Politik

Vad är ”Rasism”

29 okt , 2017  

Hur används begreppet ”rasist”. Vad är ”rasism” egentligen? På vilka grunder tar man sig rätten att stämpla andra för ”rasist”? Vilken skada har denna indelning inte lett till, i känslomässig stigmatisering, social utstötning och politisk polarisering. Borde inte en önskan om befrielse från denna onda cirkel av hat, rädsla och aggression ha infunnit sig, en längtan att komma till rätta med denna form av social och politisk mobbing.

Ett aktuellt fall av politisk utstötning, en anklagelse om rasism.
Det är Madeleine Hammarström, fd. chefredaktör på SSU:s nedlagda tidning Frihet och numera #jagärhär-aktivist som har kontaktat en skolan med följande budskap om Joakim Lamotte:

”Han har vid flera tillfällen uttryckt sig rasistiskt och agerat antifeministiskt. Att låta en sådan person föreläsa på en skola och dessutom prata värdegrund med ungdomar känns minst sagt olämpligt. Bokar man en föreläsare har man ett ansvar för att den personen är någorlunda vettig, framför allt när det handlar om en föreläsning för skolungdomar.”

Enligt Nyheter Idag som ringt upp  gymnasiechefen Karin Renblad:

Gymnasiechefen menar att ett besök av Lamotte skulle kunna bryta mot skolans värdegrund. Hon kan inte peka på något konkret som Lamotte gjort eller sagt som hon anser är rasistiskt, istället påstår hon att blotta misstanken om att han skulle kunna vara rasist räcker.

Nätverket #jagärhär sätter igång drev mot personer som de inte gillar. Skuldbeläggningen i ”rasist”stämpeln är så stark att blotta misstanken om att någon har kommit i närheten av något ”rasistiskt” räcker för en gymnasiechef att dra i nödbromsen och ställa in en föreläsning. Vilka kommer reaktioner från eleverna på den aktuella skolan att vara? Jag hoppas på det bästa.

Många har satt ord på en förhoppning att ”rasist”stämpel tappat sin stigmatiserande kraft. Med fallet Lamotte har verkligheten korrigerat oss på den punkten. Det kommande valåret, där den politiska makten står på spel, kommer med stor säkerhet att fortsätta att grusa våra förhoppningar. Vad vi ser är troligen bara början på hur rasistbegreppet kommer att användas. Vi har epidemier av häxjakter att vänta. Finns det då ingen väg ur denna vansinnets återvändsgränd.  Säkert är det många som försöker använda tid och krafter för att bidra och förstå. En är Israa Shakir som i en Facebook-tråd ger ett förslag.

Det är många ord i dagens politik som borde ersättas med andra ord. Vi ser tyvärr hur allt oftare ord som har ett visst budskap, missbrukas…….

Jag tror att det börjar bli viktigare och viktigare att behöva sätta alla politiker oavsett ideologi i en ring och gå igenom vad varje ord innebär. Ordet som ska toppa listan tycker jag är ordet ”rasist” därefter kommer ”integration”.
En början kan kanske vara att i flödet av politikers agerande försöka fånga upp vad de anser. En lämplig kandidat är naturligtvis den som mer än någon annan fått tjäna som måltavla för ”rasist”-stämpelns stigma, Jimmie Åkesson. Under höstens riksdagsdebatt anklagades han av Annie Lööv: (11:20 minuter in i filmen)
Rasism är vidrigt. så inleddes Sverigedemokraternas kampanjfilm inför 2014. Och jag håller med. I det Sverige jag vill se: öppnare starkare tryggare står vi upp mot rasism. Vi markerar stenhårt mot hat och hot varifrån det än kommer. Jimmie Åkesson påstår att han har infört en nolltolerans mot rasism i Sverigedemokraterna. Det är välkommet och med tanke på uteslutningstakten välbehövligt. Men för att ha nolltolerans måste ju begreppet betyda något.  Min fråga till Jimmie Åkesson är därför: hur definierar du rasism.
Jimmie Åkesson:

