Ekonomi

Skattjakten

26 Sep , 2016  

skatten

Hittills har beskatten avgjorts från en dynghög för politiska tuppar att i tur och ordning ljuda sin galenskap, och agera därefter. Detta har lett till att Sverige är det land som beskattar sin fattigaste medborgare mest och sin rika minst, detta har samtliga politiska partier som suttit i regering ansvar för. Göran Rosenberg ger några pusselbitar till hur detta system fungerar. More…

Klyvnades tid,Krig&Fred

Adonis inför Åsas skrank..

22 Sep , 2016  

adonis

Adonis kommer att vara årets Bokmässas hetaste namn, dels genom sin ständiga kandidatur till nobelpriset i litteratur dels på grund av sin intervjubok, Våld och Islam. Frågan om Islam är inte vilken fråga som helst. Under snart 25 år har den delat den Svenska Akademin. Två av dess ledamöter har avgått i protest mot behandlingen av den dödsdömde religionskritikern, Salman Rushdie. Utvecklingen vrids ytterligare tillbaka genom att etablissemanget valt att devalvera den erövrade rätten att kritisera religioner. Årtionden av muslimsk massinvandring har dessutom gett frågan en politisk räckvidd långt utanför akademier och kulturelit, då vardagen påverkas för miljoner av Sveriges befolkning. Vänsterns kluvna inställning till Adonis är inte att ta miste på. Åsa Linderborg (ÅL) väljer att sätta rubriken ”På korståg mot Islam” i sin anmälan av boken.  More…

Krig&Fred

FiB/k, sotdöd eller förnyelse

20 Sep , 2016  

dodellerlevande

Det som för 40 år sedan började så löftesrikt kämpar idag en kamp för sin överlevnad. Den trogna skaran av 68-vänster håller  på att tunnas ut av samma skäl som håret glesnar på flinten, och påfyllnaden av nya rotskott har varit måttfullt framgångsrik. Detta är inget nytt problem det har diskuterats under årtionden utan att den upproriska generationen förmått lyfta sig själva i håret. För det är nog så marxist-leninisterna själv upplever problemet, man kan inte lyfta sig själv i håret, ”förnyelsen är inte vårt problem”, den måste komma utifrån. Men vad motsvarar håret på en organisation, en politisk rörelse?

Embryot till en förnyelse har satts genom nytt blod i ledande funktioner i förening och tidning, Agnes Käll en av dem, har rest några frågor i senaste numret av månadstidningen.

More…

Klyvnades tid

”Du är min man, och…..”

18 Sep , 2016  

helensjoholm

Du är min man och du gör så gått du kan……..

Vecka efter vecka samlades Sveriges folk för att lyssna till Helens förlåtande skönsång. Glädjen är inte att ta miste på då låten spelas upp på skansens allsång, se publiken. Men alla var inte lika glada. Det hördes inte mycket av öppet klander, men mycket förmildrande och ironiserande var det. Wikipedia har en del att berätta. More…

Klyvnades tid

”Var kommer du ifrån?”

13 Sep , 2016  

hanna-akuffo

Sommar med Hanna Akuffo ställer mötet mellan hennes Afrika och Sverige på sin spets, det sker 45 minuter in i det länkade programmet. Av Hannas reaktion att döma har vi hamnat i en av det mångkulturella konflikternas förbjudna frågor.  More…

Marxism

Vänstern, konspirationer och 911

12 Sep , 2016  

frimurare

Bertrand Russel ger ett viktigt råd för människans intellektuella verksamhet. ”Sök sanningen”. Vänstern har visat sig vara ett stort sorteringsverk för att rangordna sina ”sanningar” för att bygga en världsbild. En världsbild som därför också står i motsättning till Russels andra råd gällande den mänskliga moralen: ”Att älska är vist och att hata är dåraktigt”. Kanske är det Russels sätt att polarisera hans moraliska imperativ som gör att det blir mycket svårt att omsätta. Som enskilda individer kan vi inte älska alla, dessa känslor är för alla människor förunnande ett begränsat antal. Den balanspunkt som vi däremot kan eftersträva för allt är förståelse, och för det behöver vi sanningen och sanningslidelsen. Där står vi alltså åter utlämnade till vår intellektuella förmåga och beredvillighet att söka sanningen. Vänsterns förhållande till 911 kan däremot beskrivas med ett ord, förnekelse. More…

Marxism

Marxistisk imperialism

10 Sep , 2016  

nicepiceofpolen

Den organiserade marxismens, dvs Sovjets, roll i andra världskriget är central inte bara sett till deras krigsinsatts och tiden de var indragna i kriget, Sovjet spelade också en central roll för att starta kriget, vilket ägde rum den första September 1939 en dryg vecka efter att Stalin och Hitler ingått en allians, Ribentropp-Molotov-pakten. Att det var denna allians som startade kriget har kommunister svårt att acceptera eftersom det i deras berättelse alltid är kapitalismen som är orsak till  krig. Att stater med en stark koncentration av kapital till militärindustriella komplex startat krig har vi tydliga erfarenheter av genom USA angreppskrig efter den elfte September 2001. Här finns uppenbart en kopplingen till kapital vilket inte betyder att det ekonomiska systemet alltid är den avgörande och utlösande orsaken.

