Klyvnades tid,Marxism

Natur och Kultur

3 Jan , 2017  

Att reda ut människans förhållande till natur och kultur blir i takt med kulturens dominans allt viktigare. Genom vetenskapen och tekniken skapas ständig föreställningar om att vi kan förändra oss själva och att detta är önskvärt. Problemet är inte nytt, det finns behandlat i den grekiska kulturen i gestalten Prometheus, som stal elden från gudarna. Hos oss idag genom vetenskapens ”framsteg” i föreställningar om att förlösa oss från ålder och död, i rörelser som Transhumanism. More…

Klyvnades tid

Årets Svensk, enl FOCUS

31 Dec , 2016  

Att hantera utmärkelsen Årets Svensk har visat sig inte helt enkelt. Att koppla person till varumärket Sverige har sina risker, i dess korg vilar en hel befolknings förväntningar och därmed finns ett oändligt antal blindskär att beträda, för vad för slags lik kan väl dölja sig i kandidaternas garderob. Då det gäller Holmer så låg allt i öppen dager, det var en realtidsmiss, ett präktigt stolpskott. Hur är det då med årets kandidat, Amineh Kakabaveh? More…

Klyvnades tid

Kungens Jultal

28 Dec , 2016  

Mod omtanke handlingskraft.
så börja en mycket engagerad kung med ett tydligt kroppspråk i sitt tal till Sveriges befolkning i dess bredaste bemärkelse. Kungen har säkert ambitionen till ett personligt förtroendeskapande tilltal, men det är inte en människa vi möter utan en välregisserad bit film.  Kungens tal är genompolitiskt. Kungen målar upp en bild av hårdnande kamp om jordens tillgångar. Om hur konflikter kring hushållning av vatten och livsmedel hotas att förstärkas av klimatförändringar. Vattenbristen på Öland under sommaren då tankbilar sattes in för att säkra tillgången nämns för att tydligt visa att Sverige inte ens då det gäller vatten kan känna sig oberörda av utvecklingen More…

Klyvnades tid

”Jwlen han i arboga drak”

24 Dec , 2016  

Varför heter julen Jul och inte någon böjning på Kristus som i de flesta länder i Västvärlden? Det kan möjligen bli ett samtalsämne mellan julklappar, skinka och gröt. Ja, vad vet vi egentligen om hur våra förfäder firade jul och varför. Vad namnet jul beträffar är åtminstone en sak klar, det har inget med bibeln att göra. Att fira födelsedagar hölls av de första kristna för att vara hedniskt, bibelns berättelse om Farao och Herodes var vägledande. Först på 300-talet svängde kyrkan, dock utan att ha svar till vilken dag firandet skulle förläggas, en frihet som gjort det möjligt att för olika kyrkor anpassa firandet till redan existerande riter med stor folklig förankring. Att vi fortfarande firar Jul hos oss, trots att vi varit kristnat i 800 år är ett bevis för detta och traditionernas tyngd. More…

Klyvnades tid,Politik

Feminismen!!!

22 Dec , 2016  

P1 bidrar numer ofta till att höja mitt blodtryck. Konkret handlade de under morgonen om Ebba Witt-Brattströms som spred sin visdom över Sveriges oskyldiga och hårt drabbade folk. En svensk ordbok har getts ut som inte fick nåd för hennes genusförgiftade öga. Hon hävdade att det skulle behövas genusforskare och forskare med genusperspektiv som skötte de här sakerna i fortsättningen. Går vi till en definition för genusteori och forskning, står det helt klart att genusaktivister är olämpliga för forskning. More…

Klyvnades tid,Marxism

Progressivism, en överideologi?

25 Nov , 2016  

”…..som ett gnagande känsla i bröstet, att det är något grundläggande fel ett missförstånd med det senaste halvseklets utveckling. När jag hörde dessa lysande sångerskor framföra Lennons text om en värld utan gränser., utan religion, där inget finns att dö eller döda för, utan bara ”all the people living for today”, blev det så uppenbart för mig hur denna vänsterrörelse i själva verket matat rakt in i nyliberalism. Ända sedan 1968 och antagligen mycket längre än så.”

Ett kort klipp ur Torbjörn Elenskys OBS-essä. Elenskys är inte ensam om att känna ett obehag inför klyftan mellan 68-vänsterns löften och dess nederlag. 68-rörelsen i all ära men att söka svaret till vår historia i förlorarens brister och egenskaper, hur rätt kan det träffa? Hur skriver nyliberalismen själva sin segerrika historia, spelade den ingen roll? Hur väl fångar en Lennonsentens 68-rörelsen ståndpunkt? Vem känner igen sig? Vad handlar Elenskys gnagande oro och dåligt formulerade fråga om? Fortsättningen är ett försök att omformulera hans essäs grundstötta frågeställningar.  More…

Klyvnades tid

Nätfälld Yttrandefrihet

18 Nov , 2016  

Det är ofta tekniska genombrott som skapar möjligheter för härskande eliter att återta förlorad ekonomiska privilegier eller politisk mark. Så har våra sedlar och mynt skapade av riksbank under demokratisk kontroll ersatts av  elektroniska betalningsströmmar kontrollerade av de privata bankerna, med skuldberg, fastighetsspekulation och ekonomiska kriser som följd. Just nu håller en annan vital del i vår demokrati att lyftas in i den politiska elitens hårkors, yttrandefriheten.  More…

Klyvnades tid,Marxism

Myrdal & Elefanten i FiB.

16 Nov , 2016  

I nr elva av FiB/k fortsätter Jan Myrdal diskussionen bortom marxistisk exegetik till att handla om verkligheten. Myrdal förstår att den ”antirasistisk” opinion som han själv gött under årtionden har hamnat i en dogmatisk och destruktiv självsvängning. Ett steg bort från den politiska avgrunden tog JM då han kritiserade den av honom själv under 1990-talet framförda slagdängan. ”Slå fascisten där du möter honom”. Steget taget om än endast taktiskt, gör en del av ”Elefanten i rummet” synlig i vänsterns våldsromantik. Myrdal fortsätter så sökandet efter ”elefanten”, det vill säg vår egen brist på förståelse av de politiska problem världen och Sverige står inför.  More…

Klyvnades tid

Efter Valet..

8 Nov , 2016  

Just nu går USA:s folk till val, det är många som håller andan, många har formerat sig i för eller emot. En ytterst grov uppdelningen är mellan eliten och folket, som i politisk termer alltmer handlar om kampen mellan globala diktatur och folkens skydd av suveräna nationalstater. En annan formuleras utifrån faran för en militär sammandrabbning mellan USA och Ryssland, där Clintons höga tonläge oroar.   More…

Klyvnades tid

Stenar mot polis är början till slutet.

1 Nov , 2016  

Israa Shakir har satt ord på sin oro över ett hårdnande politiskt klimat. Jag tror också att det är viktigt att olika syn på vad som händer med vårt samhälle kommer fram. På några få årtionden har Sverige blivit mångkulturellt. Det är den största förändringen som hänt under överskådlig tid. Det är denna mångfald som nu ställer till det, och som du reagerar mot. More…