Jag definierar inte rasism på något annat sätt än den gängse definitionen. Problemet med rasismbegreppet har ju varit att det har urholkats, det har devalverats under så många år, därför att så fort man yttrat något som varit kritik mot invandringspolitiken så har man kallats rasist och ännu värre saker. Den definitionen delar inte ja. Rasist det är man om man anser att det å ena sidan finns raser inom mänskligheten och att dessa raser har olika värde. Det är en definition av rasism. En vidare definition skulle kunna vara att dom ”mervärdiga raserna”  har rätt att förtrycka dom mindervärdiga raserna. Jag står inte bakom det. Jag håller med Annie Lööv om att det är en värderingsgrund som med varje till bud stående medel måste bekämpas. 

Åkesson definition är den under lång tid vedertagna. Troligen är det inte den som Annie Lööv själv står för vilket i någon mån bekräftas av de exempel hon tar upp för att leda i bevis att Åkesson är rasist och leder ett parti av rasister.

Men ändå kommer uttalanden från högt uppsatta Sverigedemokrater till och med i partiledningen som kategoriserar och definierar människor utifrån hudfärg, kultur och religion. I förra veckan lade SD:s gruppledare upp en bild på Facebook där ungdomar förutsattes vara här i Sverige  illegalt, och vara potentiella terrorister. Det är svårt att göra en annan tolkning än att Mattias Karlsson gjorde den bedömningen enbart utifrån ungdomarnas etnicitet. Samme Karlsson som i aktuellt uttryckte att flyktingar är citat: tiotusentals potentiella  sexualförbrytare och terrorister utan id-handlingar. SD:s partisekreterare Åkessons närmsta hand ansåg att islam är en trojansk häst i strid med västvärlden. Er representant i talmanskollegiet tvivlade på att  samer och judar kunde vara svenskar. Är dessa uppräknande exempel från SD:s partiledning exempel på rasism.

Annie Lööf ser nöjd ut i sin anklagande pose förmodligen i tron med att hennes exempel visar på rasism. Åkesson å sin sida står frågande och skakar uppgivet på huvudet. Jimmie Åkesson:

Nej det är inte rasism. Det finns ingenting i det som Annie Lööw räknade upp, med viss modifierad sanning skall tilläggas, som har med rasism att göra. Man får ju sätta saker i sitt sammanhang. Det finns inget i detta som har med nazism å göra.  Och det borde Annie Lööw veta. Däremot måste man inte tycka så. Man behöver inte tycka att judar har rätt till sin egen identitet , eller att samer har rätt till sin egen identitet. Det måste man inte tycka om man inte vill. Jag tycker det är viktigt men det kanske inte Annie Lööw tycker. Man måste inte tycka att det är illegala invandrare som skall utvisas. Det kanske inte Annie Lööw tycker , jag tycker det. Annie Lööw kanske tycker det är bra när myndigheter och andra står och tittar på när illegala invandrare står och visar upp sig på gator och torg. Jag tycker det är dåligt. Därför vill jag göra något åt det. Och det är det som den här diskussionen handlar om. Sluta kalla all kritik mot invandringspolitiken för rasism. Det har ni gjort alldeles för länge och det skapar bara grogrund för segregation och extremism.

Kanske det är så att de som i årtionden anklagats för att vara rasister har haft anledning att göra sin läxa väldigt noggrant. Att inte de som anklagar andra, är lika noggranna är uppenbart. Är det nu så hemskt med rasism som Annie Lööw ger uttryck för borde man inte då vara försiktig med att kalla andra för det?

Vad kännetecknar då en rasist enligt Annie Lööf. Det är inte så enkelt att avgöra, tyvärr ger inte en sökning på Annie Lööf och rasism något svar i en kortfattad definition från hennes penna. Vi får lite på nedslag som drar hennes ståndpunkt vidare. Anders Gustavsson Blt har ordet:

Hon kunde också ha nämnt partisekreteraren Richard Jomshofs (SD) uttalande om att lokalpolitikern Kahin Ahmed (M), som bott i Sverige i över 25 år, inte är välkommen i Sverige. Eller samme partisekreterares resonemang om att judarna inte är ett problem ”eftersom den judiska gruppen är så pass liten”.