Marxister-Leninister lägger oftast ansvaret för andra världskriget på HitlerTyskland och Västs Münchenpolitik. Centralt för denna ståndpunkt är att September 1939 inte erkänns som startpunkten för andra världskriget. Ej heller erkänns att det tyska-sovjetiska anfallet på Polen likviderades de sista resterna av Versaillesfreden, garantierna för den gördel av småstater som skulle skilja Ryssland och Tyskland åt. Efter Polens fjärde delning fullföljde Sovjet avtalets hemliga del genom att annektera de baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, och Tyskland rensade i väster efter att ha säkrat sin rygg i öster. More…

Marxism

Göran Greiders Marxism…

3 Sep , 2016  

MarxEngelsStaty

Vänstern inspirerad av Marx har krisat ända sedan ”de inställda upprorens tid” på 70-talet, kvar från  den tiden återstår nu några marginaliserade sekter som i arbetarklassens namn, odlar sin ideologiska renhet. Istället för att börja diskutera vad vänsterns kräftgång består håller Göran Greider ett trosvisst hyllningstal utan hänsyn till detta politiska haveri. Den verklighet som marxisterna i vänstern inte lyckats förstå, blir i Greiders värd det omvända, marxismens värde ligger däri: ”att vi för att förstå ett samhälle alltid måste utgå från de materiella omständigheterna”. Och visst säger Marx att ”konkret analys av konkreta förhållanden” är hans läras kärna. Men det är ju samtidigt så att Marx skrivit så mycket mer och som haft en vida större betydelse för den dogmatism som marxismen utvecklats till. Det Greider inte vill se är att han och den dogmatik han försvarar har växt samman med det liberala etablissemanget, och att det är anledningen till att marxister är så populära i de mest nyliberala tidningar som Sverige känner. Jag säger bara Metro, där GG är flitigt anlitad tyckare. Men hur ser då Greiders argument ut för den Marx som han så ihärdigt försvarar. More…

Politik

Leken med Y-friheten

25 Aug , 2016  

overbord

250 år är det en gräns som nu sätts för yttrandefrihet i praktiken, kommer den att stupa under ett äroår för jakobinernas politiska giljotin, för dess retoriska bila ”allas lika värde”.  Det är vad man skulle kunna tro efter att åter igen lyssnat till Studio Ett den 24 Augusti 2016.

Bok och Biblioteks Maria Källsson fick chansen att motivera sitt besluta att sopa tidskriften Nya Tider ut över mässgolvets kant. Detta handlar inte om yttrandefriheten i strikt juridisk bemärkelse, det handlar om principens tillämpning i praktiken för ett företag som genom sitt monopol närmar sig funktionen att vara en samhällelig institution. Det är därför precis så allvarligt som Nils Funke beskriver det ….. More…

Politik

Bojkotta Bokmässan!!

21 Aug , 2016  

Vilkshund

Yttrandefrihetsfienderna som lyckades med att få Bokmässan att kasta ut Alternamedia från bokmässan ångra nu bittert att de har klantat till det. Deras Facebook-grupper och hemsidor översköljs med kritiska kommentarer, och pudlarna står som spön i backen. Ett exempel, Djungeltrummans Joe Enocsson:

Nu verkar det dock som att Nya Tider portas från bokmässan och det är inte alls lika bra. Årets tema är yttrandefrihet och den i stort sett enda oppositionen, vilkens retorik bygger på teorier om hur staten genom massmedia hjärntvättar gemene hen och censurerar nationalistisk kultur, media och politik, portas. Nya Tider och hela nationalistfalangen får vatten på sin kvarn.

Alla yttrandefrihetsvänner  har nu en viktig uppgift; att under den månad som återstår tills Bokmässan öppnar se till att Alternamedia återfår sin plats och att kulturvänster får en riktig lektion i yttrandefrihet så att Bokmässan kan bli det firande av Sveriges yttrandefrihetslagstiftning som var tänkt.

More…