Marxism

Rätt av Myrdal, Marx är på allvar.

20 Okt , 2016  

Stort att Jan Myrdal(JM) väljer att sätta ned foten för yttrandefriheten genom medverkan i Nya Tider. Myrdal uppmanar ”Nya Tiders läsare att ta Marx på allvar”. Trots att jag själv under hela mitt liv tagit Marx på ett alldeles för stort allvar kan jag inget annat än instämma. Missa inte tillfället till en diskussion om vad marxismen bidragit och ställt till med under den korta tid detta spöke rört om i vår värld och våra föreställningar om den. För det är ej längre så som JM försöker ge sken av, att marxismen enbart eller framförallt, är hjälpmedlet för att genomlysa vår verklighet, marxismen är själv en av de stora aktörerna i vår värld. Inom arbetarrörelsen har marxism under hela 1900-talet varit den ledande ideologin. Därmed sitter Marx på de huvudanklagades bänk, då vi i enlighet med spökkonstruktörens ord försöker skapa den förståelse som gör det möjligt att, med Myrdal, ”vrida historien i rätt riktning”.  More…

Politik

Sympatiska Oskar Sjöstedt

13 Okt , 2016  

Det blir allt svårare att ta Public Service på allvar. Det blir inte enklare av det drev de nu satt i sjön mot Oskar Sjöstedt. Nu har de fått nys om en konsert han besökte för tio år sedan. En tillställning arrangerat av vit-maktmiljön. Om någon frågade mig om vad jag gjorde för tio år sedan i anklagande ton så skulle jag be dom fara och flyga. Det är nog på det viset som politiker måste hantera maktmedier i fortsättning, för vår demokratis skull, för det offentliga samtalet skull. More…

Klyvnades tid,Marxism

Fred med Farc?

4 Okt , 2016  

Fyra år av förhandlingar för att lägga grunden till en fredsöverenskommelse och ett slut på årtionden av blodiga strider underhållna av knarkkriminalitet?

Och Colombias folk vänder tummen ner!

Regeringens och Farcs fred underkänns i folkomröstningen, de tror inte på den, och det har de säkert många skäl till liksom det finns anledning att önska att vapnen läggs ner. Bilden: Hundreds of indigenous people accompany the coffin of Daniel Coicue, a member of the indigenous Nasa tribe killed by Farc rebels. More…

Marxism

Vänstern, konspirationer och 911

12 Sep , 2016  

Bertrand Russel ger ett viktigt råd för människans intellektuella verksamhet. ”Sök sanningen”. Vänstern har visat sig vara ett stort sorteringsverk för att rangordna sina ”sanningar” för att bygga en världsbild. En världsbild som därför också står i motsättning till Russels andra råd gällande den mänskliga moralen: ”Att älska är vist och att hata är dåraktigt”. Kanske är det Russels sätt att polarisera hans moraliska imperativ som gör att det blir mycket svårt att omsätta. Som enskilda individer kan vi inte älska alla, dessa känslor är för alla människor förunnande ett begränsat antal. Den balanspunkt som vi däremot kan eftersträva för allt är förståelse, och för det behöver vi sanningen och sanningslidelsen. Där står vi alltså åter utlämnade till vår intellektuella förmåga och beredvillighet att söka sanningen. Vänsterns förhållande till 911 kan däremot beskrivas med ett ord, förnekelse. More…

Marxism

Marxistisk imperialism

10 Sep , 2016  

Den organiserade marxismens, dvs Sovjets, roll i andra världskriget är central inte bara sett till deras krigsinsats och tiden de var indragna i kriget, Sovjet spelade också en central roll för att starta kriget den första September 1939, en dryg vecka efter att Stalin och Hitler ingått en allians, Ribentropp-Molotov-pakten. Att det var denna allians som startade kriget har kommunister svårt att acceptera eftersom det i deras berättelse alltid är kapitalismen som är orsak till  krig. Att stater med en stark koncentration av kapital till militärindustriella komplex startat krig har vi tydliga erfarenheter av genom USA angreppskrig efter den elfte September 2001. Här finns uppenbart en kopplingen till kapital vilket inte betyder att det ekonomiska systemet alltid är den avgörande och utlösande orsaken. More…