Kritisera man någon invandrare så är man rasist, det verkar vara slutsatsen man skall dra. Det likställs med en slags ringaktning, och brist på respekt, sen drar man det vidare och ser det som uttryck för verklig rasism. Från personer som är mot invandring finns säkert många exempel på kritik att visa upp, eftersom man har intresse av att påvisa ”massinvandringens” konsekvenser. Men är man rasist på riktigt. Är man ens främlingsfientlig för att man kritiserar invandrare, även om det sker vid upprepade tillfällen? Inte nödvändigtvis. Ofta är kritiken politisk och riktar sig då direkt mot de politiskt ansvariga. Följden av att politiker besvara kritiken med att den är rasistisk är att de ställer invandrarna som skydd mellan sig och kritikerna, de hänger ut invandrarna för att rädda sig själva.

Personligen känner jag inte igen mig i en sådan beskrivning. Jag gillar mänskliga möten oavsett bakgrund. Fiendskap, rädsla, främlingskap tror jag alla känt oavsett bakgrund, det är en del av karaktärs och kulturkrockar. Politik kanaliserar känslor men har det inte som grund och förutsättning. Politik handlar om principer och prioriteringar. För att kunna stämpla invandringskritik som främlingsfientlig har man i årtionden påstått att man kan inte diskutera nivåer, ”man kan inte ställa svaga grupper mot varande” och den stilen. Nu när samtliga partier skärper sin invandringspolitik saknar flyktingaktivisterna denna grund.

Hur politiskt ohanterligt det blir får bloggen Cornucopia illustrera. Han menar att alla som inte har vår gränser vidöppna är rasister. Han räknar ut att om vi hade samma befolkningstäthet som Bangladesh så skulle här få plats hundratals miljoner, vilket även gör Annie Lööfs 40 miljoner föremål för skambeläggande. Annie som rasist då hon sätter en gräns vid 40 miljoner. Annie Lööfs Almedalstal ger också en ingång till förståelse.

Hatet mot dom andra, tankarna, rasismen, dom verka växa i styrka. 2015 anmäldes sju tusen hatbrott.  Det är den högsta siffran hittills det är nästan tjugo om dagen. …… 70 procent av dom har rasistiska eller främlingsfientliga motiv. Hatet drabbar muslimer, genom anlagda bränder mot moskéer, skottsäkra glas måste sättas upp på muslimska lokaler som skydd. Genom att kvinnor spottas på för att de bär en slöja, genom ord som ta ditt skägg och åk hem, genom den öppna rasism som drabbar fler än ………

Annie Lööf är känslosam och anklagande, har ett uppskruvat tonläge. Vem talar hon om och riktar sig emot? Det är muslimer och judar som är måltavlan för svenskarnas övergrepp. Det är Svenskarnas ”rasism” som hotar, som bär hatet mot dom andra, och de är samtidigt målgrupp för budskapet. För Annie Lööf sitter allt i ”tankar” om dom andra, i fördomar om ”dom andra”. Annie Lööf kommer inte att tillstå att en massinvandringen som trängt undan de fattigaste svenskarna från välfärdens bord, leder till reaktion, till att kulturkrockar och personlighetsdissonans kan leda till verbala och fysiska angrepp. Skulle hon göra det skulle hon samtidigt ta på sig kritiken, ”det är mig ni skall hota och hata”. Det finns dessutom siffror som ger en annan bild.

För att rikta kritiken mot svenskar så talar medierna hela tiden om rasism från högerextrema som om dom på något vis representerar svenskar och Sverige. Att så inte är fallet är följande grafiska diagram bevis för. Det är Islamister och vänsterextremister som står för de flesta antisemitiska brotten.

Politikfaktas foto.

Det finns ingen enighet om rasism begreppet. Det är uppenbart att det inte ens finns en gemensam uppfattning ens i riksdagen, hur skall det då se ut i Sverige i övrigt. Finns det då något intresse för att reda upp i denna röra. Tyvärr gör det nog inte det eftersom rasism är ett politiskt verktyg att skrämma sina motståndare till tystnad med.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *