Politik

För Sverige mot politisk globalisering

3 Jan , 2017  

dansenguldkalven

Trump och Brexit har tvingat det politiska etablissemanget att förklara sig. Yrvaket försöker de värja sig med påståenden om att nyheter varit ”fejkade”, detta utan att bemöta i sak. Samtidigt som de själva gör allt för att sprida förvirring i grundläggande frågor inom politik och ekonomi, om hur det finansiella systemet avreglerats med arbetslöshet och ekonomiska kriser som följd, vilket förtigs. Att bankerna har ersatt kontanterna med de skuldbaserade digitala pengarna mörkläggs, liksom det berg av privat skuldsättning det tvingat fram på bostadsmarknaden. Politisk förvirring skapas kring statlig suveränitet och nationalism för att bereda väg för politisk globalisering. Att sprida förvirring då det gäller begreppet nationell suveränitet och nationalism är central i propagandan för globalisering och ”frihandel”. More…

Klyvnades tid

För Frihet mot Feminism

3 Jan , 2017  

graviditet

Feminismen är inte längre en samling perspektiv och rörelser som står för jämställdhet, frihet och demokrati. Att man har anledning att tala om feminismen i singularis är att det är en rörelse som saknar förmåga att göra upp med rena hat-ideologier, som grundar sig på ett förnekande av att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det handlar om den i marxistiska hjärnor konstruerade genusteorin. Ideologier som inte tar hänsyn till hur människan och hennes reproduktiva system är konstruerat är farlig för samhälle och människan som art. Utveckling sammanfaller med en modernitet där vi i allt mindre omfattning har kontakt med naturen.  More…

Klyvnades tid,Marxism

Natur och Kultur

3 Jan , 2017  

naturkultur

Att reda ut människans förhållande till natur och kultur blir i takt med kulturens dominans allt viktigare. Genom vetenskapen och tekniken skapas ständig föreställningar om att vi kan förändra oss själva och att detta är önskvärt. Problemet är inte nytt, det finns behandlat i den grekiska kulturen i gestalten Prometheus, som stal elden från gudarna. Hos oss idag genom vetenskapens ”framsteg” i föreställningar om att förlösa oss från ålder och död, i rörelser som Transhumanism. More…

Klyvnades tid

Årets Svensk, enl FOCUS

31 Dec , 2016  

aminehkakabaveh

Att hantera utmärkelsen Årets Svensk har visat sig inte helt enkelt. Att koppla person till varumärket Sverige har sina risker, i dess korg vilar en hel befolknings förväntningar och därmed finns ett oändligt antal blindskär att beträda, för vad för slags lik kan väl dölja sig i kandidaternas garderob. Då det gäller Holmer så låg allt i öppen dager, det var en realtidsmiss, ett präktigt stolpskott. Hur är det då med årets kandidat, Amineh Kakabaveh? More…

Klyvnades tid

Kungens Jultal

28 Dec , 2016  

kungen

Mod omtanke handlingskraft.
så börja en mycket engagerad kung med ett tydligt kroppspråk i sitt tal till Sveriges befolkning i dess bredaste bemärkelse. Kungen har säkert ambitionen till ett personligt förtroendeskapande tilltal, men det är inte en människa vi möter utan en välregisserad bit film.  Kungens tal är genompolitiskt. Kungen målar upp en bild av hårdnande kamp om jordens tillgångar. Om hur konflikter kring hushållning av vatten och livsmedel hotas att förstärkas av klimatförändringar. Vattenbristen på Öland under sommaren då tankbilar sattes in för att säkra tillgången nämns för att tydligt visa att Sverige inte ens då det gäller vatten kan känna sig oberörda av utvecklingen More…

Ekonomi

JAK, Bankerna, Tillväxten

26 Dec , 2016  

JAKAvsked

Det krävs mycket mer forskning kring hur ett hållbart penningsystem ser ut.” Är Ylva Lundkvist Fridhs (YL) slutsats i en masteruppsats på Uppsala Universitet. JAK som bidragit ekonomiskt till studien har så åter köpt sig argument för att inte följa upp stämmobeslutet att verka för penningreform. More…

Ekonomi

Karl-Bertil Jonssons…. stölder

25 Dec , 2016  

KarlBertilsJul2

Tag från de rika och ge till de fattiga.

Vi är nu generationer av svenskar som varje jul tagit del av den tecknade filmen Carl-Bertils Jul. Från en tid då folkhemmet stod i sin gryning och folk var som dom var . Budskapet i filmen är det kristna kärleksbudskapet. Att detta var så naturligt att ta åt sig berodde kanske på att tiden då den sändes var folkhemmets blomningstid. Sverige hade efter andra världskriget genomgått en ekonomisk utveckling med stora välfärdsreformer. More…

Klyvnades tid

”Jwlen han i arboga drak”

24 Dec , 2016  

drickajul

Varför heter julen Jul och inte någon böjning på Kristus som i de flesta länder i Västvärlden? Det kan möjligen bli ett samtalsämne mellan julklappar, skinka och gröt. Ja, vad vet vi egentligen om hur våra förfäder firade jul och varför. Vad namnet jul beträffar är åtminstone en sak klar, det har inget med bibeln att göra. Att fira födelsedagar hölls av de första kristna för att vara hedniskt, bibelns berättelse om Farao och Herodes var vägledande. Först på 300-talet svängde kyrkan, dock utan att ha svar till vilken dag firandet skulle förläggas, en frihet som gjort det möjligt att för olika kyrkor anpassa firandet till redan existerande riter med stor folklig förankring. Att vi fortfarande firar Jul hos oss, trots att vi varit kristnat i 800 år är ett bevis för detta och traditionernas tyngd. More…

Jordbruk/miljö

Nya Tiders Hälsa.

22 Dec , 2016  

julaftoncarllarsson

Gamla beprövade förkylningskurer håller än!” är rubriken på Nya Tiders bidrag till folkhälsan i Jul och förkylningstider. Eftersom jag med en enkel förändring av mitt eget matintag har undgått förkylning de senaste åtta åren blev jag extra intresserad. Intresset spetsades lite extra eftersom min egen kur är ett av Julbordets rätter. Min besvikelse över innehållet drev mig till tangentbordet för att säga mot, och ge mina erfarenheter. More…

Klyvnades tid,Politik

Feminismen!!!

22 Dec , 2016  

wittbrattstrom

P1 bidrar numer ofta till att höja mitt blodtryck. Konkret handlade de under morgonen om Ebba Witt-Brattströms som spred sin visdom över Sveriges oskyldiga och hårt drabbade folk. En svensk ordbok har getts ut som inte fick nåd för hennes genusförgiftade öga. Hon hävdade att det skulle behövas genusforskare och forskare med genusperspektiv som skötte de här sakerna i fortsättningen. Går vi till en definition för genusteori och forskning, står det helt klart att genusaktivister är olämpliga för forskning. More…