats, så marxismen är idag ett ymnigt träd av stammar och grenar. Det som framförallt föranleder intresset för Marxismen i denna artikel är Marx’s betydelse för den politiskt organiserade vänstern.

Kajsa ”Ekis” Ekman(KEE) är en av ”vänsterns” mer lästa ekonomijournalister. Det är ett kapitalistiskt system i kris som är föremål för hennes bevakning, det må gälla Greklandskrisen eller det överexponerade banksystemet. Sina teoretiska verktyg hämtar KEE företrädesvis från marxistiskt influerade ekonomer. I en på TED spridd video i ämnet Kapitalismen ger KEE sin syn på hur systemet fungerar, så långt det nu låter sig göras på knappa femton minuter. Den största hedersbetygelse som kan ges är att ta hennes ord på allvar, försöka förstå vad det är hon säger. More…

Ekonomi,Marxism

Skjutningar, upprorens stormsvalor?

1 apr , 2015  

Efter att ha ögnat genom Lars Henriksson inlaga i GP känns ett behov av att åter få hästarna på plats, att ta mig ur den tankefigur,  jag delvis infångats av. More…

Marxism

”Kapitalistlakej” vs fascism

27 mar , 2015  

Fascismen har varit föremål för en omfattande diskussion inom vänstern och inte minst på tidningarnas kultursidor. Utgångspunkten i denna betraktelse över vänstern och dess syn på fascismen är en artikel av Kajsa Ekis Ekman(Ekis). More…

Politik

Kallefatides, Lömskar med DN mot yttrandefriheten?

24 feb , 2015  

Vemn vet vem denna Flyg egentligen är? Så bilden passar ypperligt till att hålla sorteringsverket över onda och goda i verksamhet. "Ordnung muss sein"

Efter att de siste meningsbärande stavelserna i Theodor Kallifatides vittnesbörd över tillståndet i vår värld fått fäste växer sig sakta en känsla av bottenlöst svek, en känsla av att mitt förstånd löses upp i välformulerade meningslösheter. Men vad är det egentligen karlen försöker säga? More…

Jordbruk/miljö

En hök i mitt kök

20 feb , 2015  

Tjuven i fråga var inte inbjuden och han tillhör inte mina vänner trots mitt tydliga handslag kring gästens välutrustade griporgan. I köket hamnade han som ett led i en omsorgsfullt genomförd omskolningsvandring, vars syfte var att i jägaren knyta skräck och rädsla till den plats han nu befann sig och det så grundligt att alla framtida planer på att ytterligare decimera min hönsflock skulle framstå som en mardröm. More…

Krig&Fred,Politik

Vem är ”Charlie”

15 jan , 2015  

I och med hyllningarna till skyddet för yttrandefrihet och demokrati som följt i spåren efter det terroristiska dådet i Paris skulle man kunna tro att yttrandefriheten stod starkare än någonsin. More…

Politik

Av Jan Myrdal

11 jan , 2015  

 

Om fascismens väg till makten
Det stora och växande folkliga stödet för partier och rörelser som Front National i Frankrike, United Kingdom Independence Party i Storbritannien, Sverigedemokrater i Sverige och nu PEGIDA i Tyskland, för att bara nämna några, fördöms utan diskussion i mer eller mindre officiella medier från höger till vänster. I vår riksdag är så partierna från Moderater till Vänster helt eniga. Sveriges socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven definierar Sverigedemokraterna som nya fascister och i detta är han överens med såväl borgerliga liberaler som flertalet av av dem som beskriver sig som socialister och kommunister och vänster. More…

Politik

SYMBIOSEN, det djävulska sambandet

11 jan , 2015  

Tio år efter Sovjets fall betygsätts  USA:s utrikespolitik av Mikhail Gorbachev:

We had 10 years after the Cold War to build a new world order and yet we squandered them. The United States cannot tolerate anyone acting independently. Every US president has to have a war. ”

Mikhail Borbachev, som också påstås ha adresserat följande minnesvärda ord till sin amerikanska motpart. ”Jag har gjort er en stor förlust, jag har berövat er er fiende” More…