Marxism

Göran Greiders Marxism…

3 Sep , 2016  

Vänstern inspirerad av Marx har krisat ända sedan ”de inställda upprorens tid” på 70-talet, kvar från  den tiden återstår nu några marginaliserade sekter som i arbetarklassens namn, odlar sin ideologiska renhet. Istället för att börja diskutera vad vänsterns kräftgång består håller Göran Greider ett trosvisst hyllningstal utan hänsyn till detta politiska haveri. Den verklighet som marxisterna i vänstern inte lyckats förstå, blir i Greiders värd det omvända, marxismens värde ligger däri: ”att vi för att förstå ett samhälle alltid måste utgå från de materiella omständigheterna”. Och visst säger Marx att ”konkret analys av konkreta förhållanden” är hans läras kärna. Men det är ju samtidigt så att Marx skrivit så mycket mer och som haft en vida större betydelse för den dogmatism som marxismen utvecklats till. Det Greider inte vill se är att han och den dogmatik han försvarar har växt samman med det liberala etablissemanget, och att det är anledningen till att marxister är så populära i de mest nyliberala tidningar som Sverige känner. Jag säger bara Metro, där GG är flitigt anlitad tyckare. Men hur ser då Greiders argument ut för den Marx som han så ihärdigt försvarar. More…

Politik

Leken med Y-friheten

25 Aug , 2016  

250 år är det en gräns som nu sätts för yttrandefrihet i praktiken, kommer den att stupa under ett äroår för jakobinernas politiska giljotin, för dess retoriska bila ”allas lika värde”.  Det är vad man skulle kunna tro efter att åter igen lyssnat till Studio Ett den 24 Augusti 2016.

Bok och Biblioteks Maria Källsson fick chansen att motivera sitt besluta att sopa tidskriften Nya Tider ut över mässgolvets kant. Detta handlar inte om yttrandefriheten i strikt juridisk bemärkelse, det handlar om principens tillämpning i praktiken för ett företag som genom sitt monopol närmar sig funktionen att vara en samhällelig institution. Det är därför precis så allvarligt som Nils Funke beskriver det ….. More…

Politik

Bojkotta Bokmässan!!

21 Aug , 2016  

Yttrandefrihetsfienderna som lyckades med att få Bokmässan att kasta ut Alternamedia från bokmässan ångra nu bittert att de har klantat till det. Deras Facebook-grupper och hemsidor översköljs med kritiska kommentarer, och pudlarna står som spön i backen. Ett exempel, Djungeltrummans Joe Enocsson:

Nu verkar det dock som att Nya Tider portas från bokmässan och det är inte alls lika bra. Årets tema är yttrandefrihet och den i stort sett enda oppositionen, vilkens retorik bygger på teorier om hur staten genom massmedia hjärntvättar gemene hen och censurerar nationalistisk kultur, media och politik, portas. Nya Tider och hela nationalistfalangen får vatten på sin kvarn.

Alla yttrandefrihetsvänner  har nu en viktig uppgift; att under den månad som återstår tills Bokmässan öppnar se till att Alternamedia återfår sin plats och att kulturvänster får en riktig lektion i yttrandefrihet så att Bokmässan kan bli det firande av Sveriges yttrandefrihetslagstiftning som var tänkt.

More…

Marxism

Nina Björks metapolitik

19 Aug , 2016  

Vänsterfolk har börjar reflektera över sin politik, om sin roll i det offentliga samtalet om vad de faktiskt bidrar med, ja om framtiden i politiska termer. Göran Greider har gjort det en längre tid och då till och med lyfta på en av de mest förbjudna stenarna: Sveriges roll och betydelse för demokrati och jämlikhet, det som övrig vänster föraktfullt håller på armlängs avstånd väsandes nationalism. Kanske var det ett övergående tillstånd av sinnesförvirring, eller sjunkande upplagesiffror som krävde lite kittlande politisk retorik, hur som helst så mycket mer än så här blev det inte.  Inom vänstern talas och skrivs alltmer om dess problemen med ”jaget” och lägger sig allt  som oftast på den politiska divanen för en slags självterapi. Nina Björks bidrag i Gomorron Världen i Sveriges Radios P1 har fått uppskattning bland nätaktiv vänster. Här kommer än hårdhänt granskning av hennes metapolitik More…

Marxism

Marxismens fred.

12 Aug , 2016  

Är det verkligen fred vi vill ha, till varje tänkbart pris”….. Det var min generations vänsters svar på frågan om freden, det var ett svar ur den marxistiska traditionen, och det enkla svaret var ett NEJ! Vi vill krig, vi vill krig mot världens alla orättvisor och förtryck, vi vill klasskrig. Samtidigt finns i vissa skeden ett tydligt fokus på freden, det gäller den andra internationalens  resolutioner att samfällt verka för fred i varje land, det gäller efterkrigstidens kamp mot kärnvapen. Här finns en politisk spännvidd från revolutionsromantiska rop på krig till det långsamma folkrörelsetrampet för fred. Men vad är huvudsak och vad är bisak, vad är strategi och vad är taktik, vad är långsiktigt och vad är paroller enbart för det underordnande korta perspektivet. Hur ideologin bakom denna med nödvändighet kluvna historia ser ut är föremålet för fortsättningen. More…