Krig&Fred,Politik

Olyckskorpar!

8 maj , 2015  

Det mest grundläggande reaktionsmönstret hos människan är beredskapen till försvar, vaksamhet på hot. Vargen kommer! Vår benägenhet att se faror har inte bara att göra med våra instinkter och känsloliv, i vår kultur förmedlas samma budskap och då med hela den mänskliga historiens mytologiska svärta och djup. Det finns inte en religion som genom sina berättelser, uppenbarelser och helgons manande låter oss förstå att vi inte har något annat att vänta än den avgrundsdjupa katastrofen, mot vilken endast gudar rår. Så har vår hjärna konstruerats och programmerats att motståndslöst suga upp varje korplik kraxande varning, för att själv föra den vidare och återigen bli delaktig av dess eko i en aldrig sig avslutande svängningsrörelse, resonans mot den förlösande undergången.

Under de senaste årtiondena har undergångsstämningarna spridit sig över hela högervänsterskalan och har här inte lämnat utrymme för minsta politiska vision med tydliga signaler om en stundande tid av politisk frigörelse och en ny ekonomisk guldålder, en gryning av ljus och optimism för Sveriges folk heller världens folk.

Så här kan det låta, citat klippt från nätets politiska diskussioner:

Krismedveten nu min lilla vän? När väl tårarna torkat så foga dig efter ditt öde eller omformar katastrofen till att bli staren på den nya sköna värld. För att slippa ta ansvar varken för katastrofen eller för visionens innehåll.

Krismedveten, min lilla vän? När väl tårarna torkat, omforma katastrofen till din framtids dröm, så frikopplad från krisansvar, badande i visionens strålar.

”Idag har vi dåliga nyheter och goda nyheter.
Den goda nyheten:
är att det inte blir någon 25-års recession. Inte heller kommer det att bli en depression som kommer att pågå resten av vår livstid.

De dåliga nyheterna:
Det kommer att bli mycket värre än så. På måndagen steg Dow-index ytterligare 43 poäng. Guldpriset verkar komma tillbaka till $ 1200 nivån, där det känns mest bekväm. ”En lång depression” har diskuterats mycket i finanspressen. Flera ekonomer förutspår många år av långsam eller negativ tillväxt. Det är den självklara följden av flera överlappande trender och befintliga förhållanden. När det händer, kommer problemen att börja ta hand om sig själva, på ett av två sätt …En snabb, kraftig depression utplånar värdet av kreditfordringar. Låntagare blir utfattiga. Obligationer blir värdelösa. Företag går i konkurs. Hela kapitalstrukturen tenderar att få noteras som skulder och skrivs av. Finansiella tillgångar av alla slag förlorar sitt värde.

 

Så länge den ekonomiska härdsmältan inte infunnit sig varför ständig bereda marken för dess utbrott och välkomnande genom de egna föreställningarna om ekonomins sätt att fungera? Genom dessa profetior öppnas dörrarna för de som har hand om kreditvapnet, och kan utlösa krisen och ingen kommer att anklaga dem för att ha skapat det ekonomiska sammanbrottet. När det gäller de ekonomiska kriser som härjat världen under de senaste århundradena har de alla varit kriser beroende på bankernas, giriga och destruktiva hantering av krediter, av deras penningförfalskning. Det rop på Vargen som nu dagligen utslungas via medier och aningslösa aktivister är för bankerna rena locktoner. Istället för att dölja vargen i fårakläder borde en utförlig beskrivning av dess huggtänders placering och avsikter förmedlas.

Naturligtvis handlar detta inte om att förmedla en skönmålning av ekonomin, tvärtom ger den det bästa perspektivet för en saklig redogörelse för såväl faran som möjligheterna att avvärja den. Politikerklassen har ljugit tillräckligt länge vad gäller tillståndet med vår ekonomi att det vore helt vansinnigt att låta dem gömma orsaken och sitt eget ansvar för den kommande krisen bakom svammel om systemhaveri och världskatastrof vilande på tankfigurer hämtade från bibeln.

Den självuppfyllande kraften i apokalypsens alla varianter av domedagsförkunnelse skall inte underskattas i något fall. Alarmerande farlig blir det då dessa föreställningar om en kommande världsbrand kan knytas till starka politiska rörelser och ekonomiska intressen. Den kristna sionistiska högern vilar på en lång tradition av kristen apokalyps. Den av FN godkända staten Israel förstod att tidigt spela på dessa religiösa känslor, det var en ohelig allians mellan en i marxistisk nationalism förklädd chauvinism och judendom. Så står ”gud på vår sida” och till och med världsbranden trycks in i den politiska dagordningen. Arm i arm med den i USA statsbärande exeptionalismen skapar dessa ideer politisk legitimitet och sociala energi för de pågående nykoloniala krigen med början 911.

Vad är det som gör det befarade tredje världskriget möjligt? Defaitistiska rörelser, ödestro om det kommande krigets förutsägbarhet. Så här kan det låta bland de mer insiktsfulla bloggarna på nätet:

KAOSTEORIN STÄMMER!

”En fjärils vingslag kan starta en storm” – så kan det vara. Men då måste det vara ytterst nära att alla förutsättningar för stormen är uppfyllda. Det fattas bara ett pyttelitet extra bidrag för att stormen ska uppkomma. Fjärilens flykt kan i extremfall räcka, skriver Brage Norin – fysiker och kinakännare.
Kaosteorin väcker vår fantasi – men jag håller mig till att ett plus ett blir två. Jag är för trött för att tänka i komplicerade banor – och jag klarar mig ganska bra utan kaosteorier. Låt oss lägga ihop ett plus ett och se vad som sker.

Så kan till och med det minst dogmatiska, Kaosteorin, användas till att ge stöd för alarmistiska förutsägelser. Det viktiga är tydligen att kunna skriva in i framtiden, som spåkärringarna framför sina kulor. Hur förutsägelser ofta leder till fatalism och stöd till imperialism och krigspolitik var tydligt under sommaren 2013. USA låg då hårt på för att start sina bombningar av Syrien. Här veknade snart det verbala motståndet på 68:ornas mest namnkunniga blogg, ”saken var redan beslutad”, och därmed inget motstånd meningsfullt. Genom Putin/Lavrov diplomatiska triumfer slapp vi drönarkrigets fasor den gången.

Stundligen proklameras nu det tredje världskrigets oundviklighet och nära förestående. Men så länge detta krig inte brutit ut i full kraft har det inte startat och kan därmed förhindras. Tyvärr saknas en fredsrörelse som skulle kunna bära just denna insikt. Att Sverige fått en ”feministisk” utrikespolitik kan kanske ge en liten aning om var svaret på frågan om den uteblivna fredsrörelsen är att finna.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *